Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Czas na rewitalizację terenów pogórniczych

Samorządy Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca (Śląskie) przygotowały dokumentację pod kątem przyszłej rewitalizacji siedmiu zdegradowanych terenów poprzemysłowych na ich terenie. Miasta chcą realizować te projekty np. przy wsparciu nowych środków unijnych.

   Powrót       11 maja 2015       Planowanie przestrzenne   
KWK "Mysłowice"

W przypadku Mysłowic chodzi przede wszystkim o zagospodarowanie ok. 70 hektarów terenu dawnej kopalni Mysłowice w ścisłym centrum miasta. Jaworzno chce m.in. zagospodarować hałdę w pobliżu swej południowej obwodnicy. Władzom Sosnowca zależy np. na dalszym rozwoju terenów dawnej kopalni Niwka-Modrzejów, gdzie działa Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny.

Podczas poniedziałkowej konferencji w tej sprawie prezydent Mysłowic Edward Lasok mówił, że pomysłodawczynią wspólnego projektu trzech miast była na początku 2013 r. ówczesna minister rozwoju regionalnego, a obecna europejska komisarz ds. wspólnego rynku, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska. Sama Bieńkowska wyraziła nadzieję, że po przygotowaniu dokumentów nastąpi drugi krok.

3 miasta, 7 terenów

Zgodnie z wytycznymi resortu rozwoju w najbliższych latach preferowane będą projekty ponadlokalne - rozwiązujące problemy wykraczające poza jedno miasto, poprzez działania szersze niż pojedyncze, punktowe inwestycje.

Aby sprawniej działać w tych warunkach, Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec zawarły w kwietniu ub. roku umowę partnerstwa ws. wspólnej strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o posiadane tereny poprzemysłowe. Liderem porozumienia zostały Mysłowice, gdzie skala planowanych działań ma być największa.

Miasta dostały unijne dofinansowanie na dokumentację pod kątem przyszłej rewitalizacji siedmiu terenów zdegradowanych. Objęła ona: badania geologiczne, geotechniczne i ocenę stopnia zanieczyszczenia – pod kątem zagospodarowania wytypowanych gruntów, ekspertyzy stanu technicznego obiektów, strategię zagospodarowania – wraz z analizą społeczną oraz ekspertyzy ws. pozyskania prawa własności gruntów (przede wszystkim należących do Skarbu Państwa).

Koszt tych wszystkich zadań sięgnął 1,2 mln zł (w tym ok. 1 mln zł z UE). Dokumentacja da miastom możliwość ubiegania się o unijne środki na projekty rewitalizacyjne z funduszy UE na lata 2014–2020. Ich przedstawiciele sygnalizują jednak, że korzystniejsza może okazać się np. rewitalizacja w oparciu o środki własne – wobec obostrzeń związanych z późniejszym wykorzystaniem gruntów zagospodarowanych w oparciu o środki UE.

Kopalnie i hałdy

Mysłowicom zależy na ożywieniu łącznie ok. 70 hektarów gruntów po dawnej kopalni Mysłowice-Wesoła, w pobliżu centrum miasta. Samorząd Mysłowic oraz właściciel terenu - Katowicki Holding Węglowy - od dawna rozmawiały o tej sprawie. Kopalnia Mysłowice jest częścią zakładu Mysłowice-Wesoła, powstałej niegdyś z połączenia dwóch kopalń. Obecnie wydobycie prowadzone jest w Wesołej, a teren Mysłowic Holding już wkrótce przekaże do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Jaworzno we wspólnym projekcie przygotowało m.in. dokumentację pod kątem zagospodarowania hałdy w pobliżu południowej obwodnicy miasta, a ok. 18 gruntów na terenie zakładów chemicznych Organika Azot. Planowane tam strefy inwestycyjne mają być kontynuacją wcześniejszego realizowanego przez kilka miast projektu „Gospodarcza brama Śląska”, w ramach którego w mieście powstały cztery strefy inwestycyjne.

Jednym z elementów „Gospodarczej bramy Śląska” była rewitalizacja części obszaru i zabudowań zamkniętej ponad 15 lat temu sosnowieckiej kopalni Niwka-Modrzejów – na potrzeby otwartego wiosną 2012 r. Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Teraz Sosnowiec chce zrewitalizować kolejne pobliskie 48 ha przy ul. Watta, 6 ha bezpośrednio przy Parku, a także ok. 10 ha hałdy po kopalni Porąbka-Klimontów. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Klimatyczny podręcznik dla samorządów od IOŚ-PIB (29 listopada 2023)Zmiany w zarządzaniu Odrą. Opublikowano ustawę o jej rewitalizacji (25 września 2023)Połączone komisje senackie infrastruktury i środowiska za przyjęciem ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (26 lipca 2023)Wrocław: Udostępniono niezwykłą kolekcję roślin z dwóch kontynentów (17 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony