Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

Enea nie będzie angażować kapitału w blok gazowy Ostrołęka C

   Powrót       23 grudnia 2020       Energia   

Rada nadzorcza Enei zdecydowała o rezygnacji spółki z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego w ramach projektu Ostrołęka C oraz o uzgodnieniu z Energą zasad rozliczenia kosztów realizacji projektu - poinformowała Enea we wtorek.

Jak podano w komunikacie spółki, plan rezygnacji z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego "związany jest w szczególności z zamiarem intensyfikacji działań inwestycyjnych Grupy Kapitałowej ENEA w obszarze odnawialnych źródeł energii, jak również dedykowania nakładów związanych z konwersją zasilania węglowego na gazowe w obszarze wytwarzania dla posiadanych przez emitenta i istniejących już aktywów wytwórczych, w odniesieniu do których emitent jest pełnym właścicielem".

Czytaj, jak Holandia odchodzi od gazu: Koniec gazowego giganta

Enea dodała, że "podjęcie decyzji w ww. obszarze przez radę nadzorczą spółki oraz stron zaangażowanych w Projekt Ostrołęka C skutkować będzie wyodrębnieniem w ramach Projektu Ostrołęka C części przedsiębiorstwa związanego z prowadzeniem projektu gazowego". W komunikacie zaznaczono, że od dnia wyodrębnienia koszty inwestycyjne związane z rozliczeniem projektu gazowego nie będą ponoszone przez spółkę.

Przypomnijmy, że 2 czerwca 2020 roku zarząd Energi przyjął raport końcowy z analiz przeprowadzonych we współpracy ze spółką Enea, w zakresie aspektów techniczno-technologicznych, ekonomicznych i organizacyjno-prawnych oraz dalszego finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy około 1 000 MW. - Wnioski z przeprowadzonych analiz nie uzasadniają kontynuowania realizacji Projektu w dotychczasowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego. W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej w Ostrołęce z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe – napisano wówczas. Zawarto trójstronne porozumienie między spółkami Energa, Enea i PKN Orlen określające główne zasady współpracy w projekcie gazowym.

W kwietniu br. Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. W maju br. podpisane zostało porozumienie, w którym Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europejczycy popierają środki na rzecz zrównoważonego rozwoju, energetycznej stabilności i wsparcia Ukrainy (20 września 2023)Wystartowała Akademia Energii! (12 września 2023)IRENA: Konkurencyjność OZE stale rośnie, w szczególności w dobie kryzysu energetycznego (01 września 2023)Dodatkowe 450 mln zł do budżetu programu Mój Prąd (31 sierpnia 2023)Rybnik: Odebrano pierwsze miejskie autobusy wodorowe (31 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony