Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Duże miasta Polski nieprzygotowane na brak wody pitnej

Nieaktualne dane, niewystarczające zasoby alternatywnych źródeł wody oraz chaos kompetencyjny – oto główne zarzuty NIK wobec organów władzy oraz przedsiębiorstw wodociągowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody w miastach.

   Powrót       20 października 2017       Woda   

Kryzysy systemu zaopatrzenia w wodę mają różnorodną genezę. Mogą być powodowane przez katastrofy naturalne lub skażenia sieci wodociągowej, ale także przerwy w dostawach energii elektrycznej i, coraz częstsze (na szczęście jeszcze nieodnotowane w Polsce), ataki cyberterrorystyczne. Za ochronę mieszkańców w przypadku wystąpienia powyższych zdarzeń odpowiadają przede wszystkim organy władzy rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwa wodociągowe. Celem kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK)(1) było zweryfikowanie, czy wspomniane wyżej podmioty są przygotowane do pełnienia swojej roli. Niestety, wyniki testu nie są zadowalające.

Błędne założenia oznaczają błędne wyniki

NIK ustaliła, że przygotowane przez organy adminstracji i przedsiębiorstwa wodociągowe dokumenty planistyczne są w większości przypadków nieaktualne i nie zawierają rzetelnych danych. Szacunki zapotrzebowania na wodę obejmują np. wyłącznie indywidualnych mieszkańców, zupełnie pomijając dostawy konieczne dla zapewnienia funkcjonowania szpitali, hodowli zwierząt, szkół, służb publicznych oraz zakładów produkujących żywność.

Tymczasem z uzyskanych przez NIK danych wynika, że całkowite zapotrzebowanie na wodę może w wielu przypadkach stanowić nawet wielokrotność zapotrzebowania obliczonego wyłącznie w oparciu o liczbę ludności. Brak rzetelnych danych przekłada się później na niezadowalającą jakość sporządzanych na poziomie urzędów miast i urzędów wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego oraz planów obrony cywilnej.

W trakcie kontroli stwierdzono również niewystarczający stopień zabezpieczenia dostaw wody na wypadek braku możliwości korzystania z sieci wodociągowych. Przykładowo w Łodzi, przedsiębiorstwo wodociągowe dysponowało jedynie pięcioma pojazdami umożliwiającymi rozprowadzenie 225 m sześc. wody w ciągu doby. Tymczasem zapotrzebowanie niezbędne dla 706 tys. mieszkańców miasta szacuje się tam na ponad 10 tys. m sześc. na dobę. Jako dobrą praktykę Izba wskazała z kolei działania Urzędu Miasta Katowice, w wyniku których miasto uzyskało możliwość poboru wody pitnej ze Stacji Uzdatniania Wody Dołowej KWK „Wujek”.

Pozytywny wpływ nowego Prawa wodnego

Zobacz też: Wszystko, co warto wiedzieć o Nowym Prawie Wodnym

W wyniku przeprowadzonej kontroli, NIK wnioskowała o zapewnienie przez Radę Ministrów jednoznacznego określenia działu administracji rządowej odpowiedzialnego za system zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przed przyjęciem nowego Prawa wodnego kompetencje w tym zakresie posiadało bowiem (przynajmniej teoretycznie) aż trzech ministrów: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Środowiska. Niejasności rozwiał na szczęście art. 490 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ktory jednoznacznie przypisuje tę właściwość Ministrowi Środowiska. W trakcie prac nad ustawą zostały również zainicjowane działania na rzecz aktualizacji dokumentów (planów, szacunków) dotyczących zaopatrzenia w wodę w czasie zdarzeń kryzysowych, a także zmierzające do opracowania planów ochrony urządzeń wodociągowych jako infrastruktury krytycznej.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Pełny raport NIK:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/3873-zaopatrzenie-w-wode-miasta-raport-NIK.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sprawozdanie KE: należy zrobić więcej, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody azotanami (12 października 2021)Do 14 października konsultacje drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (04 października 2021)Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w Polsce - optyka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Senatu RP (04 sierpnia 2021)Rewolucji nie będzie, czyli kontynuacja strategicznych kierunków działania IGWP (20 lipca 2021)Mariaż wiedzy i doświadczenia, czyli porozumienie uczelni wyższej i miejskiego przedsiębiorstwa wod-kan (29 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony