Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Analityk w Pracowni Badań Wód WIOŚ w Kielcach
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

ETV pomoże zwiększyć efektywność energetyczną sektora wodno-kanalizacyjnego

a+a-    Powrót       11 października 2017       Woda   

Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV) może stać się wsparciem dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków komunalnych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty i szkolenia na ten temat!

Sektor wodno-ściekowy poszukuje coraz bardziej zaawansowanych i efektywnych energetycznie rozwiązań, aby jego infrastruktura techniczna wywierała jak najmniejszy wpływ na środowisko, a jednocześnie sprzyjała obniżeniu kosztów prowadzenia działalności. Obecnie poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków to wyzwanie strategiczne. Dlatego korzystanie z innowacyjnych rozwiązań jest nieuniknione przy coraz większym nacisku na redukcję kosztów i stanowi dodatkowe wyzwanie dla tych przedsiębiorstw.

Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej

Firmy oferujące nowatorskie rozwiązania często borykają się z problem ograniczonego zaufania ze strony nabywców. Wdrażający preferują technologie konwencjonalne o potwierdzonym działaniu, choć sprawność tych rozwiązań jest gorsza niż technologii innowacyjnych. Powodem jest brak możliwości uzyskania wiarygodnego potwierdzenia zgodności działania innowacyjnej technologii z deklaracją dostawcy. Dotyczy to szczególnie tych rozwiązań, które przynoszą korzyści środowiskowe wykraczające poza obowiązujące normy lub których innowacyjności i skuteczności nie da się wykazać przy pomocy istniejących norm lub systemów certyfikacji.

Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification - ETV) Unii Europejskiej to nowe narzędzie wspierające wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych. Weryfikacja polega na uwiarygodnieniu w sposób niezależny i bezstronny sprawności technicznej i funkcjonalnej technologii deklarowanej przez dostawcę oraz efektu środowiskowego uzyskiwanego dzięki jej wdrożeniu. Podstawą do weryfikacji są rzetelne dane z badań, spełniające wysokie wymagania jakościowe. W odróżnieniu od systemów certyfikacji wyrobów, w weryfikacji ETV, producent sam określa parametry odzwierciedlające sprawność technologii, biorąc pod uwagę potrzeby potencjalnych nabywców i cechy rozwiązania, stanowiące o jego przewadze konkurencyjnej.

ETV4Water – przede wszystkim zbudować świadomość

Weryfikacja innowacyjnych technologii środowiskowych nie jest jeszcze obowiązującą regułą postępowania ani w Polsce, ani też na świecie. Norwegia ma bogate doświadczenia zarówno w zakresie poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków, jak i we wdrażaniu innowacji w sektorze publicznym. Była także jednym z prekursorów ETV w Unii Europejskiej. Z kolei Polska, dzięki udziałowi w Programie Pilotażowym ETV Unii Europejskiej, przygotowała zaplecze umożliwiające weryfikowanie technologii dla gospodarki wodno-ściekowej dla firm polskich i zagranicznych.

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe działająca w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (JWTŚ-IETU) jest inicjatorem polsko-norweskiego projektu „Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego” – ETV4Water. Projekt jest realizowany we współpracy z AQUATEAM COWI – niezależną, norweską firmą konsultingową oraz Gdańską Fundacją Wody.

Celem jest promocja weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) jako narzędzia wspomagającego wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków komunalnych.

ETV4Water
zaprasza na szkolenia i warsztaty

W ramach projektu, w trakcie Targów POL-ECO SYSTEM 2017 w Poznaniu w dniach 17 i 18 października br., odbędą się dwa warsztaty i szkolenie.

17 października, godz. 9:00 - 11:00
Śniadanie z ETV dla dostawców innowacyjnych technologii dla sektora wodno-ściekowego
Temat: Jak uzyskać europejskie świadectwo weryfikacji ETV dla innowacyjnej, efektywnej energetycznie technologii dla gospodarki ściekowej

Zaproszenie, program i formularz zgłoszenia do pobrania ze strony: www.etv.ietu.pl/o-projekcie-etv4water/

17 października, godz. 12:00 - 14:30
Lunch z ETV dla nabywców tych technologii, szczególnie z sektora publicznego
Temat: Jak skutecznie i bez ryzyka wdrażać innowacje dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni dzięki ETV.

Zaproszenie, program i formularz zgłoszenia do pobrania ze strony: www.etv.ietu.pl/o-projekcie-etv4water/

18 października, godz. 9:00 - 11:00
Szkolenie specjalistyczne dla przedstawicieli instytutów badawczych, uczelni, centrów badań i rozwoju innowacyjnych technologii oraz laboratoriów analitycznych świadczących usługi dla gospodarki wodno-ściekowej
Temat: Świadczenie usług badawczych i analitycznych na potrzeby weryfikacji innowacyjnych technologii środowiskowych dla sektora wodno-ściekowego w ramach Programu ETV UE.
Szkolenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym podjęciem współpracy, w ramach polsko-norweskiej sieci na rzecz ETV dla gospodarki wodno-ściekowej, w charakterze jednostki oferującej testowanie i analizy niezbędne do potwierdzenia sprawności technicznej i funkcjonalnej technologii wodno-ściekowych.

Zaproszenie, program i formularz zgłoszenia do pobrania ze strony: www.etv.ietu.pl/o-projekcie-etv4water/

Zarówno dostawcom, jak i nabywcom innowacyjnych rozwiązań dla oczyszczalni ścieków komunalnych chcemy uświadomić potrzebę weryfikacji technologii środowiskowych i korzyści z tego płynące – podkreśla Izabela Ratman-Kłosińska, koordynatorka projektu ETV4Water. – Przedsiębiorców z Polski i Norwegii planujących transfer technologii na rynki Unii Europejskiej i światowe chcemy zachęcić, a przede wszystkim pokazać im, jak wykorzystać ETV do budowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz tworzenia wiarygodnej oferty inwestycyjnej. Natomiast inwestorów, szczególnie z sektora publicznego, będziemy namawiać do wykorzystania ETV w procedurze zamówień publicznych, jako narzędzia ograniczania ryzyka technologicznego i inwestycyjnego przy doborze i wdrażaniu innowacyjnych technologii.

Współpraca z polskimi i norweskimi inwestorami w zakresie wykorzystania ETV przy zakupie innowacji pozwoli na upowszechnienie ETV w praktyce rynkowej. Przyczyni się także do budowania świadomości nabywców, jakie korzyści daje ETV przy podejmowaniu decyzji o wyborze technologii najlepiej odpowiadającej ich potrzebom.

Postawić na innowacje

Wysoka energochłonność przedsiębiorstw przekłada się na konieczność optymalizacji procesów technologicznych, a także na poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, dzięki którym można zaoszczędzić na zakupie energii z sieci dystrybucji. Biorąc pod uwagę fakt, że koszt energii elektrycznej jest podstawowym kosztem kształtującym cenę dostarczania wody i odbioru ścieków, warto dołożyć wszelkich starań, żeby energia elektryczna była możliwie tania i optymalnie zużywana.

Norwegia to kraj, który podchodzi do środowiska ze szczególną dbałością. Norweskie rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej są zgodne ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi, w tym energią.

Korzystając z doświadczeń norweskich, w ramach ETV4Water chcemy wskazać operatorom i projektantom oczyszczalni ścieków komunalnych, jakie są możliwości wprowadzania odpowiednich usprawnień technologicznych dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni oraz ustalić, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na wdrażanie innowacyjnych technologii w tym zakresie – wyjaśnia Ratman-Kłosińska.

ETV4Water pozwoli na:

  • skuteczniejsze wykorzystanie ETV w praktyce w Polsce i Norwegii,
  • stworzenie dedykowanej, wiarygodnej oferty rynkowej innowacji zgodnej z potrzebami nabywców,
  • poprawienie świadomości nabywców dotyczącej możliwości i korzyści z wdrażania innowacji dla poprawy efektywności energetycznej,
  • wzmocnienie współpracy polsko-norweskiej dla opracowania, transferu oraz wdrożeń technologii dla sektora wodno-ściekowego w oparciu o zidentyfikowany potencjał innowacyjny.

Wspólnie budujemy jakość

Myślenie i działanie oparte na sieci współpracy są obecnie kluczowe, dlatego w ETV4Water budowana jest polsko-norweska sieć współpracy na rzecz ETV. Będzie ona skupiała m.in. jednostki naukowe, centra badań i rozwoju innowacyjnych technologii oraz laboratoria analityczne świadczące usługi dotyczące badań i analiz związanych z innowacyjnymi technologiami wodno-ściekowymi. W Polsce rolę centralnego ośrodka sieci pełnić będzie JWTŚ-IETU, w Norwegii – Aquateam COWI. Sieć ta zapewni zaplecze do prowadzenia weryfikacji sprawności innowacyjnych technologii dla gospodarki wodno-ściekowej dla firm z Polski i Norwegii. Zapewni także zaplecze do wspólnych badań, testowania technologii i uzyskiwania danych z badań spełniających wymagania ETV.

Polsko-Norweska platforma współpracy w zakresie ETV w sektorze wodno-ściekowym będzie również wspomagać wspólne projekty dotyczące badań, rozwoju i wdrażania innowacji w tym sektorze w kolejnej perspektywie Funduszy Norweskich, dając wsparcie dla skutecznej komercjalizacji wypracowanych rozwiązań.

ETV4Water zaprasza na bezpłatne szkolenia i warsztaty, które odbędą się w dniach 17 i 18 października br. podczas Targów POL-ECO SYSTEM 2017 w Poznaniu. Więcej informacji tutaj.

Źródło: JWTŚ-IETU

JWTS-IETUProjekt: Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

22 mln zł na rozbudowę systemu wod-kan (20 sierpnia 2018)Ponad 197 mln zł dla ośmiu miejścowości na nowoczesne systemy wod-kan (08 sierpnia 2018)Radomyśl Wielki: Ponad 10 mln zł dofinansowania na budowę kanalizacji (08 sierpnia 2018)Ostrów Wielkopolski: Ponad 8 mln zł na budowę zbiornika retencyjnego i kolektorów deszczowych (01 sierpnia 2018)Wielkopolska: Ponad 60 mln zł na gospodarkę wodno – ściekową (27 lipca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony