Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Dyrektywa ws. efektywności energetycznej budynków z porozumieniem Rady i Parlamentu

   Powrót       08 grudnia 2023       Energia   

Kraje członkowskie UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Zmieniona dyrektywa ustanawia bardziej ambitne wymagania wobec nowych i odnawianych budynków w UE oraz zachęca państwa członkowskie do renowacji zasobów budowlanych.
- Budynki odpowiadają za ponad jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych w UE. Dzięki temu porozumieniu będziemy mogli poprawić charakterystykę energetyczną budynków, ograniczyć emisje i walczyć z ubóstwem energetycznym. To kolejny duży krok w stronę celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dziś jest dobry dzień dla obywateli, naszej gospodarki i naszej planety - powiedziała Teresa Ribera, minister ds. transformacji ekologicznej i wyzwań demograficznych Hiszpanii.

Główne cele rewizji zakładają, aby do 2030 roku wszystkie nowe budynki były budynkami o zerowej emisji, a do 2050 roku istniejące zasoby budowlane powinny zostać przekształcone w budynki o zerowej emisji.
Parlament Europejski i Rada UE zgodziły się na art. 9a, który zapewni rozmieszczenie odpowiednich instalacji wykorzystujących energię słoneczną w nowych budynkach, obiektach użyteczności publicznej i istniejących budynkach niemieszkalnych, które poddawane są działaniom renowacyjnym wymagającym pozwolenia.
Jeśli chodzi o minimalne standardy charakterystyki energetycznej (MEPS) w budynkach niemieszkalnych, współprawodawcy zgodzili się, że w 2030 roku wszystkie budynki niemieszkalne osiągną wynik powyżej 16 proc. obiektów o najgorszych wynikach, a do 2033 roku - powyżej 26 proc.

Czytaj też: Jak zmniejszyć ślad węglowy budynków? Deklaracje EPD

Jeśli chodzi o cel renowacji budynków mieszkalnych, państwa członkowskie zapewnią, że zasoby budynków mieszkalnych zmniejszą średnie zużycie energii o 16 proc. w 2030 roku i o 20–22 proc. w 2035 roku. Konieczne będzie osiągnięcie 55 proc. redukcji zużycia energii poprzez renowację budynków o najgorszych wynikach.
W odniesieniu do planu wycofywania kotłów na paliwa kopalne, obie instytucje zgodziły się na włączenie do krajowych planów renowacji budynków planu działania mającego na celu wycofywanie kotłów na paliwa kopalne do 2040 roku.

Tymczasowe porozumienie, osiągnięte w piątek z Parlamentem Europejskim, musi teraz zostać zatwierdzone i formalnie przyjęte przez PE i Radę.

15 grudnia 2021 roku Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa stanowi część pakietu "Fit for 55".

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)Certyfikacja budynków, a efektywność energetyczna – problemy techniczne (22 lutego 2024)Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Ślad węglowy a rynek nieruchomości (06 lutego 2024)Efektywność energetyczna i wymogi ESG to priorytety w branży deweloperskiej (17 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony