Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Jurajski Produkt Roku 2015 dla Oczyszczalni Ścieków Warta

   Powrót       22 stycznia 2016       Woda   

Spółka Oczyszczalnia Ścieków Warta w Częstochowie otrzymała pierwsze miejsce w konkursie Jurajski Produkt Roku 2015 za modernizację oczyszczalni i przepompowni. Uznanie jurorów zyskał sposób realizacji inwestycji, jak również jej zakres i strategiczne znaczenie dla całego miasta.

Oczyszczalnia ścieków Warta w Częstochowie była modernizowana w latach 2005-2008 i później 2011-2015. Projekt „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Warta SA w Częstochowie, Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Żabiej” zakończył się oficjalnie 8 czerwca 2015 r. Jego drugi etap trwający od 2011 do 2015 kosztował ponad 64 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 20 mln zł. Pozostała część pochodziła ze środków własnych oczyszczalni.

Większa energooszczędność i ponowne wykorzystanie odpadów

W trakcie trwania projektu zastosowano szereg nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań, osiągając nie tylko efekt ekonomiczny, ale też ekologiczny.

Zrealizowano cztery odrębne zadania:

  • Dokonano wymiany kabli energetycznych łączących Centralną Oczyszczalnię Ścieków z Centralną Przepompownią Ścieków w celu zapewnienia stabilności zasilania (a więc poprawy bezpieczeństwa energetycznego).
  • Zmodernizowano część mechaniczną oczyszczalni, na którą składały się piaskownik z budynkiem krat i odtłuszczacz. Dzięki modernizacji można wykorzystywać piasek odzyskany z piaskownika do budowy dróg betonowych lub innych produktów z tzw. galanterii betonowej. Idea takiego wykorzystania odpadu była wielokrotnie nagradzana za innowacyjność w dziedzinie ochronie środowiska. Dzięki realizacji tego zadania można także zebrać większą ilość tłuszczy niezbędnych do produkcji biogazu.
  • Zmodernizowano Centralną Przepompownię Ścieków (trwało to dwa lata). Zakres prac obejmował wymianę starych, awaryjnych i energochłonnych pomp z lat sześćdziesiątych. Wybudowany został nowoczesny budynek energetyczny posadowiony w sposób uniemożliwiający zalanie urządzeń energetycznych w przypadku stanu powodziowego. Wszystkie instalacje wrażliwe na działanie wody umieszczone zostały powyżej linii wałów sąsiadującej rzeki Warty, tak aby w przypadku powodzi przepompownia mogła bezpiecznie pracować i nieprzerwanie dostarczać ścieki do oczyszczalni. Zmodernizowano także pozostałe obiekty przepompowni.

Opisany powyżej i poprzedni, realizowany w latach 2005-2008 etap modernizacji, kosztowały łącznie ponad 130 mln zł.

Wręczenie statuetki Jurajskiego Produktu Roku 2015 dla OŚ Warta SA miało miejsce 15 stycznia 2016 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

W planach farma PV i modernizacja oczyszczalni w Dźbowie

Częstochowska spółka nie spoczywa jednak na laurach. Jest obecnie na etapie opracowywania projektu wykonawczego i budowlanego dotyczącego modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Dźbowie. Jak się dowiedzieliśmy, powstać ma całkiem nowy ciąg technologiczny, a wszystkie zastosowane rozwiązania będą energooszczędne. Spółka przymierza się również do budowy farmy fotowoltaicznej, która ma uniezależnić oczyszczalnię od zewnętrznych źródeł energii (projekt jest obecnie na etapie koncepcyjnym).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do 8 tys. zł na przydomową oczyszczalnię na Śląsku (06 lipca 2022)Przedsiębiorstwa wod-kan na minusie. Branża chce zmiany taryf (05 lipca 2022)Wodociągi i kanalizacja w Polsce w 2021 r. Dane GUS (30 czerwca 2022)Senackie komisje za poprawkami do nowelizacji ustawy Prawo wodne (29 czerwca 2022)Awaria OŚK „Czajka” i stołeczne MPWiK. Ocena NIK jednoznaczna (13 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony