Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

GIOŚ: wartość szarej strefy może stanowić 30-40% wartości całej gospodarki odpadami w Polsce

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ poinformował o wykryciu w ubiegłym roku 424 miejsc w Polsce, gdzie gromadzono odpady niebezpieczne. W tym samym czasie do organów ścigania złożono 16 zawiadomień ws. przestępstw środowiskowych.

   Powrót       22 kwietnia 2022       Odpady   

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował podsumowanie działalności Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej (DZPŚ) w 2021 r.(1)

Warto przypomnieć, że DZPŚ został powołany w ramach struktur GIOŚ 7 października 2020 r. Jego głównym celem jest zarządzanie działaniami inspekcji w ramach zwalczania przestępczości środowiskowej, a także wspieranie działań wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska przeciwko przestępstwom i wykroczeniom wobec środowiska. Obecnie w ramach DZPŚ funkcjonuje Wydział Postępowań i Interwencji, Wydział Interwencyjno-Operacyjny, a także dwa zespoły: ds. stosowania techniki specjalnej oraz ds. analiz i organizacyjno-finansowych.

W opublikowanym podsumowaniu poinformowano, że w ubiegłym roku na terenie Polski DZPŚ zlokalizował 424 miejsca, w których wykryto odpady niebezpieczne; w 153 miejscach znajdowały się odpady niebezpieczne zmieszane z innymi frakcjami odpadów, a w 271 miejscach ujawniono wyłącznie odpady niebezpieczne. Co więcej, w 2021 r. złożono szesnaście zawiadomień do organów ścigania (tj. do Prokuratury Krajowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego) dotyczących przestępstw środowiskowych o skali ogólnokrajowych koordynowanych przez zorganizowane grupy przestępcze.

- Nawet 6 mld PLN rocznie może być warta szara strefa w gospodarowaniu odpadami, przy czym jej wielkość określa się na 30-40% całej gospodarki odpadami - wskazano w publikacji.

Najważniejsze działania DZPŚ w 2021 r.

Wśród najważniejszych działań DZPŚ poinformował m.in. o opracowaniu i wdrożeniu w życie jednolitych wzorów dokumentów w zakresie realizacji zadań podejmowanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku. Chodzi tym samym o wzory protokołu oględzin, przesłuchania osoby i notatki urzędowej z przeprowadzonych czynności.

Dodatkowo w 2021 r. dokonano opracowania jednolitych wytycznych, które w 2022 r. dodano do zatwierdzonych uprzednio przez GIOŚ wytycznych do planowania działalności organów inspekcji ochrony środowiska. Określono w nich zadania priorytetowe, m.in. nadzór nad transportami odpadów w strumieniu krajowym i międzynarodowym, identyfikację miejsc odzysku polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych czy nadzór nad ujawnionymi miejscami nielegalnego gromadzenia odpadów.

W ramach zorganizowanej przez DZPŚ ogólnopolskiej akcji kontroli transportów odpadów (“Nielegalne odpady 2021”) od 8 września 2021 r. do końca roku skontrolowano 5215 pojazdów - odpady przewoziło 1461 z nich. Wśród nich ujawniono 25 nielegalnych transportów odpadów.

DZPŚ poinformował także o podjęciu współpracy z Komisją Europejską m.in. w zakresie przeglądu dyrektywy ws. ochrony środowiska poprzez prawo karne (2008/99/WE). Jak wskazano, działanie to było zorientowane na “poprawę wdrożenia dyrektywy poprzez (...) doprecyzowanie definicji przestępstw przeciwko środowisku, poprawę dostępności szerszego zakresu odpowiednich rodzajów i poziomów sankcji, (...) gromadzenie danych dotyczących przestępstw przeciwko środowisku (...)”.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Publikacja do pobrania pod niniejszym linkiem:
https://www.gios.gov.pl/pl/dla-obywateli/raporty-publikacje-opracowania

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku (15 czerwca 2022)Prokuratura w Poznaniu wszczęła śledztwo ws. zanieczyszczenia wód Jeziora Kierskiego (07 czerwca 2022)18 osób z zarzutami za nielegalne składowanie odpadów (04 kwietnia 2022)Areszt dla trzech mężczyzn podejrzanych ws. składowania odpadów niebezpiecznych (08 lutego 2022)Prawomocny wyrok dla byłego wójta za nieodpowiednie składowanie odpadów niebezpiecznych (31 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony