Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Im mniej wody zużyjesz... tym więcej zapłacisz

Mimo skoku inwestycyjnego zapoczątkowanego w latach 90. w sektorze wod-kan, w ciągu najbliższych 25 lat będzie on wymagał dalszych miliardowych inwestycji, m.in. na pokrycie kraju siecią wodociągową i kanalizacyjną.

   Powrót       11 maja 2016       Woda   

O niedawnych dokonaniach inwestycyjnych i wyzwaniach dla sektora rozmawiano podczas jednej z sesji kongresu Envicon Water towarzyszącej Targom wod-kan 2016 w Bydgoszczy. Dr inż. Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociąg Polskie” wspomniał o tym, że sektor wod-kan m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, ale także ogromnej pomocy ze strony budżetu państwa, zanotował w ciągu ostatnich lat gwałtowny przyrost inwestycji. Przytoczył dane GUS, według których w okresie od 1999 r. do 2014 r. inwestycje w tym sektorze wyniosły ponad 112 mld zł, z czego 30 proc. przeznaczono na gospodarkę wodną, a około 70 proc. na gospodarkę ściekową. Jak poinformował, mamy w tej chwili niemalże 3400 oczyszczalni ścieków w Polsce, w czym 820 z podwyższonym oczyszczaniem biogenów.

Niezbędne 6-10 mld zł rocznie

Potrzebne są jednak dalsze inwestycje. Po pierwsze, należy dbać o powstałą już infrastrukturę. - Musimy się bardzo pilnować, aby jej nie zmarnować, ona jest bardzo nowa, ma olbrzymią wartość i trzeba będzie pomyśleć o tym czasie, kiedy już nie będzie unijnych pieniędzy i trzeba będzie tę infrastrukturę utrzymywać w dobrym stanie jeszcze przez dziesiątki lat – zaznaczyła Klara Ramm-Szatkiewicz, członkini prezydium EurEAU.

O koniecznych wydatkach mówił także Tadeusz Rzepecki. – Przez najbliższe 20-25 lat będziemy musieli wydawać rocznie 6-10 mld zł w celu pełnego pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną terenu zurbanizowanego naszego kraju – stwierdził. Problemem nie w pełni w Polsce rozwiązanym jest też zagospodarowanie osadów ściekowych. - Dotąd powstało około 140 instalacji fermentacji osadów ściekowych i około 100 biogazowni, kilkadziesiąt suszarni osadów ściekowych oraz 11 spalarni osadów, jednak jest to stan niewystarczający dla całkowitego prawidłowego zagospodarowania osadówpodsumował przewodniczący.

Im mniej wody zużyjesz... tym więcej zapłacisz

Co na to przedstawiciele spółek wodociągowych? O przyszłych inwestycjach wypowiadają się bardzo ostrożnie. - Wszystko musi się odbywać w trybie ewolucyjnym i być dostosowane do siły nabywczej mieszkańców miast, wsi i innych ośrodków korzystających z naszych usług – zaznaczył Ryszard Langer, prezes MPiK SA w Krakowie.

Paweł Chudziński, prezes Aquanet Poznań przypomniał, że w Polsce mamy najdroższą wodę w Europie w odniesieniu do dochodu rozporządzalnego. - Pomimo że nasze stawki za wodę i ścieki są niskie, to są one dwukrotnie mniej dostępne niż średnia w krajach europejskich. Jednocześnie jesteśmy na skraju wytycznych OECD, jeśli chodzi o zdolność płatniczą naszych klientów – powiedział. Podał przykład zachowań konsumentów z rynków zagranicznych (Hiszpania, Japonia). Rynki te w momencie, gdy taryfy opłat za wodę wzrosły powyżej 10-20 proc., zareagowały gwałtownym spadkiem zapotrzebowania na wodę. To powoduje negatywne konsekwencje dla spółek wodociągowych. - Następują wówczas problemy z utrzymaniem jakości wody w sieci, czas przetrzymania wody znacznie się wydłuża. Zaczyna się problem sedymentacji ścieków w kanalizacji deszczowej, pojawiają się problemy odorowe, więc trzeba zużyć więcej wody do czyszczenia sieci – argumentował.

Jaka stąd płynie konkluzja? Ludzie zużywają w takiej sytuacji mniej wody, za którą de facto... są zmuszeni zapłacić więcej. Jak przyznał na koniec: nie będziemy w stanie zrealizować planu inwestycyjnego, o którym mówił prezes Rzepecki, ponieważ nasi klienci tego nie wytrzymają.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Modernizacja sieci wodociągowych lub zwiększanie możliwości produkcji wody, czyli jak gminy walczą z suszą (10 czerwca 2024)Ultradźwiękowe inteligentne wodomierze – korzyści dla przedsiębiorstw wodociągowych i konsumentów (27 maja 2024)W wodociągach w Lewinie Kłodzkim wykryto bakterię zgorzeli gazowej. Dolnośląskie (09 maja 2024)Branża wod-kan - ochrona i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - weź udział w konferencji (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony