Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Lista odpadów niepodlegających wpisowi do BDO – patrz nowe rozporządzenie Ministra Klimatu

30 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Lepiej późno, niż wcale.

   Powrót       31 grudnia 2019       Odpady   

Podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, a więc tzw. rejestru BDO(1), określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Jednak ustawodawca nadał ministrowi właściwemu do spraw środowiska kompetencje do tego, aby określił rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów(2)obecnie jest to Minister Klimatu. Co ważne, podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Opakowania częściowo zwolnione z ewidencji

Na mocy nowych przepisów Minister Klimatu zwolnił z obowiązku prowadzenia ewidencji m.in. część wytwórców odpadów opakowaniowych. Regulacje w tym zakresie dotyczą w szczególności właścicieli sklepów i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach z tektury).

Jak przy tym wskazano w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia: „ujęcie w rozporządzeniu tych rodzajów odpadów z grupy 15, zgodnie z katalogiem odpadów, wynika z faktu, iż są to odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub biurowe, w wyniku np. rozpakowywania opakowań zbiorczych zakupionych produktów, zużywania opakowanych produktów służących świadczeniu usług lub prowadzeniu samej działalności”. Co istotne, wskazana ilość odpadów opakowaniowych, dla której nie trzeba prowadzić ewidencji wynosi od 0,2 do 1 Mg.

I tak, od 1 stycznia 2020 r. zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji kolejnych rodzajów odpadów będą następujące odpady opakowaniowe:

Rodzaj odpadów

Kod odpadów1)

Ilość odpadów, która jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji

[w tonach na rok]

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

do 0,5

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

do 0,5

Opakowania z drewna

15 01 03

do 1

Opakowania z metali

15 01 04

do 1

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

do 0,5

Opakowania ze szkła

15 01 07

do 0,5

Opakowania tekstyliów

15 01 09

do 0,2

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

do 0,2

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

ex3) 15 01 11*

do 0,05

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

do 0,2

Odpady niebezpieczne również zwolnione

Jak zauważa Mikołaj Maśliński z MM Doradztwo Prawne, nowe rozporządzenie wyłącza z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów znacznie więcej rodzajów odpadów niż dotychczas. Co ważne, w tym katalogu znalazła się duża grupa odpadów niebezpiecznych, a wśród nich następujące:

  • 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe),
  • 16 02 13* (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12),
  • 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone),
  • ex 15 01 11* (opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi),
  • 16 06 03* (baterie zawierające rtęć).

Wprawdzie ilości ww. odpadów nie są szczególnie duże (od 5 kg dla baterii zawierających rtęć do 200 kg dla opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), natomiast wydaje się, że powinny one zaspokoić potrzeby niewielkiej działalności gospodarczej. Tym samym małe biura czy firmy, w których eksploatowane są drukarki lub świetlówki, w zasadzie nie będą musiały z powodu ich posiadania rejestrować się w BDO. Również zakłady kosmetyczne czy fryzjerskie, w których mogą pojawić się opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki dezynfekcji stosowanych narzędzi), będą co do zasady zwolnione z wpisu do BDO. Wyjątkiem będą przykładowo sytuacje, gdzie dany zakład wykonuje zabiegi, w związku z którymi powstają odpady medyczne.

Kierunek w dobrą stronę

- Niewątpliwie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie ilości i rodzajów odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów stanowią ukłon w stronę wielu małych i średnich przedsiębiorców. Niemniej jednak można ubolewać nad tym, że analizowane przepisy zostały przyjęte w zasadzie w przeddzień uruchomienia nowych modułów BDO. W ostatnich tygodniach wielu przedsiębiorców podjęło działania mające na celu rejestrację w BDO, chociażby z uwagi na wspomniane świetlówki czy tonery po drukarkach. Z pewnością dałoby się uniknąć niepotrzebnego zamieszania, a także paraliżu urzędów marszałkowskich oraz BDO, gdyby wspomniane przepisy weszły w życie ze stosownym wyprzedzeniem – komentuje Mikołaj Maśliński.

Nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)2/ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-23-12-2019-dz.-u.-2019-poz.-2531-3809.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiceszefowa MKiŚ: będzie nowela ustawy kaucyjnej, choć system ma ruszyć od 2025 r. (15 lutego 2024)Gdańsk/ Inspektorzy Ochrony Środowiska nałożyli milionową karę za nielegalne zbieranie odpadów (22 stycznia 2024)BDO i inwentaryzacja nielegalnych składowisk wśród priorytetów Anity Sowińskiej (17 stycznia 2024)34% opakowań z papieru i tektury. Ilościowe dane o gospodarce opakowaniami w 2021 r. od IOŚ-PIB (08 stycznia 2024)Nowe nabory w obszarze ochrony środowiska. MKiŚ zatrudnia (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony