Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Łódzkie ma ciepłownię wykorzystującą biomasę i energię słoneczną

   Powrót       17 listopada 2014       Energia   

W Złoczewie (woj. łódzkie) oddano do użytku ciepłownię, wykorzystującą ciepło pochodzące z biomasy i energii słonecznej.

Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew to jedna z największych inwestycji proekologicznych zrealizowanych w ostatnich latach na terenie województwa łódzkiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 8,7 mln zł, z czego WFOŚiGW w Łodzi dofinansował 7,2 mln zł. Wykonawcą była firma „Envirotech".

Solarna suszarnia biomasy

W ramach inwestycji powstał nowy budynek ciepłowni, magazyn biopaliwa, silosy o łącznej pojemności 150 m3 oraz instalacja kolektorów słonecznych o powierzchni 61,5 mkw. na dachu budynku kotłowni. Zadaniem instalacji jest wspieranie podstawowego źródła ciepła w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz solarnej suszarni biomasy opartej o instalację powietrznych kolektorów słonecznych o powierzchni całkowitej 122 mkw.

Serce nowej kotłowni wodnej o mocy 2,8 MW stanowią trzy kotły - dwa o mocy 1000 kW i jeden o mocy 800 kW. Układ uzupełniają dwa zbiorniki buforowe wody grzewczej, każdy o pojemności 10 m3, które przyczyniają się do elastycznej pracy kotłowni i tym samym do obniżenia zużycia paliwa.

Solarna suszarnia biomasy to półotwarta wiata, która spełnia funkcje magazynowania i suszenia zrębek drzewnych za pomocą ciepłego powietrza, przygotowywanego przez umieszczone na dachu kolektory słoneczne. W pomieszczeniu znajduje się skośna podłoga z perforowaną powierzchnią, przez którą ogrzane powietrze przenika do składowanej biomasy. Zrębki drzewne magazynowane są w zadaszonym magazynie, na pryzmach, skąd podawane są do kotłów automatycznie, za pośrednictwem systemu wygarniaczy ruchomej podłogi oraz podajników ślimakowych sterowanych przez bramki podczerwieni. Instalacja może również spalać alternatywnie do zrębek drzewnych paliwo w postaci peletu.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano też m.in. instalację odprowadzania spalin wraz z systemem odpylania i odpopielania oraz stację uzdatniania wody, przebudowano i rozbudowano istniejącą miejską sieć cieplną. Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu wokół ciepłowni, to zostało m.in. zainstalowane oświetlenie bazujące na hybrydowych latarniach zasilanych autonomicznie bateriami fotowoltaicznymi, wspomaganymi turbinami wiatrowymi.

Zarówno ciepłownia, jak i węzły cieplne są całkowicie zautomatyzowane poprzez systemy informatyczne. Zastosowano w nich system sterowania, monitoringu i wizualizacji - BMS.

Zmniejszenie niskiej emisji i emisji gazów cieplarnianych

Jak powiedziała Jadwiga Sobańska, burmistrz miasta Złoczew, głównym powodem podjęcia decyzji o budowie nowej kotłowni był bardzo zły stan funkcjonującej kotłowni węglowej. Inwestowanie w nią nie miało też uzasadnienia ekonomicznego, tym bardziej, że jej eksploatacja była bardzo szkodliwa dla środowiska.

Przebudowa systemu pozwoliła na zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń oraz emisji gazów cieplarnianych, obniżenie kosztów wytwarzania ciepła i zapewnienie długoterminowej ich kontroli, ponadto optymalizację wytwarzania ciepła i eksploatacji systemu. Ciepłownia stała się jednocześnie bazą dla promocji i edukacji w zakresie wykorzystania OZE wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony