Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Forum Mieszkaniowe 2023 - podsumowanie wydarzenia

   Powrót       18 października 2023       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   

Fundacja Habitat for Humanity Poland po raz kolejny zorganizowała Forum Mieszkaniowe – dwudniową konferencję, podczas której dyskutowano na wiele ważnych tematów związanych z mieszkalnictwem. W tym roku Forum odbyło się pod hasłem „W stronę lepszego mieszkalnictwa” a jego partnerem była Agencja ONZ ds. Uchodźców, UNHCR.

Kluczowy temat dotyczył skutecznej polityki mieszkaniowej zapewniającej dostępność mieszkań wszystkim, którzy tego potrzebują. Dyskusja była osadzona m.in. w kontekście wsparcia osób z Ukrainy i długofalowych rozwiązań poprawiających sytuację mieszkaniową. Zagadnienie to było omawiane w czasie otwierającej sesji plenarnej, w której wzięły udział: Minister odpowiedzialna za integrację w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agnieszka Ścigaj, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce – Kevin J. Allen, Szefowa Misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Polsce - Livia Styp-Rekowska, a także dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu M. St. Warszawy – Tomasz Pactwa oraz Prezeska organizacji pozarządowej Dom Ukraiński - Myroslava Keryk.

Podczas Forum Mieszkaniowego 2023 przedstawiono wstępne wyniki badania zleconego przez Fundację Habitat for Humanity Poland na temat roli sektora prywatnego w zapewnianiu dostępnych cenowo mieszkań, w tym poprzez remonty pustostanów. Odbyła się sesja na ten temat z udziałem przedstawicieli władzy centralnej, samorządów, sektora prywatnego i naukowego.

Kolejnym ważnym tematem był najem społeczny. Zaprezentowano doświadczenia z Węgier, Czech, Katalonii i Niemiec, a nawet Hong-Kongu, gdzie ten model wsparcia mieszkaniowego jest wdrażany. Omówiono też polskie doświadczenia z wdrażania Społecznych Agencji Najmu. Na Forum gościły zarówno samorządy, które zdecydowały się lub planują skorzystanie z tego rozwiązania – Ćmielów, Dąbrowa Górnicza i Świebodzin, jak i organizacja pozarządowa, która prowadzi nowopowstały SAN w Żyrardowie w związku z udziałem w pilotażu „Wzajemnie potrzebni”. Obecny był także przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który zapowiedział, że gminy i Społeczne Agencje Najmu otrzymają możliwość pozyskania finansowania ze środków unijnych w ramach funduszu EFS+, jako że stanowią istotne narzędzie w walce z ubóstwem i bezrobociem i mają realny wpływ na poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia i edukacji w Polsce.

Rola Społecznych Agencji Najmu była też omawiana podczas zamykającej sesji z udziałem osób reprezentujących wszystkie sześć ogólnopolskich komitetów wyborczych w nadchodzących wyborach. Wydaje się, że SAN są rozwiązaniem ponad podziałami politycznymi, a uczestnicy wyrażali poparcie dla tego modelu.

Ostatnimi, równie ważnymi tematami poruszanymi na Forum Mieszkaniowym, były ubóstwo energetyczne oraz transformacja energetyczna. Poświęcono im dwie sesje, na których rozmawiano o doświadczeniach spółdzielni mieszkaniowych w zakresie transformacji energetycznej sesja oraz o perspektywach ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce. To istotny problem, jako że brak możliwości dostatecznego ogrzania mieszkania jest drugim najważniejszym wyzwaniem mieszkaniowym Polek i Polaków, jak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Materiały konferencyjne oraz publikacje dostępne są na stronie www.habitat.pl.

Kolejne Forum Mieszkaniowe planowane jest na drugą połowę kwietnia 2024 roku w Warszawie. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej habitat.org oraz mediach społecznościowych Fundacji.

Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Habitat for Humanity Poland i w żaden sposób nie może być ona traktowana jako odzwierciedlenie poglądów UNHCR.

Źródło: Forum Mieszkaniowe

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

50 mld zł na inwestycje w energetykę. Powstaje SFK (17 maja 2024)Trzy umowy o dofinansowanie na projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej (16 maja 2024)Potrzeba digitalizacji usług sieciowych. Ze sprawozdania Prezesa URE 2023 (13 maja 2024)EBI stawia na projekty niskoemisyjnej energetyki i bezpieczeństwa (13 maja 2024)Zielone technologie to dziś 4% wzrostu globalnego PKB. USA i UE gonią Chiny w produkcji baterii (08 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony