Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.05.2022 16 maja 2022

Audyt u przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem odpadów: trwają konsultacje

Resort Środowiska pracuje nad rozporządzeniem, które określi sposób przeprowadzania audytu u przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem odpadów opakowaniowych oraz ich eksportem w celu sprawdzania wiarygodności danych zawartych m.in. w dokumentach celnych i fakturach.

   Powrót       29 czerwca 2015       Odpady   

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR(1) stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

Koszty po stronie przedsiębiorcy

Prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, czyli wystawcy Dokumentów Potwierdzających Odzysk (DPO), Dokumentów Potwierdzających Recykling (DPR), Dokumentów Potwierdzających Eksport lub Wewnątrzwspólnotową Dostawę Odpadów Opakowaniowych do innych niż Recykling Procesów Odzysku (EDPO) i Dokumentów Potwierdzających Eksport lub Wewnątrzwspólnotową Dostawę Odpadów Opakowaniowych do Recyklingu (EDPR),obowiązani są do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego. Ustawa przewiduje, że powinien on zostać przeprowadzony do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Przedsiębiorca sam wybiera audytora i pokrywa związane z jego przeprowadzeniem koszty.

Procedura, terminy i efekty kontroli

Zadaniem audytora jest m.in.:

  • badanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
  • badanie możliwości technicznych posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji,
  • wskazanie stwierdzonych uchybień, analiza przyczyn i skutków tych uchybień,
  • sformułowanie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz
  • przekazanie kierownikowi audytowanego podmiotu stosownych rekomendacji.

Ten ostatni, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania, może zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia. Paragraf 4 projektowanego rozporządzenia określa, że sprawozdanie z przeprowadzonego audytu powinno zostać przekazane w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt. Kopie sprawozdania otrzymują również marszałek województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Do końca czerwca trwają konsultacje społeczne projektu. Każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi na piśmie lub w wersji elektronicznej, na adres: agnieszka.kosinska@mos.gov.pl.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1058-projekt-rozporzadzenia-audyt-zewnetrzny.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KE zatwierdza inicjatywę „Świat bez rzeźni” (12 maja 2022)Statystyczny Polak wytworzył 364 kg odpadów w rok. 11 maja przypada Dzień bez Śmiecenia (11 maja 2022)Wspólny raport europejskich naczelnych organów kontroli na temat odpadów z tworzyw sztucznych (10 maja 2022)Naukowcy proponują limity produkcji plastiku (02 maja 2022)Sposób na recykling odpadów chemicznych? Przerabiać je na leki (28 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony