Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Nasza energia nie ma końca – to motto OX2, które codziennie wcielamy w życie

OX2 od 17 lat działa na europejskich rynkach we wszystkich obszarach wielkoskalowej technologii fotowoltaicznej, od naziemnych nieruchomych, śledzących położenie słońca, po pływające oraz agrofotowoltaiczne. O krajowych inwestycjach opowiada Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce.

   Powrót       13 kwietnia 2022       Energia       Artykuł promocyjny   
Katarzyna Suchcicka
Dyrektor Generalny OX2 w Polsce

Jak ocenia Pani otoczenie prawne i inwestycyjne w Polsce dla rozwoju wielkoskalowych farm fotowoltaicznych?

Katarzyna Suchcicka (KS): Polska jest rynkiem o znakomitym potencjale do inwestowania oraz do rozwoju sektora energetyki odnawialnej, a zatem i dla rozwoju fotowoltaiki.

W ostatnich latach w Unii Europejskiej w elektrowniach słonecznych notowany jest największy przyrost mocy zainstalowanej w odniesieniu do innych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Szybki spadek wymaganych nakładów inwestycyjnych oraz rosnąca sprawność i wydajność modułów, powodują, że fotowoltaika osiąga parytet sieci w coraz większej liczbie krajów w Europie. Wyjątkowa skalowalność i możliwość dostosowania instalacji do dowolnej lokalizacji przy wykorzystaniu tych samych, podstawowych komponentów, to niewątpliwie kolejne zalety fotowoltaiki. Połączenie struktury modułowej z niskim poziomem skomplikowania instalacji oraz łatwą wymianą elementów, zapewniają wysoką dostępność i funkcjonalność systemów.

Niemniej jednak dostrzegamy potrzebę przeprowadzenia inwestycji w obrębie sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. W ostatnich latach obserwujemy zwiększoną ilość odmów przyłączania źródeł OZE. Brak możliwości przyłączeniowych nie musi oznaczać zakończenia projektu, determinuje jednak potrzebę starania się o przyłącze w innych terminach, co wydłuża proces inwestycyjny. Należy rozważyć stworzenie regulacji prawnych umożliwiających podłączenie odbiorców bezpośrednio do instalacji OZE.

Jakie projekty w obszarze instalacji fotowoltaicznych w Polsce OX2 realizuje?

KS: Farmy fotowoltaiczne OX2 to obiekty o dużej mocy, realizowane na skalę przemysłową zgodnie z najwyższymi normami jakości oraz wydajności. Rozwijamy zarówno inwestycje fotowoltaiczne na wczesnym etapie ich przygotowania, jak i nabyte w drodze przejęcia prawa do inwestycji, przy czym każda lokalizacja podlega starannej selekcji, ocenie i przygotowaniu. Na przestrzeni niespełna trzech lat obecności na rynku polskim, zbudowaliśmy bogaty portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy około 830 MW w różnych fazach rozwoju.

Wkrótce rozpoczynamy także budowę naszej pierwszej w Polsce i zarazem pierwszej w portfelu OX2 farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy około 28 MW, dla której wsparcie zabezpieczyliśmy w aukcji w 2021 roku, powstanie na granicy województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Przygotowujemy się również do realizacji farmy słonecznej o mocy aż 90 MW na terenie województwa opolskiego. Będzie to jedna z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce i w Europie Środkowo–Wschodniej.

Działamy we wszystkich obszarach wielkoskalowej technologii fotowoltaicznej, od naziemnych nieruchomych, śledzących położenie słońca, po pływające oraz agrofotowoltaiczne. Dbamy o to, aby technologia była odpowiednio dostosowana do warunków w terenie oraz uwzględniała czynniki rynkowe.

Jaką ofertą dla inwestorów w Polsce w zakresie projektów fotowoltaicznych OX2 dysponuje?

KS: Inwestorom, z którymi współpracujemy, dostarczamy farmy fotowoltaiczne w pełni gotowe do użytku, po odbiorach i rozruchu oraz zgodne z wszelkimi założeniami eksploatacyjnymi. W okresie eksploatacji zapewniamy usługi zarządzania technicznego oraz komercyjnego, co pozwala zapewnić wysoką wydajność farmy na przestrzeni całego cyklu użytkowania. Nasze inwestycje wyróżniają się maksymalną wydajnością przy jednoczesnym, niskim poziomie oddziaływania na środowisko.

Współpracujemy z czołowymi dostawcami paneli fotowoltaicznych oraz liderami rynku falowników, konstrukcji i infrastruktury elektrycznej. Zachowujemy najwyższe standardy jakości w zakresie wydajności eksploatacyjnej. Zapewniamy wysokiej jakości instalacje i przykładamy dużą wagę do bezpiecznego oraz sprawnego utrzymania ruchu, ale także do przystosowania obiektu do warunków lokalnych i do ram prawnych. Istotne są dla nas uczciwe warunki zatrudnienia pracowników, etyka pracy, zachowanie norm BHP oraz standardów ochrony środowiska. Moim zdaniem wartości te są kluczowe na każdym poziomie współpracy. Od naszych dostawców i wykonawców oczekujemy postępowania zgodnie z wartościami, których sami przestrzegamy. W OX2 wyznaczamy sobie najwyższe standardy i tego samego oczekujemy od naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy sposób realizacji wizji, w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości.

Jak ocenia Pani współpracę z gminami?

Kluczem do stworzenia efektywnej i zadowalającej dla obu stron współpracy, jest partnerski dialog. W OX2 dużą wagę przykładamy do akceptacji społecznej. Podcas procesu planistycznego oraz przygotowania inwestycji zasięgamy opinii społeczności nie tylko w formie zorganizowanych konsultacji społecznych wymaganych prawem. Chętnie bierzemy udział w dyskusji publicznej nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tak, aby udzielić jak najbardziej szczegółowych informacji osobom zamieszkującym w pobliżu przyszłej inwestycji. ​

Z mojego punktu widzenia, stworzenie warunków do współpracy jest istotne przez cały okres rozwoju, budowy oraz eksploatacji farmy, ale ma również istotne znaczenie dla właścicieli gruntów, urzędów oraz mieszkańców gmin, w których jesteśmy obecni. Chcemy być dobrym sąsiadem i częścią społeczności. Stąd mocno angażujemy się w inicjatywy związane z edukacją, kulturą, aktywizacją grup społecznych. Naszym priorytetem jest dialog społeczny i wzajemne relacje, kontakty osobiste. Dlatego dyskutujemy o potrzebach gmin z mieszkańcami i lokalnymi władzami i odpowiadamy na nie. Niezaprzeczalnie, duże znaczenie w dotychczasowej udanej współpracy z gminami ma fakt, że wywiązywanie się ze składanych obietnic i zobowiązań jest dla nas ważne na każdym etapie realizacji, od przygotowania, poprzez budowę, aż po eksploatację.

Każdy etap procesu inwestycyjnego: pozyskanie gruntu, pozwoleń i rozwiązań w zakresie przyłączenia do sieci wymaga współpracy między lokalnymi partnerami, operatorami sieci a OX2. Dlatego proces rozwoju projektu fotowoltaicznego rozpoczyna się od zaplanowania lokalizacji, wyboru urządzeń i podpisania umów dzierżawy. Kolejny krok stanowi uzyskanie pozwoleń, w tym pozwolenia na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Każdy etap procesu realizacji przedsięwzięcia planujemy szczegółowo, począwszy od studium wykonalności, przez projekt, procedowanie pozwoleń i finansowania, aż po budowę farmy fotowoltaicznej i jej zarządzanie. Przewidujemy możliwe scenariusze i znajdujemy rozwiązania, dzięki którym powstają projekty, które będą służyć nam wszystkim.

OX2Artykuł powstał we współpracy z OX2

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trzy kluczowe dokumenty dla europejskiego wiatru. Co na to Polski przemysł? (19 lutego 2024)(Nie)oczywiste korzyści. Jak efektywność energetyczna wzmacnia biznes (19 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)Czas na zmianę, czyli więcej o efektywności energetycznej (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony