Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.09.2021 17 września 2021

Ochrona różnorodności biologicznej w Europie niewystarczająca

   Powrót       16 kwietnia 2015       Zrównoważony rozwój   

Realizacja celów unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej i jej zachowanie w kontekście wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych były głównymi tematami spotkania ministrów środowiska państw członkowskich UE podczas nieformalnej Rady Ministrów ds. Środowiska i Energii w dniach 14-15 kwietnia br. w Rydze. W debacie, zorganizowanej przez prezydencję łotewską, udział wzięli minister środowiska Maciej Grabowski i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec.

Zbyt wolna realizacja

W trakcie Rady ministrowie środowiska dyskutowali na temat postępów we wdrażaniu Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Ocenili, że progres w realizacji jej celów jest zbyt wolny. Przyczyn tego stanu upatruje się m.in. w zbyt szczupłych lub niewłaściwie ukierunkowanych zasobach finansowych, niedocenianiu znaczenia kapitału naturalnego dla zrównoważonego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy, niedostatecznej społecznej świadomości potrzeb ochrony przyrody czy niewystarczającej integracji ochrony przyrody z politykami sektorowymi.

Ministrowie zaprezentowali krajowe oraz regionalne doświadczenia, narzędzia i dobre praktyki w zakresie włączania różnorodności biologicznej do różnych sektorów gospodarki, w tym rolnictwa, leśnictwa, gospodarki rybackiej, planowania przestrzennego i turystyki. Wyniki debaty będą wytyczną zarówno dla przygotowywanego przez Komisję Europejską śródokresowego przeglądu Strategii, jak i do oceny skuteczności unijnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie ochrony przyrody.

Wpływ OZE na ekosystemy

Podczas wspólnej sesji ministrów ds. środowiska i energii rozważano także, jak planować i wdrażać politykę wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, minimalizując jednocześnie presję na gatunki i ekosystemy. Jako kluczowe wskazywano: rozwój nowoczesnych technologii, wczesną identyfikację zagrożeń, skuteczność mechanizmów oceny skutków oraz efektywny monitoring. Podkreślano korzyści płynące z wykorzystania zasady neutralności technologicznej jako bazy dla uczciwej konkurencji i zielonego wzrostu. Zgodzono się, że ochrona różnorodności biologicznej może iść w parze ze zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego i przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu.

Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. stanowi integralną część Strategii „Europa 2020”. Jej nadrzędnym celem jest zahamowanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych oraz przyspieszenie przejścia UE na zieloną gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów. Obejmuje sześć powiązanych i wzajemnie wspierających się celów cząstkowych:

  1. pełne wdrożenie dyrektyw ptasiej i siedliskowej,
  2. utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji,
  3. zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej,
  4. zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych,
  5. zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz
  6. wsparcie na rzecz zapobiegania utracie światowej różnorodności biologicznej.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

10 proc. światowych funduszy na ochronę przyrody? Zakończył się Kongres IUCN (15 września 2021)Kryzys środowiskowy zagraża podstawowym prawom człowieka (15 września 2021)Plan strategiczny dla rolnictwa. Trwają konsultacje (03 września 2021)Ustawa o gatunkach inwazyjnych przyjęta (12 sierpnia 2021)Popularne pestycydy szkodzą pszczołom już w najmniejszych dawkach (05 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony