Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Kontrole wykorzystania surowców na nowych zasadach

   Powrót       27 stycznia 2016       Ryzyko środowiskowe   

W resorcie energii trwają prace nad nowym rozporządzeniem określającym szczegółowo sposób kontrolowania uczciwości odbiorców energii i paliw. Nieprawidłowości na rynkach przesyłu mogą mieć bowiem poważne konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa.

Nielegalny pobór paliw i energii czy łamanie postanowień zawartych umów to tylko niektóre przykłady nieuczciwych praktyk odbiorców, jakich doświadczają przedsiębiorstwa energetyczne. Niekontrolowany odbiór surowców może mieć poważne skutki dla środowiska, gdyż powoduje dezinformację w odniesieniu do ich faktycznego zużycia, uniemożliwia kontrolę jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich wykorzystania. Kontrole są niezbędne, gdyż przedsiębiorstwa energetyczne powinny posiadać pełną wiedzę na temat tego, kto i na jakich zasadach wykorzystuje surowce.

Kontrola krok po kroku

Kontrola może polegać m.in. na sprawdzeniu prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. Jednym z elementów podlegających kontroli jest także ustalenie, czy miało miejsce pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem jej postanowień. Kontrolujący mają prawo wstępu na teren nieruchomości, mogą przeprowadzać niezbędne przeglądy urządzeń, wykonywać prace związane z ich eksploatacją lub naprawą, a także zbierać i zabezpieczać dowody.


Projekt przewiduje, że kontrola powinna być przeprowadzona przez co najmniej dwie osoby posiadające imienne upoważnienia i legitymacje służbowe oraz odbywać się w normalnych dniach i godzinach pracy obowiązujących u kontrolowanego. Wreszcie, kontrolerzy mają obowiązek poinformowania kontrolowanego o wykrytych nieprawidłowościach i zawiadomienia go na piśmie w ciągu czternastu dni o terminie i sposobie usunięcia stwierdzonych naruszeń. Jeżeli odbiorca nadal łamie zasady – przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw, energii lub ciepła.

Co może się znaleźć w rozporządzeniu?

Projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). Zgodnie z dyspozycją przepisu minister energii może określić w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, wzory protokołów i upoważnień oraz wzór legitymacji. W związku z utratą ważności poprzedniego rozporządzenia w tym zakresie, niewydanie nowego oznaczałoby brak aktualnej podstawy prawnej do przeprowadzania kontroli.

Projekt nowej regulacji przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 czerwca 2016 r. i powinno wkrótce zostać zaakceptowane przez rząd.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Magazyny energii znikną z aukcji mocy? PSME (05 czerwca 2024)Ciepłownia Przyszłości wykorzystująca 100 proc. OZE. Lidzbark Warmiński (04 czerwca 2024)Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)Debata „Przyszłość przemysłu bateryjnego w Polsce” (27 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony