Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2023 29 maja 2023

Nowy instrument wsparcia branży OZE. Zyskać mogą nie tylko wytwórcy

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zainaugurowało Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii. Dzięki niemu możliwy będzie swobodny obrót dokumentem, którego pełne wykorzystanie nie było do tej pory możliwe.

   Powrót       16 czerwca 2015       Energia   

Gwarancja pochodzenia jest definiowana przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Art. 120 wskazuje, że gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Choć instrument został wprowadzony do polskiego prawodawstwa w ramach tzw. małego trójpaku w 2013 r., wydaje się, że dopiero teraz ma szansę stać się dla wytwórców energii z OZE realnym wsparciem.

Nie mylić z certyfikatami

Gwarancji nie należy mylić ze świadectwami pochodzenia, gdyż są to zupełnie różne produkty. Przede wszystkim, w odróżnieniu od zielonych certyfikatów, z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Gwarancja jest ponadto produktem dobrowolnym, podczas gdy obowiązek zakupu świadectw pochodzenia może wynikać z ustawy. W odróżnieniu od zielonych certyfikatów, gwarancje pochodzenia działają wyłącznie w obrocie pozagiełdowym i nie jest możliwy ich zakup w sesjach giełdowych. Gwarancja pochodzenia posiada okres ważności 12 miesięcy, natomiast zielone certyfikaty są bezterminowe. Oba produkty ujmowane są również w odrębnych rejestrach.

Sposób na ekologiczny CSR

Każdy wytwórca energii z OZE będzie mógł sprzedać uzyskaną przez siebie gwarancję za pomocą strony internetowej. Procedura uzyskania gwarancji została szczegółowo opisana na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. Korzyści ze sprzedaży szacuje się na ok. 1,5 PLN/MWh. Kupujący, oprócz samej gwarancji, otrzyma specjalny pakiet, który pomoże mu w działalności promocyjnej. Uzyska w ten sposób niezbity dowód na to, że realnie wspiera rozwój zielonej energetyki, zaś troska o środowisko nie jest dla niego tylko pustym słowem. Uruchomiony przez PSEW program daje możliwość nabycia gwarancji od konkretnego wytwórcy, dzięki czemu możliwe będzie np. wspieranie wytwórców działających na tym samym obszarze.

Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii to jednak nie tylko prosta platforma aukcyjna. Inicjatorzy zapowiadają, że część z uzyskanych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na kampanie społecznościowe promujące OZE, staże dla studentów oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe regulacje mogą zamrozić rynek obrotu gwarancjami pochodzenia (29 maja 2023)W Sejmie pojawiła się nowelizacja Prawa energetycznego. Niebawem pierwsze czytanie (17 maja 2023)Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2023" - przegląd rynku wkrótce dostępny (17 maja 2023)Do Sejmu wpłynął projekt noweli o OZE ws. m.in. klastrów energii (08 maja 2023)Rada Ministrów przyjęła długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o OZE (26 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony