Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Gminy szykują inwestycje ściekowe za 30 mld zł

   Powrót       05 maja 2016       Woda   

Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015. Czwarta z rzędu aktualizacja zawiera listę zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2015-2021.

IVAKPOŚK2015 dotyczy 1502 aglomeracji (38 mln RLM(1)), w których zlokalizowanych jest 1643 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków.

Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach czwartej aktualizacji planowane jest wybudowanie 119 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 985 oczyszczalniach. Ponadto należy wykonać dodatkowe prace wynikające ze zmian prawnych (zapewnienie podwyższonego usuwania azotu i fosforu we wszystkich oczyszczalniach obsługujących aglomeracje powyżej 10 000 RLM), które obejmują 187 oczyszczalni w 157 aglomeracjach.

Planowane jest również wybudowanie 21 780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 4 193,6 km sieci. Po zakończeniu wszystkich inwestycji RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej będzie wynosiło 36 454 505, co stanowi 95,9 proc. całego RLM.

Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą razem 29,91 mld zł, w tym na budowę sieci kanalizacyjnej – 19,55 mld zł, a na inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków – 9,47 mld zł.

Przewiduje się, że głównymi źródłami finansowania inwestycji ujętych w AKPOŚK2015 będą środki unijne w ramach programów operacyjnych POIiŚ i RPO, krajowe fundusze ekologiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW), a także środki własne gmin.

Obowiązek aktualizacji KPOŚK wynika z art. 43 ust. 4c Prawa wodnego, zgodnie z którym kolejne aktualizacje Programu są dokonywane co najmniej raz na cztery lata.

Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Równoważna liczba mieszkańców oznacza ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)Litwa vs. Polska: system przydomowych oczyszczalni ścieków pod (pełną) kontrolą państwa? (20 marca 2024)Stan polskich wód powierzchniowych wykazuje postępy, jednak wciąż nie zadowola (14 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony