Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Nowa edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce

   Powrót       13 września 2019       Zrównoważony rozwój   

- Współpraca Polski z Państwami Darczyńcami w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy stanu środowiska w naszym kraju, a realizacja funduszy umożliwiła nam osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji inaugurującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Wydarzenie odbyło się 12 września 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

180 mln euro w drugiej edycji

W trakcie konferencji minister Kowalczyk, przypomniał, że w realizowanej w latach 2012-2017 drugiej edycji resort środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizował trzy programy z łącznym budżetem 180 mln euro.

- Dotychczasowa realizacja funduszy norweskich i EOG pozwoliła nam na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych. Dofinansowanie otrzymało blisko 200 projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte zostały m.in. szpitale, szkoły, przedszkola i inne budynki użyteczności publicznej – podkreślił.

Środowisko, energia i zmiany klimatu

Minister Kowalczyk zaznaczył, że na przełomie 2019 r. i 2020 r. rozpocznie się realizacja programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce.

- Kwota 164 mln euro, w tym 140 mln euro ze środków EOG, zostanie przeznaczona przede wszystkim na wsparcie działań z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu; poprawę jakości powietrza poprzez rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kogeneracji, a także termomodernizację szkół – powiedział. - Fundusze zostaną przeznaczone również na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; ochronę przyrody, w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych oraz na wsparcie pilotażowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i energetycznego wykorzystania biomasy – dodał.

Podczas konferencji, w której uczestniczyli również m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński(1) oraz ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Olav Myklebust, zaprezentowane zostały obszary programowe oraz wstępne terminy konkursów, w których można wnioskować o środki pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Fundusze norweskie i EOG

Fundusze norweskie i EOG przekazywane są do Polski jako bezzwrotne wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Środki te pochodzą z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (zwane Darczyńcami). Polska stała się beneficjentem tych funduszy z chwilą przystąpienia do UE.

Źródło: MŚ

Przypisy

1/ Więcej informacji na stronie MIiR:
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/nowa-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-w-polsce--czas-start

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowela OZE uderzy w projekty parasolowe (21 października 2021)NCBR chce zazielenić polskie ciepłownictwo (21 października 2021)Europejski Instytut Innowacji i Technologii przeznacza 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu (19 października 2021)„Klimaton dla Miast” – rusza pierwszy hackathon odpowiadający na wyzwania klimatyczne polskich miast (19 października 2021)Projekt: Fundusz Transformacji Energetyki zacznie działać od 2022 r. (15 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony