Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Program Płatnych Praktyk Letnich SUEZ Polska Sp. z o.o.
System Zero - rewolucja w pompach ciepła do zastosowań komercyjnych firmy Glen Dimplex Polska

Jak maksymalnie wykorzystać wsparcie dla OZE i kogeneracji?

a+a-    Powrót       04 grudnia 2015       Energia   

Sukces w pozyskiwaniu wsparcia inwestycyjnego może zapewnić wyłącznie umiejętność skrupulatnego liczenia. W związku z tym warto wiedzieć, jakie zmiany czekają wkrótce przedsiębiorców.

We wtorek w Warszawie odbyło się organizowane przez City-Brand Energia Odnawialna seminarium szkoleniowe „System aukcyjny – nowe zasady wsparcia dla OZE". Jedną z omawianych kwestii były projektowane na forum rządowym przepisy dotyczące obliczania poziomu horyzontalnej pomocy publicznej dla inwestorów ze środków np. NFOŚiGW. O konieczności dostosowania polskiego prawa w tym obszarze do wymagań UE pisaliśmy tutaj. Dziś, gdy lada moment nowe przepisy powinny zostać przyjęte, warto zagłębić się w ich techniczne szczegóły. Z uwagi na fakt, że dla poszczególnych kategorii inwestycji obowiązują odmienne zasady, niniejszy artykuł ograniczy się wyłącznie do dwóch: OZE oraz kogeneracji.

Odniesienie do instalacji referencyjnej

Podstawą obliczania kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na gruncie obowiązującego do końca 2015 roku „starego” rozporządzenia Ministra Środowiska jest odesłanie do tzw. instalacji referencyjnej, tj. podobnej efektywnościowo inwestycji alternatywnej. Może to być inwestycja w konwencjonalne źródła energii o takiej samej mocy (w przypadku OZE) lub w układach rozdzielonych (w przypadku kogeneracji). W ten sposób inwestor dokonuje swoistego porównania własnej inwestycji z podobnym do niej projektem nie-środowiskowym i oblicza niezbędne dla opłacalności jego inwestycji wsparcie. Maksymalny podstawowy poziom pomocy nie może jednak przekroczyć 60 proc. kosztów szczegółowo określonych w paragrafie 7 rozporządzenia. Akt ten faworyzuje ponadto średnie oraz mikro- i małe przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o dofinansowanie odpowiednio 70 proc. oraz 80 proc. poniesionych nakładów kwalifikowanych.

Wkrótce nowa metodologia liczenia

Na podstawie „nowego” rozporządzenia pomoc inwestycyjna przyznawana będzie wyłącznie na nowe instalacje i nie będzie obejmowała tych oddanych już do eksploatacji. Zmianie ulegnie również podstawowy poziom pomocy, który dla dużych przedsiębiorstw inwestujących w OZE i kogenerację określono na poziomie 45 proc. Podstawa ta będzie jednak niższa (tylko 30 proc.) w przypadku instalacji, dla których niemożliwe będzie odniesienie do inwestycji „mniej przyjaznej dla środowiska”.

Premiowane są dodatkowo regiony słabiej rozwinięte (+15 punktów procentowych dla wszystkich województw poza mazowieckim oraz +5 p.p. dla Mazowsza). Premia wynosić będzie ponadto podobnie jak dotychczas + 20 p.p. dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz + 10 p.p. dla średnich przedsiębiorstw. Teoretycznie zmieni się więc niewiele (mikro- i mali przedsiębiorcy nadal będą w większości przypadków ubiegać się o 80 proc., zaś średni o 70 proc. kosztów kwalifikowanych), ale zmianie istotnie ulegnie metodologia liczenia, którą trzeba będzie się posługiwać wypełniając wniosek. Projektowane rozporządzenie znajduje się na końcowym etapie prac i w celu zachowania ciągłości przyznawania pomocy powinno zostać wkrótce przyjęte.

Cenne wsparcie ekspertów

Branża wspólnymi siłami „uczy się” nowych zasad i dlatego niejednokrotnie pomoc ze strony specjalistów może okazać się niezbędna. Błędy formalne we wnioskach o dofinansowanie oraz nieprawidłowo obliczony poziom wsparcia mogą bowiem narażać przedsiębiorców na niepotrzebne straty. Więcej informacji o podobnych szkoleniach i seminariach znajdą Państwo na naszym portalu w zakładce kalendarz.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ME: Cel OZE 2020 dla energetyki spełnimy na poziomie 19,23 proc. wobec wymaganych 19,1 proc. (10 maja 2019)Ekopożyczki wsparciem dla Programu Energia Plus (29 kwietnia 2019)Dostępne jednolite teksty ustawy o odpadach oraz ustawy o GMO (18 kwietnia 2019)Pompa ciepła w praktyce – jak i ile można oszczędzić? (08 kwietnia 2019)System świadectw charakterystyki energetycznej budynków do zmiany (04 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony