Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Duże oczekiwania rządu wobec e-mobilności

Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne Planu rozwoju elektromobilności. Wynika z nich, że transport elektryczny może odegrać jeszcze większą rolę w kwestii poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

   Powrót       16 listopada 2016       Transport   

Spośród zgłoszonych w toku konsultacji część uwag została uwzględniona i wprowadzona do tekstu Planu rozwoju elektromobilności (tutaj pierwotna wersja planu). Resort informuje, że nie zaakceptował przede wszystkim uwag wykraczających poza zakres konsultowanego dokumentu lub wskazujących na potrzebę dokonania szczegółowych przesądzeń już na etapie Planu. - Plan zarysowuje płaszczyzny rozwoju i określa cele. Szczegółowe przesądzenia - wraz z ich analizą - zostaną przedstawione dopiero w projekcie ustawy o elektromobilności, która również zostanie skierowana do konsultacji – informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Energii.

Sposób na bilansowanie sieci

Rozwój elektromobilności ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Powinien także wpłynąć na zwiększenie zapotrzebowania na energię w godzinach tzw. „doliny nocnej”, gdy posiadacze samochodów elektrycznych zaspokajają większą część potrzeb związanych z ładowaniem. Wykorzystanie raczkującej u nas branży do łagodzenia szczytów zapotrzebowania na energię będzie dla autorów nowych regulacji nie lada wyzwaniem. Resort energii rozważa w tym kontekście m.in. wykorzystanie możliwości przekazywania bodźców cenowych odbiorcom usługi ładowania. Dlatego w projektowanych regulacjach prawdopodobnie zaproponowane zostaną taryfy zachęcające do ładowania pojazdów poza szczytem.

Szybkie ładowanie na przystankach i pętlach autobusowych

W wyniku konsultacji resort energii postanowił także podkreślić znaczenie budowania infrastruktury ładowania wzdłuż głównych korytarzy transportowych. Tendencje w zakresie rozwoju technologii transportu masowego i magazynowania energii powodują bowiem, że najbardziej prawdopodobnym modelem funkcjonowania infrastruktury ładowania autobusów będzie rozproszona sieć, zapewniająca możliwość szybkiego ładowania na wybranych przystankach oraz pętlach autobusowych i wyposażona dodatkowo w zasobniki energii. Niemniej istotny z punktu widzenia funkcjonowania rynku energii wydaje się także postulat zdefiniowania usługi ładowania pojazdów elektrycznych jako usługi odrębnej od usługi sprzedaży energii.

Część postulatów – przede wszystkim ze względu na ich szczegółowy charakter – zostanie poddana przez pracowników resortu dalszej analizie na etapie prac nad ustawą o elektromobilności.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Elektromobilność w Polsce. Raport podsumowujący 2021 r. i kreślący prognozy na przyszłość (14 kwietnia 2022)Ukraińskie wodociągi w potrzebie. Lista niezbędnego sprzętu (11 kwietnia 2022)PSPA: do połowy roku autobusy elektryczne w 64 przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej (11 kwietnia 2022)Miejski transport przyjazny mieszkańcom i środowisku. Jak to robią w Krakowie? (28 marca 2022)Braniewo: Stacja ładowania elektryków uruchomiona (28 marca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony