Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obowiązek czy szansa?

Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek uzyskania oszczędności energii. Jednym ze sposobów na ich uzyskanie jest przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

   Powrót       19 lipca 2021       Energia       Artykuł promocyjny   

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468, z późn. zm.), wdrażającej przepisy unijne, duży przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzenia, co cztery lata, audytu energetycznego. O jego realizacji przedsiębiorca obowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia tego samego roku. Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu.

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu?

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa dotyczy przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy. Przez dużego przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę, którego roczne obroty wyniosły powyżej 50 mln euro lub przychód przekroczył 43 miliony euro. Duży przedsiębiorca to także taki, który zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 osób. Warunki te musi spełniać w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Zwolnieni z tego obowiązku są przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub system zarządzania środowiskowego w ramach EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

W ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa, audytor przeprowadza analizę zużycia energii w budynkach, procesach oraz transporcie, a następnie wskazuje przedsięwzięcia, w ramach których możliwe jest uzyskanie oszczędności energii. Realizacja zaproponowanych przez audytora przedsięwzięć może przyczynić się do obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Dodatkowo, na podstawie analizy profilu zużycia poszczególnych mediów, można dokonać optymalizacji kosztów poprzez dobranie odpowiedniej taryfy zakupu energii elektrycznej, ciepła lub gazu.

Korzyść finansowa to nie jedyna zaleta wynikająca z wykonania audytu. Zmniejszenie zużycia energii przyczynia się również do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co jest jedną z wielu wartości wynikających z audytu np. w kontekście śladu węglowego organizacji czy śladu węglowego produktu, które coraz częściej są obliczane przez przedsiębiorców na potrzeby informowania swoich interesariuszy, stając się istotnym kryterium oceny przedsiębiorstwa.

W ramach audytu można zaproponować przedsiębiorstwu przejście na odnawialne źródła energii, co przyczynia się nie tylko do zmniejszenia zanieczyszczeń, ale także spowoduje oszczędności finansowe i podniesie atrakcyjność przedsiębiorstwa zarówno w oczach klientów, jak i potencjalnych inwestorów.

Dodatkowym atutem jest przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych; np. szkolenia z ecodrivingu, prawidłowego użytkowania maszyn i urządzeń, co przełoży się na oszczędności zarówno finansowe i ekologiczne, jak i wprowadzi dobre nawyki w życie prywatne pracowników.

Za brak audytu przedsiębiorstwa Prezes URE wymierza karę pieniężną do 5 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Dlatego też jedyną drogą, aby uniknąć tej kary, jest wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, dobrze wykonany audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest nie tylko obowiązkiem, ale może przynieść wiele korzyści zarówno finansowych, jak i ekologicznych. Przedsiębiorca nie powinien traktować wykonania audytu tylko i wyłącznie jako obowiązek wynikający z prawa, lecz postarać się wprowadzić w życie zaproponowane usprawnienia i przedsięwzięcia, gdyż przyczyni się to do uzyskania wymiernych korzyści.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa mogą wykonać również takie firmy, które nie są dużymi przedsiębiorstwami, pomimo tego, że nie mają takiego obowiązku prawnego. Wykonanie takiego audytu jest szansą na zmniejszenie kosztów oraz negatywnego wpływu na środowisko.

Uwzględnienie w procesie inwestycyjnym działań wskazanych w ramach audytu energetycznego może wpłynąć na lepsze postrzeganie przedsiębiorstwa na rynku, co w kontekście zmian prawnych wprowadzanych przez Komisję Europejską (m.in. rozporządzenie SFDR, rozporządzenie w sprawie Taksonomii UE, projekt dyrektywy CSRD) może mieć istotny wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa.

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm SA

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Będą zmiany w „Stop Smog”. Zmniejszenie wkładu własnego gmin i likwitacja kryterium majątkowego beneficjenta (15 kwietnia 2024)Jak modelować polski system energetyczny (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony