Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolski Urząd Wojewódzki
Starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu RDOŚ w Krakowie

MF: NFOŚiGW zakończył 2018 r. ponad 600 mln zł na plusie

a+a-    Powrót       10 czerwca 2019       Management   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. miał dodatni wynik finansowy w wysokości blisko 624 mln zł, czyli był wyższy od planu o 520 mln zł - wynika z danych resortu finansów z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Resort finansów poinformował w opracowaniu nt. wykonania budżetu za ubiegły rok, że przychody Narodowego Funduszu wyniosły ponad 1 606 000 000 zł i były wyższe od zaplanowanych o ponad 98 mln zł (o 6,5 proc.), przy otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości blisko 49 mln zł, niższej o 16 mln zł (tj. o 24,7 proc.) w stosunku do planowanej.

Przychodami NFOŚiGW są głównie: wpływy z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat zastępczych i kar wynikających z Prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i ustawy o efektywności energetycznej.

Resort finansów wyjaśnił, że wyższe od zaplanowanych przychody wynikały przede wszystkim z wyższych od zaplanowanych wpływów z opłat zastępczych i kar wynikających z Prawa energetycznego i ustawy o OZE, a także opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z danych MF wynika, że koszty, jakie w 2018 r. poniósł Fundusz wyniosły ponad 983 mln zł i były niższe o ponad 422 mln zł (o 30,1 proc.) w stosunku do planu z ustawy budżetowej. - Było to spowodowane niższymi niż zaplanowano kosztami funkcjonowania oraz niższymi kosztami realizacji zadań. Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie z: obniżenia wartości kontraktów zawartych przez beneficjentów z wykonawcami w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych, przesunięciami wypłat na kolejne lata, w związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć - wyjaśniono.

Ministerstwo dodało, że w 2018 roku Fundusz osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 623 455 000 zł i był on wyższy od planowanego w ustawie budżetowej o ponad 520 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Przez 29 lat swojego istnienia (1989-2018) Fundusz przekazał beneficjentom w formie dotacji, pożyczek i dopłat 74,1 mld zł (środki krajowe - 43,8 mld; środki zagraniczne - 30,3 mld zł).

Pod koniec października ub.r. wiceprezes Funduszu Artur Michalski informował, że wartość inwestycji proekologicznych, które były finansowane przez NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, osiągnęła 300 mld zł. 30 proc. tej kwoty stanowiły inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową m.in. budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych dla trzech miast (03 czerwca 2019)Ponad 123 mln zł z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci ciepłowniczych w całej Polsce (29 maja 2019)Kariera przyjazna środowisku, czyli 4. edycja ogólnopolskiej konferencji Praca w ochronie środowiska (24 maja 2019)Bank Światowy rekomenduje włączenie banków i gmin do programu Czyste Powietrze (20 maja 2019)Polska geotermia plus - NFOŚiGW przygotowuje nowy program (14 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony