Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Samorządy chcą pozbawienia Wód Polskich funkcji regulatora taryf. Wniosek w tej sprawie trafi do Premiera

Przedsiębiorstwa wod-kan złożyły dotąd 850 wniosków o skrócenie obowiązujących taryf za wodę i ścieki. Samorządowcy negatywnie oceniają sposób oceny wniosków i domagają się pozbawienia Wód Polskich funkcji regulatora taryf.

   Powrót       07 marca 2023       Woda   

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) wystąpi do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pozbawienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie funkcji regulatora taryf za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. W trakcie posiedzenia KWRiST, które odbyło się 1 marca br., samorządowy wskazywali, że należy przywrócić poprzednie rozwiązania prawne, zgodnie z którymi kompetencje w  tym zakresie posiadały Jednostki Samorządu Terytorialnego i Regionalne Izby Obrachunkowe.

- Mamy ogromny zastój, jeżeli chodzi o utrzymanie, modernizację, rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Ten zastój wynika głównie z tego, że blokowane są nam racjonalne propozycje zmian opłat za wodę. Naszych przedsiębiorstw nie stać na to, żeby podejmować tego typu wysiłek. Chciałem przypomnieć, że mamy w tym zakresie określone obowiązki wobec Unii Europejskiej, będzie nam niezwykle trudno je zrealizować – mówił Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST.

Jak argumentował, przydzielenie kompetencji regulatora Wodom Polskim stanowi „rozwiązanie, które się nie sprawdziło”, dlatego strona samorządowa wystąpi z wnioskiem do prezesa Rady Ministrów, aby przywrócić poprzednie rozwiązanie. - Uważamy, że ta kompetencja była realizowana właściwie wtedy, gdy realizowaliśmy to sami, z korzyścią dla mieszkańców, z korzyścią dla środowiska, z korzyścią dla finansów publicznych w perspektywie i krótko, i długoterminowej – podkreślał sekretarz strony samorządowej KWRiST.

Czytaj też: Przedsiębiorstwa wod-kan na minusie. Branża chce zmiany taryf

- Musimy zdać sobie sprawę, że w Unii Europejskiej (poza Polską) średnia cena wody to 3 euro [przyp. red. ] i u nas musi być podobna, bo inaczej nigdy nie osiągniemy wymaganych standardów jakościowych wynikających z unijnych przepisów – mówił natomiast Krzysztof Iwaniuk, wójt Gminy Terespol i przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.

Strona samorządowa wskazywała przy tym, że Wody Polskie oceniając przesyłane przez spółki wod-kan wnioski taryfowe naruszają przy tym konstytucyjną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wskazuje Unia Metropolii Polskich, „tak należy np. oceniać próby ingerowania przez Wody Polskie w sposób, w jaki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne amortyzują środki trwałe, czy kwestionowanie marży zysku”.

850 wniosków o skrócenie taryf

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Pawła Rusieckiego, zastępcę prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. zarządzania środowiskiem wodnym, dotychczas – dane na 24 lutego br. – do 11 jednostek organów regulujących wpłynęło 850 wniosków o skrócenie obowiązujących taryf za usługi wod-kan. Stanowi to ok. 34% wszystkich taryf zatwierdzonych w 2021 r.

- Regulator wydał 376 decyzji odmownych, to nie jest mało, to prawda. 150 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, czyli mamy 150 nowych taryf obowiązujących w kraju; 97 wniosków zostało odrzuconych w formie odmowy wszczęcia postępowania ze względu na braki formalne (jeśli wniosek jest niekompletny to organ regulacyjny nie może procedować tego wniosku, chyba że zostanie uzupełniony). 277 wniosków w chwili obecnej jest procedowanych – poinformował prezes Rusiecki.

Czytaj też: Nowy projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK: Model finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych do poprawy (12 lutego 2024)Wyrok NSA. Proces zatwierdzania taryf wodno-ściekowych (09 lutego 2024)Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (23 czerwca 2023)Wody Polskie w ponad 500 przypadkach odmówiły zatwierdzenia nowych taryf (22 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony