Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Nowy instrument wsparcia branży OZE. Zyskać mogą nie tylko wytwórcy

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zainaugurowało Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii. Dzięki niemu możliwy będzie swobodny obrót dokumentem, którego pełne wykorzystanie nie było do tej pory możliwe.

   Powrót       16 czerwca 2015       Energia   

Gwarancja pochodzenia jest definiowana przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Art. 120 wskazuje, że gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Choć instrument został wprowadzony do polskiego prawodawstwa w ramach tzw. małego trójpaku w 2013 r., wydaje się, że dopiero teraz ma szansę stać się dla wytwórców energii z OZE realnym wsparciem.

Nie mylić z certyfikatami

Gwarancji nie należy mylić ze świadectwami pochodzenia, gdyż są to zupełnie różne produkty. Przede wszystkim, w odróżnieniu od zielonych certyfikatów, z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Gwarancja jest ponadto produktem dobrowolnym, podczas gdy obowiązek zakupu świadectw pochodzenia może wynikać z ustawy. W odróżnieniu od zielonych certyfikatów, gwarancje pochodzenia działają wyłącznie w obrocie pozagiełdowym i nie jest możliwy ich zakup w sesjach giełdowych. Gwarancja pochodzenia posiada okres ważności 12 miesięcy, natomiast zielone certyfikaty są bezterminowe. Oba produkty ujmowane są również w odrębnych rejestrach.

Sposób na ekologiczny CSR

Każdy wytwórca energii z OZE będzie mógł sprzedać uzyskaną przez siebie gwarancję za pomocą strony internetowej. Procedura uzyskania gwarancji została szczegółowo opisana na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Korzyści ze sprzedaży szacuje się na ok. 1,5 PLN/MWh. Kupujący, oprócz samej gwarancji, otrzyma specjalny pakiet, który pomoże mu w działalności promocyjnej. Uzyska w ten sposób niezbity dowód na to, że realnie wspiera rozwój zielonej energetyki, zaś troska o środowisko nie jest dla niego tylko pustym słowem. Uruchomiony przez PSEW program daje możliwość nabycia gwarancji od konkretnego wytwórcy, dzięki czemu możliwe będzie np. wspieranie wytwórców działających na tym samym obszarze.

Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii to jednak nie tylko prosta platforma aukcyjna. Inicjatorzy zapowiadają, że część z uzyskanych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na kampanie społecznościowe promujące OZE, staże dla studentów oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony