Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Green Deal Industrial Plan. KE przedstawia szczegóły

Komisja Europejska opublikowała Green Deal Industrial Plan, czyli plan przemysłowy Europejskiego Zielonego Ładu. Rozpoczęto ponadto konsultacje ws. tymczasowego uelastycznienia ram prawnych dotyczących pomocy państwa.

   Powrót       02 lutego 2023       Energia   

- Plan(1) ma na celu zapewnienie bardziej sprzyjającego środowiska dla zwiększania zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów o zerowej emisji netto niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Europy – wyjaśnia Komisja Europejska w komunikacie prasowym.

Jak wskazuje KE, plan opiera się na czterech filarach, uzupełniając jednocześnie bieżące działania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU.

Czytaj też: Przemysł zielonych technologii wróci do korzeni. Europa ma plan

Przewidywalne i uproszczone otoczenie regulacyjne

Pierwszy filar planu dotyczy prostszych ram regulacyjnych. KE zapowiedziała w tym celu przygotowanie Net-Zero Industry Act  - aktu prawnego zapewniającego uproszczenie i przyśpieszenie wydawanych pozwoleń.

- Uzupełnieniem ram będą przepisy o surowcach krytycznych, które zapewnią wystarczający dostęp do materiałów takich jak metale ziem rzadkich, które są niezbędne do produkcji kluczowych technologii, a także reforma struktury rynku energii elektrycznej, tak aby konsumenci mogli skorzystać z niższych kosztów odnawialnych źródeł energii – dodano.

Szybszy dostęp do finansowania

Kolejny filar planu obejmuje przyśpieszenie inwestycji i dostępu do finansowania czystych technologii w Europie. - Finansowanie publiczne, w połączeniu z dalszymi postępami w zakresie europejskiej unii rynków kapitałowych, może odblokować ogromne kwoty finansowania prywatnego wymaganego do zielonej transformacji – wyjaśnia KE.

Zapowiedziano ponadto ułatwienia dla państw członkowskich w zakresie przyznawania pomocy publicznej, niezbędnej do przyśpieszenia transformacji. W tym celu KE przedstawiła państwo członkowskim „projekt wniosku w sprawie przekształcenia tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa w tymczasowe ramy prawne dotyczące sytuacji kryzysowej i przejściowej w celu ułatwienia i przyspieszenia ekologicznej transformacji Europy”. Wniosek ten, jak wyjaśniono, ma na celu tymczasowe uelastycznienie ram prawnych w zakresie pomocy państwa. Proponowane tymczasowe zmiany obejmować mają m.in.:

  • uproszczenie pomocy na wdrażanie energii odnawialnej,
  • uproszczenie pomocy na dekarbonizację procesów przemysłowych,
  • ulepszone programy wsparcia inwestycji w produkcję strategicznych technologii o zerowej wartości netto, w tym poprzez ulgi podatkowe,
  • bardziej ukierunkowaną pomoc na duże projekty produkcyjne w strategicznych zerowych łańcuchach wartości netto, z uwzględnieniem globalnych luk w finansowaniu.

Ponadto, aby ułatwić państwom członkowskim dostęp do funduszy REPowerEU, Komisja przyjęła nowe wytyczne dotyczące planów odbudowy i zwiększania odporności, wyjaśniające proces zmiany istniejących planów i warunki przygotowania rozdziałów REPowerEU.

Doskonalenie umiejętności

Trzeci filar planu przemysłowego Zielonego Ładu dotyczy rynku pracy i doskonalenia umiejętności pracowników. Kwestia ta, jak wyjaśniono, jest szczególnie istotna m.in. ze względu na fakt, że zielona transformacja może dotyczyć od 35% do 40% wszystkich miejsc pracy. - Aby rozwinąć umiejętności w zakresie ekologicznej transformacji skoncentrowanej na ludziach, Komisja zaproponuje ustanowienie akademii branżowych Net-Zero w celu wdrożenia programów podnoszenia i zmiany kwalifikacji w strategicznych sektorach przemysłu. Komisja rozważy również, w jaki sposób połączyć podejście uznające rzeczywiste umiejętności, z podejściem opartym na kwalifikacjach, oraz w jaki sposób ułatwić dostęp obywateli państw trzecich do unijnych rynków pracy w sektorach priorytetowych, jak również środki wspierające i dostosowujące publiczne i prywatne finansowanie rozwoju umiejętności – podaje KE.

Otwarty handel dla odpornych łańcuchów dostaw

Ostatni filar planu dotyczy natomiast globalnej współpracy na rzecz zielonej transformacji, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i otwartego handlu. KE zamierza w tym calu rozwijać unijną siec umów o wolnym handlu i inne formy współpracy. - Komisja zbada również możliwość utworzenia „Critical Raw Materials Club”, który skupiałby konsumentów surowców i kraje bogate w zasoby, tak aby zapewnić globalne bezpieczeństwo dostaw poprzez konkurencyjną i zróżnicowaną bazę przemysłową, oraz partnerstwa przemysłowe na rzecz czystych technologii i zerowego zużycia energii – zapowiedziano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age:
https://commission.europa.eu/document/41514677-9598-4d89-a572-abe21cb037f4_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony