Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

NFOŚiGW obiera kurs na gospodarkę wodorową

Prace w ministerstwie nad Polską Strategią Wodorową są na ukończeniu, zaś NFOŚiGW pracuje nad założeniami do nowego programu priorytetowego „Wodoryzacja Gospodarki”. Ruszył nabór ekspertów do oceny wniosków w programie „Nowa Energia".

   Powrót       13 maja 2021       Energia   

Jak redakcja dowiedziała się z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) założenia do programu „Wodoryzacja gospodarki” mają być gotowe w drugiej połowie roku.

Przypomnijmy jednak, że NFOŚiGW już prowadzi pilotażowy program wodorowy „Nowa Energia", w ramach którego można ubiegać się o wsparcie innowacyjnych projektów w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru (więcej tutaj). W pilotażowym naborze wodorowym przewidziano 300 mln zł, cały budżet programu wynosi 2,5 mld zł.

Czytaj: Czy kolor wodoru ma znaczenie? Dyskusje wokół Polskiej strategii wodorowej

Ilu wodorowych amatorów?

Redakcja zwróciła się do NFOŚiGW z pytaniem, jakie jest zainteresowanie tym programem, w którym nabór wniosków potrwa do 31 maja, oraz czy są planowane kolejne programy wodorowe. Z przesłanej odpowiedzi wynika, że zainteresowanie pilotażowym naborem dotyczącym obszaru wodorowego w programie „Nowa Energia” jest dość duże, jednak dane liczbowe będą dostępne dopiero po zamknięciu programu, czyli na początku czerwca. Szkolenia i spotkania informacyjne prowadzone przez NFOŚiGW cieszą się dużym zainteresowaniem (gromadzą jednorazowo ponad 100 osób).

- Pierwszy nabór jest w toku, do Departamentu Innowacji i Wodoryzacji spływa szereg zapytań, są też tworzone robocze wersje wniosków oraz opisy projektów w formie tzw. fiszek, które podlegają wstępnej weryfikacji. Po zamknięciu naboru nastąpi podsumowanie, które będzie stanowiło dla NFOŚiGW informację nt. odpowiedzi rynku i wskaże ewentualne kierunki modyfikacji założeń programu – czytamy w odpowiedzi.

Poszukiwani eksperci

Ponadto, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który wspiera NFOŚiGW we wdrażaniu programu „Nowa Energia”, zakomunikował, że rozpoczyna rekrutację ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych.

Niezależni eksperci dziedzinowi będą oceniać wnioski złożone w tym programie. Do ich zadań będzie należała ocena fiszek na etapie preselekcji oraz ocena wniosków na etapie selekcji, według kryteriów jakościowych punktowych. Będą również uczestniczyli w panelach eksperckich z wnioskodawcą oraz, w przypadku konieczności, w procedurach odwoławczych.

Szczegółowe wymagania zawiązane z wykonaniem oceny, zostały określone w formularzu wniosku o rejestrację eksperta. Przed przystąpieniem do pracy kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, bezstronności i braku konfliktu interesów(1).

Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zasady pracy i wynagrodzenie zgodnie z poniższymi stawkami: Ocena fiszki projektowej – 700,00 zł brutto, ocena pełnego wniosku o dofinansowanie – 1700,00 zł brutto, rozpatrzenie odwołania – 1700,00 zł brutto. Powyższe stawki obejmują wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach panelu ekspertów (również w formie online).

Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe

Bardziej konkretne dane uzyskaliśmy w kwestii naborów wniosków w programach „Energia Plus” i „Ciepłownictwo Powiatowe” (planowanych do 17 grudnia br.).

W ramach programu „Energia Plus” łączna wartość udzielonego dotychczas wsparcia przekracza 2,5 mld zł z budżetu 4 mld zł (pożyczki 3, 95 mld zł, dotacje 50 mln zł).

Natomiast w programie „Ciepłownictwo Powiatowe” złożono 110 wniosków (włączając pierwszy nabór) na pożyczki i dotacje na łączny koszt całkowity wynoszący ponad 1mld zł, z czego w formie wsparcia z NFOŚiGW w wysokości ok. 520 mln zł (w tym dotacje prawie 200 mln zł, pożyczki ponad 320 mln zł). Do wykorzystania jest budżet w wysokości ok. 230 mln zł, w tym na pożyczki prawie 156 mln zł, a na dotacje 74 mln zł. - Rozważane jest zwiększenie budżetu programu o dodatkowe środki, co wynika z dużego zainteresowania programem oraz zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych w sektorze ciepłowniczym - informuje NFOŚiGW.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Osoby chętne do współpracy w ramach powstającej bazy IOŚ-BIP zapraszone są do rejestracji zgłoszeń w Bazie Ekspertów dostępnej pod poniższym linkiem Przed przystąpieniem do rejestracji w Bazie konieczna jest rejestracja w GWD.
https://bazaekspertow.nfosigw.gov.pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" (16 czerwca 2021)Nowa szansa na dofinansowanie utylizacji folii rolniczej. Niebawem rusza drugi nabór w programie NFOŚiGW (09 czerwca 2021)Można składać wnioski o wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (07 czerwca 2021)Cyfryzacja samorządów kluczem efektywnej walki o czyste powietrze (31 maja 2021)Planowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną: finansowanie, obliczenie mocy, montaż (31 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony