Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

Nowe prawo wodne poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Dzięki nowej ustawie Prawo wodne możliwa będzie poprawa stanu wód, zmniejszenie ryzyka powodziowego i polepszenie retencji w skali kraju – podało Ministerstwo Środowiska w komunikacie. Skomentowało także doniesienia o podwyżkach cen wody.

   Powrót       06 października 2016       Woda   

Ministerstwo wskazało na wieloletnie zaniedbania przy realizacji strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego inwestycji i na istniejące dotąd rozbicie kompetencyjne, które nie pomaga w sprawnym zarządzaniu infrastrukturą wodną.

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa

Projekt ustawy Prawo wodne zakłada utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w imieniu Skarbu Państwa będzie zarządzało wszystkimi wodami publicznymi. To pozwoli na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi. A to w efekcie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli – czytamy.

- Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna pokazuje, że mamy wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodnej i w dbaniu o infrastrukturę hydrologiczną. Wiele strategicznych inwestycji hydrotechnicznych nie jest realizowanych w sposób kompleksowy, planowy i długofalowy – powiedział rzecznik ministerstwa środowiska Paweł Mucha.

Jak poinformowali przedstawiciele resortu, dzięki nowej ustawie będzie możliwe podjęcie działań, które poprawią stan wód, zmniejszą ryzyko powodziowe i poprawią retencję w skali kraju, co będzie szczególnie istotne w okresach susz i powodzi, jakie występują w Polsce. Skomentowali także doniesienia o podwyżkach cen wody.

- Naszym celem nie jest fiskalizm, a proponowane opłaty np. dla niektórych branż są po to, aby zasilać budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w sposób kompleksowy i długofalowy będzie zarządzało infrastrukturą wodną – dodał Paweł Mucha.

Budżet zaplanowany na wiele lat do przodu

Wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski zaznaczył, że nowa instytucja Wody Polskie będzie planowała swój budżet na wiele lat do przodu, a w związku z tym również i inwestycje. - Obecnie budżet Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest planowany z roku na rok, co utrudnia planowanie i realizację wszelkich inwestycji wodnych. Przykładem tu jest stopień wodny Malczyce, którego budowa ciągnie się wiele lat. W związku z tym, aby uniknąć w przyszłości takich problemów, jest potrzebna jedna sprawnie działająca organizacja, jeden zarządca, czyli Wody Polskie, który będzie te wszystkie inwestycje prowadził – powiedział wiceminister Szweda-Lewandowski. Dodał również, że Wody Polskie będą docelowo samowystarczalną instytucją, dotacja budżetowa dla tego organu będzie stopniowo wygaszana.

Resort przypomniał również o tym, że budowa obiektów przeciwpowodziowych w Polsce trwała dotychczas latami - od kilku do kilkunastu, w zależności od zakresu i skali przedsięwzięcia. Każde wstrzymanie finansowania przekładało się na lata opóźnień w realizacji inwestycji. Sytuację komplikuje także rozdział kompetencji pomiędzy różne szczeble i organy władzy. Doskonałym przykładem jest rzeka Odra, gdzie na granicy województw śląskiego i opolskiego obwałowaniami zarządzają wojewódzkie zarządy melioracji. W miejscowości Kuźnia Raciborska Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych doprowadził prawostronny wał Odry, ale już w Bierawie (okolice miejscowości Księża Łąka) Opolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych tego nie zrobił - napisano.

Wzrost rachunków możliwy, ale będzie niewielki

Opłaty za kranówkę mogą wzrosnąć, ale nawet jeśli to się stanie, nie będzie to znacząca podwyżka - zapewnia Ministerstwo Środowiska. - Projekt ustawy Prawo wodne przewiduje dla różnej wielkości miast różne stawki. Maksymalny poziom, do jakiego mogą wzrosnąć ceny, to do 15 groszy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców i do 40 groszy za 1 msześc. w dużych aglomeracjach miejskich. Analiza przeprowadzona w ministerstwie podczas prac nad ustawą wykazała, że dla czteroosobowej rodziny jest to wzrost opłat za wodę około 2,5 zł miesięcznie – mówił wiceminister Szweda-Lewandowski.

Po wejściu w życie ustawy Prawo wodne planowane jest powołanie Krajowego Regulatora Cen Wody. Jego rolą będzie regulowanie cen wody dla odbiorców indywidualnych tak, aby cena była racjonalna i uzależniona od faktycznego kosztu za usługi wodne.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program przeciwdziałania niedoborowi wody. Samorządy chcą znać koszty wdrożenia (03 sierpnia 2022)Zmiany w Prawie wodnym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (28 lipca 2022)Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Ustawa wdraża dyrektywę ws. ścieków komunalnych (18 lipca 2022)Nowela Prawa wodnego bez poprawek Senatu (08 lipca 2022)Senackie komisje za poprawkami do nowelizacji ustawy Prawo wodne (29 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony