Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2023 29 maja 2023

Kolejna inicjatywa URE służąca zwiększaniu efektywności energetycznej

   Powrót       30 grudnia 2015       Energia   

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił we wtorek przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W jego wyniku zostaną przyznane tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej.

Inicjatywa ma na celu stymulowanie zachowań energooszczędnych, przez promowanie projektów przewidujących najbardziej efektywne rozwiązania. Wybrane będą te projekty, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.

Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ustawy o efektywności energetycznej. Zgłoszenia będą oceniane pod kątem:

  1. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  2. zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych lub
  3. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Zgłaszane mogą być m.in. izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa i remont budynków, odzysk energii w procesach przemysłowych czy modernizacja oświetlenia, lokalnych sieci ciepłowniczych i urządzeń przeznaczonych do użytku domowego.

Jak złożyć dobrą ofertę

Aby złożyć prawidłową ofertę, poza dobrze wypełnioną deklaracją przetargową należy przedstawić audyt efektywności energetycznej sporządzony dla danego przedsięwzięcia. Ryzyka odrzucenia ofert przetargowych można uniknąć śledząc Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Wyszczególniono tam najczęściej pojawiające się błędy oraz wskazówki dotyczące właściwego przygotowania oferty.

Projekty dofinansowane ze środków unijnych lub budżetu państwa ani te zakończone przed 1 stycznia 2011 r. nie mogą być zgłaszane. Oferty należy składać do 28 stycznia 2016 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie URE.

W pierwszej połowie 2014 roku wydano 444 białe certyfikaty, najwięcej (185) w kategorii „zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji”.

Więcej informacji na stronie urzędu.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opublikowano projekt ws. pożyczek z KPO dla dużych firm na poprawę efektywności energetycznej (25 maja 2023)Dolnośląskie: Gminy i instytucje otrzymały z NFOŚiGW wsparcie na realizację proekologicznych projektów (24 maja 2023)NIK o finasowaniu oświetlenia przestrzeni publicznej w wybranych gminach (23 maja 2023)Świadectwa charakterystyki energetycznej wpłyną na wiarygodność budownictwa (28 kwietnia 2023)KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (20 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony