Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Nowe substancje priorytetowe dla ochrony polskich wód

Resort środowiska przyjmie wkrótce nowy wykaz substancji o szczególnym znaczeniu dla środowiska wodnego. Zastosowanie wobec nich środowiskowych norm jakości ma lepiej chronić nie tylko ekosystemy, ale także zdrowie i życie ludzi.

   Powrót       23 lutego 2016       Woda   

Zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych stanowi zagrożenie dla środowiska wodnego, które może spowodować chroniczną toksyczność dla organizmów wodnych, akumulację substancji zanieczyszczających oraz utratę siedlisk i różnorodności biologicznej. Z tego powodu na poziomie unijnym prowadzony jest bieżący monitoring wód, który pozwala na identyfikację kluczowych (priorytetowych) dla ochrony ekosystemów substancji, które stanowią także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Podstawa prawna

Opublikowany przed tygodniem nowy projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych jest wypełnieniem obowiązku transpozycji przepisów dyrektywy 2013/39/UE oraz stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38l ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm). Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące dziś rozporządzenie z dnia 10 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1528).

Szerszy katalog i podział kompetencji

Unijna dyrektywa, a w ślad za nią nowe krajowe rozporządzenie, rozszerzają wykaz substancji priorytetowych o dwanaście nowych substancji lub grup substancji. Monitoring pięciu z nich - zgodnie z art. 38m ustawy Prawo wodne polegający na badaniach w tkankach organizmów żywych - należy do kompetencji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. GIOŚ obejmie kontrolami: dikofol, kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS), dioksyny i związki dioksynopodobne, heksabromocyklododekany (HBCDD) oraz heptachlor i epoksyd heptachloru.

Od 2019 roku analizy laboratoryjne dla siedmiu pozostałych spośród „nowych” substancji (chinoksyfenu, aklonifenu, bifenoksu, cybutryny, cypermetryny, dichlorofosu i terbutryny) będą wykonywane przez cztery wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. W ubiegłym roku główny inspektor ochrony środowiska wyznaczył do tego celu Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska: w Lublinie, Szczecinie, Łodzi i Białymstoku. Wojewódzkie inspektoraty poddadzą badaniom próbki wody.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)237 m3 wody na 1 MWh w Elektrowni Skawina. O mokrych długach termicznych elektrowni w Światowy Dzień Wody (22 marca 2024)Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski (22 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony