Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Czeka nas reorganizacja zarządzania polskimi wodami

Rządowe prace nad nowym brzmieniem Prawa wodnego zbliżają się do końca. Nowela m.in. znacząco modyfikuje relacje między kluczowymi organami administracji oraz wprowadza skuteczny nadzór Ministra Środowiska nad Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.

   Powrót       13 lipca 2015       Woda   

Na przestrzeni czternastu lat obowiązywania ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) ujawniły się okoliczności wymagające wprowadzenia do jej tekstu licznych zmian. Dotychczasowe nowelizacje nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, a dodatkowo istotnie naruszyły spójność ustawy.

W połowie czerwca odbyło się posiedzenie komisji prawniczej poświęcone zgłoszonemu przez Ministra Środowiska projektowi ustawy – Prawo wodne (UD 194), który ma usystematyzować kluczowe dla gospodarki wodnej kraju kwestie.

Silniejszy minister i mniejsza biurokracja

Nowa ustawa ma zapewnić osiągnięcie fundamentalnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami. To z kolei wiąże się przede wszystkim z koncentracją kluczowych zadań organów administracji rządowej. Nowela przewiduje m.in. zmianę struktury prawno-organizacyjnej tych organów oraz zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru Ministra Środowiska.

Minister uzyska formalne uprawnienie do wydawania Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wiążących wytycznych i poleceń w zakresie sposobu realizacji kluczowych zadań. Będzie mógł też żądać przekazania informacji na temat realizacji tych zadań we wskazanym terminie. Dodatkowo, prezes KZGW będzie obowiązany uzgadniać z ministrem kluczowe dla gospodarki wodnej decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru planistycznego i inwestycyjnego.

W miejsce dotychczasowych siedmiu dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz ośmiu urzędów żeglugi śródlądowej powołanych ma być z kolei sześciu dyrektorów urzędów gospodarki wodnej. W każdym urzędzie funkcjonować ma pion odpowiedzialny za realizację zadań w sektorze żeglugi śródlądowej. Ograniczenie liczby urzędów ma szansę przełożyć się na bardziej racjonalną gospodarkę środkami publicznymi z budżetu państwa. Zniesienie dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej pociągnie za sobą ponadto likwidację dotychczasowych rad gospodarki wodnej regionów wodnych.

Zmiany w administracji to nie wszystko

Zakres opracowywanej przez rząd nowelizacji znacząco wykracza poza uporządkowanie struktury organizacyjnej administracji centralnej. Zmianie ulec mają także uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz system uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, np. z tytułu poboru wody na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, nawadniania użytków rolnych i gruntów leśnych oraz chowu lub hodowli ryb. Kwestie te omówimy szczegółowo w kolejnych artykułach.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony