Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

One Planet Summit: miliardy na walkę ze zmianami klimatu

Koniec finansowania ropy, gazu i węgla, miliardy dolarów na czyste technologie, pomoc dla Afryki, wsparcie sektora finansów i ubezpieczeń – odbywający się 12 grudnia pod Paryżem One Planet Summit pełen był deklaracji i obietnic.

   Powrót       13 grudnia 2017       Zrównoważony rozwój   
Emmanuel Macron podczas One Planet Summit, 12 grudnia 2017 r.

Musimy przyspieszyć. To motyw przewodni One Planet Summit, który odbył się we Francji w drugą rocznicę podpisania Porozumienia Paryskiego (12 grudnia). Było to spotkanie polityczne, mające na celu mobilizację nowych źródeł publicznego i prywatnego finansowania projektów łagodzących zmiany klimatu. Dzień wypełniły deklaracje i wezwanie wszystkich sektorów do szybkiego działania.

Bank Światowy: koniec finansowania ropy i gazu

Bank Światowy wykorzystał Szczyt do ogłoszenia, że po 2019 roku nie będzie więcej finansował ropy naftowej i gazu, z wyjątkiem krajów najbiedniejszych, gdzie inwestycje w gaz wpisują się w ramy Porozumienia Paryskiego. Deklaracja ta została przyjęta gromkimi owacjami.

W 2016 roku Bank Światowy udostępnił przemysłowi naftowemu i gazowemu 1,6 miliardów dolarów, stanowiących 5 proc. wszystkich inwestycji Banku.

Już podczas COP21 Bank zobowiązał się do przyznania do 2020 roku 28 proc. swoich pożyczek na działania klimatyczne. Jego przedstawiciele twierdzą dziś, że są „na dobrej ścieżce”, by spełnić tę obietnicę i ogłosić nowe zobowiązania podczas COP24 w Katowicach.

Komisja Europejska: sektor finansowy dla klimatu

Komisja Europejska przedstawiła podczas Szczytu program dążący do rozwoju nowoczesnej i czystej ekonomii, w oparciu przede wszystkim o sektor finansowy. Już w styczniu 2018 roku robocza grupa ekspertów KE w zakresie zrównoważonych finansów przedstawi swoje rekomendacje, mające prowadzić do reformy europejskiego systemu finansów, kierując je w stronę zielonych inwestycji i technologii. W marcu przyszłego roku Komisja przedstawi swój plan działania.

Firmy ubezpieczeniowe: koniec inwestycji w węgiel

Najważniejsi aktorzy światowego sektora finansowego są świadomi ryzyka i konieczności zmiany swojego zarządzania, a sektor ubezpieczeń ostrzega przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Trzydzieści pięć międzynarodowych związków i stowarzyszeń firm ubezpieczeniowych przypomniało, że już dziś uwzględniają one kryteria ESG (Environemental, Social and Corporate Governance)(1) we wszystkich długofalowych strategiach i inwestycjach. Kryteria te prowadzą wielu ubezpieczycieli do wycofania się z biznesów wysokoemisyjnych.

Po pierwszej redukcji inwestycji w przemysł węglowy w 2015 roku, dyrektor zarządzający grupy Axa, Thomas Buberl, ogłosił podczas szczytu intencję wycofania ze swojego portfela kolejnych 2,4 miliardów euro zainwestowanych w węgiel oraz 700 milionów euro aktywów z biznesu piasków bitumicznych. Ponadto, grupa nie będzie więcej pracowała z przedsiębiorstwami, które pobierają więcej niż 30 proc. swojej energii lub zysków z węgla. Wycofa także inwestycje w wielkich producentów tego surowca (ponad 20 milionów ton rocznie) oraz we wszystkie firmy mające zamiar tworzyć nowe moce węglowe (powyżej 3000 MW). Deklaracje grupy powstały w oparciu o „Global Coal Exit List”(2), stworzoną przez niemiecki NGO Urgewald.

237 korporacji: jawne informacje klimatyczne

Dwieście trzydzieści siedem firm, mających łącznie giełdową wartość ponad 6300 miliardów dolarów, ogłosiło publiczne zobowiązanie wspierania Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)(3). Task Force, stworzona przez Radę Stabilności Finansowej (FSB)(4) i prowadzona przez Michael'a R. Bloomberga (byłego mera Nowego Jorku), przygotowała listę rekomendacji dotyczących informacji klimatycznych, które przedsiębiorstwa powinny publicznie udostępniać, by pomóc inwestorom i innym partnerom podejmować słuszne decyzje finansowe.

Koalicja „Climate Action 100+”(5): wywrzeć presję na gigantach

Dwieście dwadzieścia pięć inwestorów instytucjonalnych, mających wartość 26 300 miliardów dolarów, zobowiązało się wywrzeć presję na ponad stu korporacjach o najwyższym poziomie emisji gazów cieplarnianych. Wspólnymi siłami chcą zmusić przedsiębiorstwa do wprowadzenia w życie rekomendacji TCFD oraz zaprezentowania strategii redukcji emisji zgodnych z założeniami Porozumienia Paryskiego. Na liście firm znajdują się m.in. Airbus, BASF, Chevron, EDF, ENGIE, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Nestlé, Panasonic, PepsiCo, Siemens, Statoil, Total czy Volvo – czyli jedne z największych korporacji świata.

Banki rozwoju i niezależne fundusze: mobilizacja

23 narodowe i regionalne banki rozwoju, będące w sieci IDFC(6) (Chiny, Niemcy, Brazylia, Kanada, Szwecja, Francja i in.) oraz wielostronne banki rozwoju podpisały umowę, mającą na celu zwiększenie finansowania na inwestycje pomagające w realizacji Porozumienia Paryskiego. Zobowiązały się do udostępnienia ponad 200 miliardów dolarów w formie pożyczek dla krajów rozwijających się.

Ponadto, z inicjatywy Francji, Norwegii, Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Nowej Zelandii, powstała koalicja suwerennych funduszy mających finansować akcje klimatyczne.

Rockefeller, Gates, KE: walka z degradacją gleby, innowacje agronomiczne

Francja, Kanada i Norwegia wraz w Fundacją Rockefellera i innymi organizacjami ogłosiły inwestycję 300 milionów euro na rzecz Impact Investment Fund for Land Degradation Neutrality – funduszu walczącego z degradacją i pustynnieniem gleby.

Równocześnie UNEP, BNPP, ICRAF, ADM Capital i inni podpisali sojusz, mający na celu znalezienie prywatnych źródeł finansowania projektów prowadzących do środowiskowego i społecznego postępu w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatyczne krajach. Cel: znalezienie 10 miliardów dolarów do 2025 roku.

Tymczasem Fundacja Gates, Komisja Europejska i kilka krajów zainicjowały program finansowania w wysokości 650 milionów dolarów, celem przyspieszenia innowacji agronomicznych. Program ten będzie pilotowany przez Francję.

100 projektów dla Afryki

Dwa banki rozwoju, pięć porozumień, obejmujących ponad 450 podmiotów z 94 krajów oraz 47 korporacji zobowiązały się utworzyć platformę inkubacji projektów w Afryce. Jako cel przyjęto powstanie i finansowanie co najmniej 100 projektów w ciągu najbliższych pięciu lat, w obszarze wody i zmian klimatu, przy początkowym budżecie 20 milionów euro. Wspierane będą projekty różnej skali, od wielkich inwestycji po lokalne rozwiązania. Dynamika tej inicjatywy będzie podtrzymywana podczas nadchodzących wydarzeń: Światowego Forum Wody(7) (Brazylia, marzec 2018) oraz spotkania poświęconego zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów wody, które odbędzie się w Nowym Jorku w lipcu 2018.

Zielony Fundusz dla krajów wyspiarskich i rozwijających się

Zielony Fundusz dla Klimatu będzie centralizował od 2020 roku 100 miliardów dolarów rocznie. Pieniądze te zostały obiecane przez kraje uprzemysłowione, celem udzielenia operacyjnej pomocy przy adaptacji do zmian klimatu najbardziej zagrożonych miejsc na świecie, w szczególności krajów wyspiarskich i krajów rozwijających się.

Ciągle za mało…

Deklaracji i obietnic było więcej, jednak ciągle nie jest to wystarczające. – Jest jeszcze bardzo daleko do osiągnięcia niezbędnej kwoty – mówi Pascal Canfin, dyrektor zarządzający WWF, wytykając zbyt małe zaangażowanie sektora prywatnego krajów uprzemysłowionych. – Nie istnieje model ekonomiczny pozwalający na masowe finansowanie adaptacji; tylko fundusze publiczne mogą tu pomóc – dodaje.

Zamykając One Planet Summit, Emmanuel Macron, prezydent Francji, zaproponował utworzenie z wydarzenia corocznego spotkania, mającego na celu pokazania postępów i dynamiki dotychczasowych działań oraz dalszą mobilizację.

Tekst: Florence Roussel i redakcja Actu-Environnement.com
Adaptacja i tłumaczenie: Marta Wojtkiewicz

Actu-EnvironnementMateriał został przygotowany we współpracy z francuską redakcją Actu-Environnement.com

Przypisy

1/ ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji.
Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Ich głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów. (Wikipedia)
2/ Global Coal Exit List
https://coalexit.org/
3/ Task Force on Climate-related Financial Disclosures
https://www.fsb-tcfd.org/
4/ Financial Stability Board
http://www.fsb.org/
5/ Climate Action 100+
http://www.climateaction100.org/
6/ International Development Finance Club
https://www.idfc.org/
7/ 8th World Water Forum
http://www.worldwaterforum8.org/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

67 tys. nowych kotłów węglowych w latach 2021-2023. Raport o transformacji budynków w Polsce (29 marca 2024)Kraków przygotowuje się na zmiany klimatyczne. Lokalne partnerstwa i naśladowanie natury (26 marca 2024)100 dni rządu okiem NGOs (22 marca 2024)KPEiK, ograniczenia wycinek i pytania o Nature Restoration Law. Po 100 dniach rządu (21 marca 2024)KE: zachęty zamiast warunkowości; NGOs: to kurs na katastrofę. Wspólna Polityka Rolna na rozdrożu (20 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony