Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Kraków zostanie przewietrzony

   Powrót       15 stycznia 2015       Ryzyko środowiskowe   

W Krakowie realizowany jest projekt o nazwie „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”, w skrócie MONIT-AIR. W ramach projektu rozpoczęły się badania, których efektem ma być opracowanie tzw. modelu przewietrzania Krakowa.

Poza wszystkimi innymi czynnikami wpływającymi na silne zanieczyszczenie powietrza w Krakowie, w dużej mierze przyczynia się do niego także niekorzystne położenie geograficzne i tym samym utrudniona cyrkulacja powietrza w mieście.

SODAR i automatyczna stacja meteorologiczna

Do celów badawczych wykorzystywane jest nowoczesne urządzenie pomiarowe SODAR (Sound Detection and Ranging). Umożliwia ono uzyskanie informacji o przemieszczaniu się wiatru w poszczególnych warstwach atmosfery. Dokonuje pomiarów dzięki emitowaniu i odbieraniu fal dźwiękowych. Zbiera przy tym dane o ruchu poszczególnych drobinek przenoszonych przez wiatr. Pomiary są już realizowane w różnych punktach miasta.

W grudniu do Krakowa dotarła również zakupiona na potrzeby projektu automatyczna stacja meteorologiczna mierząca temperaturę, wilgotność, promieniowanie, prędkość i kierunek wiatru. Pierwsze wyniki pomiarów zostaną przedstawione na zaplanowanej wiosną konferencji.

Projekt MONIT-AIR pozwoli zbadać, jak przemieszczają się zanieczyszczenia powietrza w Krakowie i skąd najwięcej ich do miasta napływa. Jak twierdzą urzędnicy miejscy, dzięki temu będzie można trafniej wyznaczyć miejsca, gdzie powinna być rozwijana sieć ciepłownicza lub w jakich rejonach należy ograniczyć ruch samochodowy.

W ramach projektu przewidziano m.in. ocenę warunków przewietrzania Krakowa, inwentaryzację źródeł tzw. niskiej emisji, czyli czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe, a także działania kontrolne w zakresie likwidacji pieców na paliwo stałe.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem miasta i Zakładu Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest ono dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Jego wartość wynosi 3,7 mln zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85 proc. tej kwoty, tj. 3,1 mln zł.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony