Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Jakość powietrza w dużej mierze zależy od pogody

Czy i w jakim stopniu smog zagraża nam latem oraz co ma na niego największy wpływ – o tym mówi w wywiadzie Jakub Jędrak z Krakowskiego (oraz Polskiego) Alarmu Smogowego.

   Powrót       05 sierpnia 2015       Ryzyko środowiskowe   
Jakub Jędrak
Krakowski Alarm Smogowy i Polski Alarm Smogowy

Teraz Środowisko: Co Krakowski Alarm Smogowy ma do roboty latem? Jak przedstawia się problem zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z okresem grzewczym?

Jakub Jędrak: W lecie poziom zanieczyszczeń powietrza, w szczególności benzo[a]pirenem i pyłem zawieszonym, jest zdecydowanie niższy niż w sezonie grzewczym. Wiąże się to oczywiście z faktem, że za większość emisji obu w.w. zanieczyszczeń odpowiadają piece i kotły domowe.

Niemniej, w lecie wciąż mamy do czynienia z zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu (tlenki azotu, pył zawieszony oraz powstający w słoneczne dni w reakcjach fotochemicznych ozon) i zanieczyszczeniami przemysłowymi. W niektórych miejscach występują też bardzo specyficzne źródła zanieczyszczeń, np. tląca się hałda w Zabrzu.

Tak czy inaczej, poza sezonem grzewczym (zwanym przez nas po prostu "sezonem") mamy dalej pełne ręce roboty, nawet przebywając daleko od domu, na urlopie.

TŚ: Nad czym zatem Państwo pracujecie? Czy nowy sezon grzewczy ma szansę być już dużo zdrowszy dla mieszkańców Krakowa niż poprzednie sezony?

JJ: Nasze działania są uzależnione od wielu czynników, np. od tego, jaka będzie decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie legalności zakazu stosowania paliw stałych w Krakowie, a także, jakie będą losy poprawki (1)do artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Tak czy inaczej, istnieje pewna pula działań (np. działania edukacyjne, zbieranie i opracowywanie informacji na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, oraz pomiary stężeń zanieczyszczeń w dzielnicach Krakowa nie objętych monitoringiem powietrza), którymi zajmujemy się i będziemy zajmować się nadal, niezależnie od wyniku procesów legislacyjnych.

To, jaki będzie - jeśli chodzi o jakość powietrza - najbliższy sezon, wciąż najbardziej zależy od pogody. Łagodna zima, z dużą ilością wietrznych dni (najlepiej z silnym wiatrem, np. tzw. halnym) będzie wiązała się ze znacznie niższymi poziomami stężeń szkodliwych substancji niż np. w przypadku występowania silnych mrozów i zdarzających się często w takim przypadku tzw. "zgniłych wyżów", kiedy to stężenia zanieczyszczeń osiągają bardzo wysokie poziomy.

TŚ: A jak upały wpływają na utrzymywanie się zanieczyszczeń nad miastami?

JJ: Jak wspomniałem wcześniej, przy dużym nasłonecznieniu często mamy problem z przekroczonymi stężeniami reaktywnej odmiany alotropowej tlenu - ozonem. Również brak wiatru sprzyja występowaniu stosunkowo wysokich stężeń innych zanieczyszczeń, w szczególności w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych.

TŚ: Czy powszechny w Polsce zwyczaj grillowania ma jakikolwiek wpływ na smog?

JJ: Ciekawe pytanie. Lokalnie, w sąsiedztwie grilla, jakość powietrza może być bardzo zła. Globalnie, wydaje mi się, że wpływ grillowania na jakość powietrza w mieście jest pomijalny, ale nie znam żadnych badań na ten temat. Niemniej, warto zaznaczyć że potrawy z grilla mogą zawierać (i zwykle zawierają) znaczne ilości rakotwórczych i mutagennych związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, do których należy np. wspominany wyżej niesławny benzo[a]piren.

TŚ: Takie jest Pana zdanie na temat projektu ustawy antysmogowej? Czy czuje Pan, że głos KAS miał wpływ na przebieg procesu legislacyjnego?

JJ: Zdaniem wszystkich członków Krakowskiego i Polskiego Alarmu Smogowego, uchwalenie poprawki do artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska dającej samorządom możliwość ustalania jakości paliw stałych oraz norm emisyjnych dla urządzeń grzewczych jest absolutnie kluczowym i niezbędnym krokiem, bez którego nie ma szans na poprawę jakości powietrza w naszym kraju. 

Treść poprawki jest jednym z postulatów Polskiego Alarmu Smogowego. Chciałbym jednak zaznaczyć, że o zmiany prawne, o których mowa, apelowały również władze samorządowe, między innymi gminy z terenu Małopolski, a także Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Wynik głosowania w sprawie ustawy antysmogowej w chwili przeprowadzania wywiadu nie był znany.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)Zaostrzone przepisy o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich przyjęte przez Radę UE (14 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)Nowe przepisy PE ws. recyklingu opakowań, łagodzenia wpływu firm na środowisko i cel zerowego zanieczyszczenia (25 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony