Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Kamień Pomorski będzie miał kanalizację rozdzielczą

W Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) ma powstać nowa przepompownia ścieków wraz z odcinkiem kolektora dopływowego i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo. Inwestycja znacznie poprawi stan wód i gleby.

   Powrót       31 sierpnia 2015       Woda   

Inwestycja pozwoli na rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie nowego kompleksu mieszkalno-usługowego Kwartał Dominikański. Rozwiąże problem zbierania się nadmiaru wód opadowych z dachów i terenów utwardzonychDotychczasowa, przeciążona kanalizacja ogólnospławna zostanie rozbudowana i wykorzystana wyłącznie jako sanitarna - cytuje portal GS24.pl prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Adriana Guranowskiego.

Dodatkowo powstanie odrębna kanalizacja deszczowa o długości ok. 1 km i wydajności ponad dwukrotnie większej niż obecnie. Kanalizacja ta będzie uzupełniona dwoma separatorami wód deszczowych przy wylotach mających za zadanie odprowadzenie tych wód do Zalewu Kamieńskiego.

Wartość całej inwestycji to około 1 mln zł, przy czym PGK przewiduje uzyskanie dofinansowania w kwocie 600 tys. zł. Jej zakończenie zaplanowano na połowę listopada br.

Inwestycja poprawi stan środowiska

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ograniczony zostanie bowiem niekontrolowany zrzut ścieków do odbiornika (tutaj jest nim zalew). Jak podkreśla Piotr Michałowski, kierownik działu realizacji projektów w Saur Polska, spółki wodociągowe nie mogą wydalać wód deszczowych bez umiaru do odbiorników, bo są one w ten sposób zanieczyszczane. Za przekraczanie określonych ilości wód z przelewów burzowych płacone są kary. – W pierwszym momencie z terenów utwardzanych (ulic, parkingów) deszcz zbiera bardzo dużo nieczystości, m.in. metali ciężkich, które spływają ze stojących samochodów i później trafiają do kanalizacji ogólnospławnej. Ważne jest natomiast, aby pierwsza część deszczu trafiła do oczyszczalni ścieków, a przelewy burzowe żeby działały tylko wtedy, kiedy to konieczne – wyjaśnia.

Choć obecnie buduje się już kanalizację rozdzielczą, to jednak w dużych miastach wciąż funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna. Jak mówi specjalista, często próbuje się ją rozdzielić, ale możliwości te są ograniczone. – Wynika to z tego, że podziemna plątanina różnej infrastruktury – gazowej, telekomunikacyjnej, wodnej – nie pozostawia wiele miejsca na kolejną sieć – dodaje.

Zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski - etap II” jest współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Jest elementem szerszego przedsięwzięcia obejmującego kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Kamień Pomorski poprzez rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód deszczowych.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone dachy - inicjatywa wiedeńska i dofinasowania w Polsce (28 lipca 2021)NIK: zawiadamiamy Prokuraturę po kontroli dotyczącej oczyszczalni "Czajka" (26 lipca 2021)Senacka Komisja Środowiska przyjęła nowelizację Prawa wodnego dot. ścieków przemysłowych (22 lipca 2021)Rewolucji nie będzie, czyli kontynuacja strategicznych kierunków działania IGWP (20 lipca 2021)Wody Polskie: większość gmin dążyła i dąży do podwyżek opłat za wodę (13 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony