Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

Legnica: Przebudowa oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem

   Powrót       13 czerwca 2022       Woda   

Dzięki pomocy finansowej z NFOŚiGW Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przeprowadzi inwestycję rozbudowy i modernizacji części biologicznej lokalnej oczyszczalni ścieków. Głównym celem będzie utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na odpowiednim poziomie wymaganym prawem polskim i unijnym oraz zapewnienie stabilnej i bezawaryjnej pracy oczyszczalni nawet przy nagle i intensywnie zmieniających się warunkach pogodowych.

NFOŚiGW wesprze realizację projektu dofinansowaniem w postaci niskooprocentowanej pożyczki w wys. 18,4 mln zł, przy całości kosztu na poziomie 22,7 mln zł.

Aktualnie na terenie aglomeracji Legnica funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o przepustowości 35 tys. m3/d (165 tys. RLM). Maksymalna dobowa ilość ścieków doprowadzanych systemem kanalizacyjnym wynosi 21 964 m3/d (tj. 129 616 RLM). Ścieki oczyszczone uzyskują wymagane prawem parametry, jednakże każda nietypowa sytuacja pogodowa podczas pracy oczyszczalni (np. nawalne deszcze) utrudnia osiągnięcie oczekiwanych efektów, zwłaszcza w zakresie stężeń związków biogennych (azot, fosfor).

Realizacja przedsięwzięcia przez LPWiK pozwoli podwyższyć przepustowość oczyszczalni w jej części biologicznej i dostosować ją do maksymalnej spodziewanej ilości ścieków, tj. do 32 tys. m3/d (157 tys. RLM).

Prace projektowane na oczyszczalni obejmą modernizację istniejących obiektów i instalacji (m.in. komory rozdziału do osadników wtórnych i komory osadu recyrkulowanego) oraz budowę nowych obiektów i instalacji (m.in. osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego, komór predenitryfikacji, instalacji do usuwania piany w komorach denitryfikacji, układu pomiarowego przepływu ścieków czy rozdzielnic NN). Przewidziano również rozbudowę systemu AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) oraz sieci międzyobiektowych. Także teren wokół nowych i modernizowanych obiektów zostanie odpowiednio zagospodarowany.

Efektem ekologicznym inwestycji ma być uzyskanie przepustowości urządzeń/ obiektów poddanych modernizacji na poziomie 157 tys. RLM (wskaźnik ten określa wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach ogólnych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby).

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opatentowano sposób na szybsze oczyszczanie ścieków dedykowany SRB (08 sierpnia 2022)Lubliniec zmodernizował oczyszczalnię ścieków za ponad 52,5 mln zł (25 lipca 2022)Do 8 tys. zł na przydomową oczyszczalnię na Śląsku (06 lipca 2022)Awaria OŚK „Czajka” i stołeczne MPWiK. Ocena NIK jednoznaczna (13 czerwca 2022)NIK o gospodarce ściekowej (13 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony