Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
27.01.2021 27 stycznia 2021

MI zaprasza gminy do wypełnienia ankiety w sprawie wody pitnej

   Powrót       16 grudnia 2020       Woda   

Ministerstwo Infrastruktury realizuje obecnie projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nowa dyrektywa ws. wody pitnej

W Parlamencie Europejskim trwają prace dotyczące nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa wody pitnej poprzez dostosowanie zalecanych wartości badanych parametrów do postępu technicznego. Dodatkowo dyrektywa wprowadza szereg zmian, związanych m.in. z koniecznością ustanowienia jednolitej europejskiej listy dla materiałów do kontaktu z wodą pitną, ograniczeniem wycieków czy obowiązkiem informowania konsumentów.

Czytaj: Right2Water stanie się prawem. PE przyjął porozumienie ws. wody pitnej

Przepisy unijne dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 przewidują możliwość dofinansowania przedsiębiorstw i instytucji działających w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w celu implementacji wymagań wyżej wymienionej dyrektywy. Dofinansowanie uwarunkowane jest opracowaniem krajowego planu inwestycyjnego. W tym celu realizowany jest projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Ankieta dla gmin

- Ocena stanu polskiego systemu zaopatrzenia w wodę, a także określenie potrzeb wynikających z obowiązku wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, wymaga zebrania i przeanalizowania wielu informacji, w szczególności o potrzebach gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Dlatego do każdej polskiej gminy zostaną skierowane ankiety zawierające najistotniejsze pytania, pozwalające na ocenę potrzeb finansowych oraz oczekiwań w zakresie zmian w przepisach, czy wsparcia merytorycznego. Ankiety te są istotne z uwagi na środki przeznaczone dla obszaru gospodarki wodno-ściekowej w ramach nowej perspektywy finansowej. Dlatego im więcej gmin weźmie w nich udział, tym większa będzie dokładność szacowanych potrzeb i możliwości finansowania przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo dostaw wody – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ankieta sondażowa dostępna jest na stronie internetowej.

Źródło: MI

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Naukowcy z całego świata we wspólnym apelu o ochronę wód powierzchniowych (26 stycznia 2021)Plan przeciwdziałania skutkom suszy - po raz pierwszy, za 6 lat aktualizacja (20 stycznia 2021)Tydzień na wypełnienie ankiet nt. wody pitnej w Polsce. Skąd potrzeba zbadania tematu? (15 stycznia 2021)Right2Water stanie się prawem. PE przyjął porozumienie ws. wody pitnej (16 grudnia 2020)Rusza budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie (04 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony