Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Minister Klimatu powołał Zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

W związku z przejęciem działu energii Minister Klimatu powołał Zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Z uwagi na dynamikę sytuacji w sektorze energetycznym, resort jest przygotowany na zwołanie posiedzenia w trybie pilnym.

   Powrót       01 kwietnia 2020       Energia   

Zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego został powołany zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 26 marca 2020 r. Zespół jest organem doradczym Ministra Klimatu, który na mocy wydanych niedawno rozporządzeń odpowiada za dwa działy administracji rządowej: energia i klimat. Jak precyzuje Wydział Komunikacji Medialnej resortu klimatu w odpowiedzi na zapytanie redakcji Teraz Środowisko, do spraw z działu energii należą m.in. bezpieczeństwo dostaw surowców czy bezpieczeństwo systemów energetycznych.

Nowy Zespół będzie kontynuował prace swojego poprzednika, czyli zespołu ds. bezpieczeństwa paliwowego Państwa, który w styczniu 2017 r. powołał Krzysztof Tchórzewski, ówczesny Minister Energii. W obowiązującym wtedy podziale kompetencji był on odpowiedzialny za dział energia (który to później trafił na kilka miesięcy w ręce Ministra Aktywów Państwowych, a ostatnio do Ministra Klimatu). - W Ministerstwie Energii zespół ten obradował w formacie ograniczonym do sektora paliwowego. Dotychczasowe doświadczenia skłoniły Ministra do rozszerzenia zakresu jego kompetencji na wszystkie obszary energetyczne, za których bezpieczeństwo odpowiada Minister Klimatu – wskazuje biuro prasowe Ministerstwa Klimatu.

Zespół będzie doradzał w sytuacji zagrożenia dostaw energii elektrycznej czy gazu ziemnego

Do zadań Zespołu należy planowanie, inicjowanie i koordynowanie działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz inicjowanie i koordynowanie działań zaradczych i interwencyjnych w sytuacji zagrożenia tego bezpieczeństwa – czytamy w zarządzeniu. Czy w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, której skutki odczuwa wiele sektorów gospodarki, Zespół będzie właściwym organem do reagowania? - Na chwilę obecną główny ciężar reagowania w sytuacji kryzysowej spoczywa na Zespole Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu w sprawie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Zespół ten spotyka się dwa razy dziennie i na bieżąco analizuje sytuację związaną z wpływem COVID-19 na funkcjonowanie sektora energetycznego – wyjaśnia biuro prasowe MK. Dodając, że Zespół ds. bezpieczeństwa energetycznego Państwa ma charakter strategiczny i będzie on instrumentem doradczym Ministra w sytuacji zagrożenia dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego czy paliw dla gospodarki.

Czytaj: Antykryzysowe rozwiązania dla wytwórców OZE

- Na chwilę obecną nie ma wyznaczonego terminu najbliższego posiedzenia, jednak z uwagi na dynamikę sytuacji w sektorze energetycznym, Ministerstwo jest przygotowane na jego zwołanie w trybie pilnym – poskreśla resort w nadesłanej odpowiedzi. Zarządzenie dopuszcza posiedzenia w formie zdalnej.

Kto zasiada w Zespole?

W skład zespołu wchodzą:

 • przewodniczący – Minister Klimatu lub wskazany przez niego Sekretarz lub Podsekretarz Stanu właściwy do spraw z zakresu funkcjonowania krajowego systemu energetycznego, paliwowego i gazowego
 • zastępca przewodniczącego – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • członkowie – po jednym przedstawicielu, co najmniej w randze Podsekretarza Stanu, Zastępcy Dyrektora, Zastępcy Prezesa lub Zastępcy Szefa:
  • Ministra Aktywów Państwowych
  • Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
  • Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych
  • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • sekretarz Zespołu – dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa paliwowego.

Ponadto zarządzenie precyzuje, że jako głos doradczy w pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby zaproszone przez przewodniczącego, których „wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu”. Dalej wymieniono m.in. przedstawicieli: operatorów infrastruktury krytycznej, przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym pracami Zespołu i innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz ekspertów w zakresie prac Zespołu.

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czas na zmianę, czyli więcej o efektywności energetycznej (15 lutego 2024)Efektywność energetyczna pierwszym paliwem. 31 państw na rzecz transformacji po 50 urodzinach IEA (15 lutego 2024)Patrzmy w przyszłość przez pryzmat efektywnych energetycznie budynków (14 lutego 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony