Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Europejski Instytut Innowacji i Technologii przeznacza 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu

   Powrót       19 października 2021       Zrównoważony rozwój   

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchamia dzisiaj inicjatywę „Stymulator wspólnoty EIT – Zwiększanie skali przedsięwzięć nowego europejskiego Bauhausu”, aby wesprzeć nowy europejski Bauhaus. W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków dwadzieścia innowacyjnych przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, sięgające w indywidualnych przypadkach 50 tys. euro. Celem wsparcia będzie przyspieszenie procesu opracowywania rozwiązań łączących zrównoważoność (od celów klimatycznych, poprzez obieg zamknięty gospodarki, eliminację zanieczyszczeń i różnorodność biologiczną), estetykę (jakość doświadczenia i stylu, wykraczające poza funkcjonalność) oraz włączenie społeczne (w tym zasada pierwszeństwa różnorodności, zapewnienie dostępności i przystępności cenowej).

Zaproszenie do składania wniosków opublikowano w oparciu o budżet opiewający łącznie na 5 mln euro, który został przeznaczony przez nową wspólnotę EIT na działania nowego europejskiego Bauhausu w latach 2021–2022. Zaproszenie do składania wniosków w ramach stymulatora wspólnoty EIT jest aktualne do 17 grudnia 2021 r. Zachęcamy przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up do zgłaszania się i do zwiększania skali swojego przedsięwzięcia. W ramach fazy pilotażowej stymulatora wspólnoty EIT, uruchomionej na początku 2021 r., udzielono wsparcia 13 przedsięwzięciom; jego łączna wartość wyniosła 650 tys. euro.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała przy tej okazji: Nowy europejski Bauhaus przechodzi od etapu projektowania do etapu konkretnych wyników, a możliwe jest to dzięki bezpośredniemu wsparciu udzielanemu europejskim innowatorom przez nową wspólnotę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Inicjatywa ta przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, ale także do realizacji przez UE nowych ambitnych misji w ramach programu „Horyzont Europa”. Z niecierpliwością oczekuję wszystkich innowacyjnych idei i produktów kreowanych przez utalentowanych europejskich przedsiębiorców i przeznaczonych dla naszej wspólnej przestrzeni publicznej oraz przyczyniających się do zrównoważonego wzrostu w Europie.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: Aby nowy europejski Bauhaus dotarł do wszystkich regionów i miast w Europie i poza nią, musimy wspierać innowacyjne koncepcje i pomysły związane z działalnością gospodarczą. Naszą siłą jest współpraca z udziałem przedsiębiorstw, wspólnot regionalnych i lokalnych oraz kreatywnych umysłów i wspólne zaangażowanie w prawdziwie partycypacyjne i interdyscyplinarne podejście. Innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze mogą być motorem wymiernych zmian, jakie pragniemy osiągnąć w naszym społeczeństwie. Z zadowoleniem przyjmuję do wiadomości, że EIT przyczynia się do realizowania takich zmian na rzecz zrównoważoności, estetyki i włączenia społecznego.

Inicjatywa wspólnoty EIT dotycząca nowego europejskiego Bauhausu dysponuje budżetem w wysokości 5 mln euro na lata 2021 i 2022. Założenia inicjatywy to:

  • zapewnić przedsiębiorcom i innowatorom oraz przedsięwzięciom związanym z nowym europejskim Bauhausem usługi przyspieszające oraz wsparcie;
  • uruchamiać i mobilizować inicjatywy obywatelskie;
  • oferować działania szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości oraz zasoby edukacyjne w zakresie podnoszenia umiejętności i uczenia się przez całe życie.

EIT przeznacza wsparcie dla nowego europejskiego Bauhausu

W ciągu całego roku wspólnota EIT intensywnie wspierała pierwszy etap realizacji nowego europejskiego Bauhausu. Inicjatywa wspólnoty EIT dotycząca nowego europejskiego Bauhausu została zapoczątkowana w celu zwiększenia zaangażowania obywateli i włączenia społeczności we wspólne projektowanie zrównoważonych przestrzeni publicznych, a tym samym w celu realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Skuteczne działania wspólnoty EIT na rzecz nowego europejskiego Bauhausu, które już są realizowane, obejmują:

  • udzielanie pomocy innowatorom i przedsiębiorcom z Europy Środkowej i Wschodniej w planowaniu i uruchamianiu działalności powiązanej z nowym europejskim Bauhausem; odbywa się to dzięki programowi EIT „Jumpstarter”;
  • przyznawanie dotacji na projekty kierowane przez obywateli, począwszy od przekształcania miejsc parkingowych w place zabaw i pracę z osobami starszymi po zapewnianie odporności obiektów światowego dziedzictwa na zmianę klimatu;
  • włączenie aspektów nowego europejskiego Bauhausu do inicjatywy Climathon 2021. W ramach tego wydarzenia gromadzą się różni uczestnicy ze 150 miast na całym świecie, aby zwiększyć świadomość na temat klimatu, przezwyciężyć status quo i na nowo przemyśleć miejsca, w których żyjemy, oraz przyszłość, jakiej sobie życzymy.

Kontekst

Europejski Instytut Innowacji i Technologii wzmacnia zdolność Europy do wprowadzania innowacji, umożliwiając realizację rozwiązań pilnych globalnych wyzwań oraz wspierając talenty w dziedzinie przedsiębiorczości, a tym samym przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji w Europie. EIT to organ UE, integralna część programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. Instytut wspiera dynamiczne partnerstwa ogólnoeuropejskie, wspólnotę wiedzy i innowacji EIT, które tworzą wiodące przedsiębiorstwa, laboratoria badawcze i uniwersytety. Wraz ze swoimi wiodącymi partnerami wspólnota EIT oferuje szeroki zakres działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie: kursy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, usługi związane z tworzeniem przedsiębiorstw i przyspieszaniem ich rozwoju oraz projekty badawcze oparte na innowacjach.

EIT jest największym europejskim ekosystemem innowacji, który skupia blisko 3 tys. partnerów z czołowych przedsiębiorstw, organizacji badawczych i edukacyjnych w ponad 60 centrach innowacji w całej Europie. EIT udzielił wsparcia ponad 3 800 przedsiębiorstwom typu start-up i scale-up, co doprowadziło do powstania ponad 1 400 nowych produktów i usług, które wygenerowały ponad 3,9 mld euro kapitału zewnętrznego. Ponad 3 800 studentów ukończyło studia magisterskie i doktoranckie pod egidą EIT, a ponad 100 tys. studentów wzięło udział w szkoleniach w zakresie przedsiębiorczości organizowanych przez wspólnotę EIT.

Źródło: KE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)Net-Zero Industry Act zapewni technologiczne zaplecze dla transformacji energetycznej (17 marca 2023)Nie ma zielonej transformacji? Nie ma kredytu! Ten mechanizm już działa (15 marca 2023)Powstaje katalog dobrych praktyk hotelarskich (14 marca 2023)Od dziesięciu lat program Eco-Miasto promuje ekologiczne rozwiązania (06 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony