Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

One Stop Shop – kompleksowe doradztwo energetyczne na rzecz rozwoju regionów

Punkty kompleksowej obsługi w zakresie doradztwa energetycznego (One Stop Shop) są ułatwieniem dla mieszkańców gmin, którzy mogą uzyskać wszystkie informacje w jednym miejscu, bez konieczności konsultowania się z wieloma osobami w różnych placówkach.

   Powrót       28 lutego 2023       Energia       Artykuł promocyjny   

One Stop Shop jako narzędzie służące efektywności energetycznej - Projekt Up-Stairs

Od 2020 trwa europejski projekt Up-Stairs realizowany w ramach unijnego programu Horyzont 2020, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczności energetycznych w różnych regionach, a co za tym idzie wspieranie działań związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz promowaniem stosowania odnawialnych źródeł energii. Jak wyjaśnia Anna Piórkowska, ekspertka Krajowej Agencji Poszanowania Energii odpowiedzialna za projekt w Polsce, One Stop Shopy powstające w ramach projektu mają pomóc mieszkańcom w pokonaniu napotkanych trudności oraz w przemianie z konsumenta na prosumenta. Działania powstających punktów kompleksowej obsługi mają przyczynić się do inwestowania w projekty związane ze zrównoważoną energią poprzez zwiększanie świadomości i zaangażowania mieszkańców, gmin oraz przedsiębiorstw.

Doświadczenia międzynarodowe

Działające zgodnie z założeniami projektu punkty kompleksowej obsługi powstają w poszczególnych regionach w Austrii, Bułgarii, Hiszpanii oraz Irlandii. Działaniami pilotażowymi zostały objęte gminy Górna Austria, Gmina Asenovgrad w Bułgarii, Miasto Cork w Irlandii oraz Obszar metropolitalny Barcelony w Hiszpanii Powstające One Stop Shopy są obsługiwane przez doradców energetycznych, odpowiednio wykwalifikowanych do udzielania porad z następujących zakresów:

  • doradztwo finansowe,
  • wsparcie organizacyjne,
  • wsparcie techniczne,
  • wsparcie prawne,
  • usługi uzupełniające (m.in. ocena akceptowalności społecznej)
  • facylitacja i mediacja (m.in. porozumienia między stronami).

Modele biznesowe każdego One Stop Shopu różnią się między sobą, jednak każdy taki punkt ma na celu wspieranie mieszkańców w działaniach zbiorowych oraz pomoc zarówno mieszkańcom, jak i całym gminom w aktywnym udziale w transformacji energetycznej.

Rezultaty projektu: współpraca z doradcami

- Kluczowymi wskaźnikami efektywności danego One Stop Shopu we wszystkich krajach są liczba mieszkańców, którzy dowiedzą się o działaniach One Stop Shopu oraz określony cel w zakresie oszczędności energii. Każdy One Stop Shop w związku z różnicami występującymi w poszczególnych regionach ma założone inne wartości wspomnianych wskaźników. W przypadku Gminy Asenovgrad w Bułgarii dodany został wskaźnik dotyczący minimalnej powierzchni wyremontowanych budynków, co jest związane z wysokim stopniem ryzyka ubóstwa energetycznego mieszkańców wielu budynków wielorodzinnych w tej gminie - wskazuje Anna Piórkowska.

W procesie tworzenia modeli biznesowych dla każdego One Stop Shopu powstającego w ramach projektu, uwzględniono warunki występujące w poszczególnych regionach m.in. dostępne systemy finansowania, warunki klimatyczne czy warunki społeczno-ekonomiczne. Dla każdego regionu zostały zidentyfikowane również kluczowe kroki, bariery oraz wyzwania występujące podczas tworzenia punktów kompleksowej obsługi. Stworzono również stronę internetową, która umożliwia mieszkańcom regionów pilotażowych zarejestrować się i dowiedzieć więcej o działaniach prowadzonych w One Stop Shopie w ich regionie a także pozwala skontaktować się z dostępnymi doradcami energetycznymi.

Każdy One Stop Shop w związku z inną sytuacją w regionie ma nie tylko różne założenia dotyczące liczby zarejestrowanych na stronie osób czy ilości oszczędzonej energii, ale również inną grupę docelową oraz świadczy usługi na innym poziomie szczegółowości. W różnych regionach są podejmowane również inne tematy, co jest związane z różnym poziomem świadomości mieszkańców.

Rezultaty projektu: zwiększenie efektywności energetycznej

Społeczność w Austrii jest świadoma, jak ważna jest efektywność energetyczna oraz korzyści z niej płynących. W związku z tym, że na terenie Górnej Austrii, gdzie znajduje się One Stop Shop, budynki oraz źródła ciepła są efektywne energetycznie, doradcy energetyczni pomagają mieszkańcom jedynie zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w celu osiągnięcia neutralności węglowej. One Stop Shop prowadzi usługi głównie doradcze związane z pozyskiwaniem finansowania, analizą propozycji technicznych oraz organizacją działań zbiorowych.

W przeciwieństwie do Austrii, w Gminie Asenovgrad w Bułgarii działania One Stop Shop muszą często uświadamiać mieszkańców o istotności termomodernizacji budynków oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Doradcy energetyczni wspierają mieszkańców od początku tworzenia społeczności energetycznej, przez proponowanie technicznych rozwiązań aż do realizacji inwestycji i jej monitorowania. Wyzwaniem jest natomiast fakt, że mimo świadomości dotyczącej potrzeby zmian wśród młodych ludzi, w Bułgarii brakuje programu finansowania takich inwestycji. Dobrym przykładem takiego systemu jest system działający w Irlandii, który posiada zarówno zniżki podatkowe, jak i wiele programów dofinansowujących działania modernizacyjne oraz inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

Rezultaty projektu: korzyści z implementacji

Dotychczas dzięki różnorodnym sposobom promowania działań One Stop Shopów w poszczególnych regionach udało się dotrzeć do prawie 50 tysięcy osób. Dodatkowo około 6,5 tysiąca osób z zainteresowanych regionów zarejestrowało się na dedykowanej stronie.

Obecny monitoring pracy One Stop Shopów pozwala stwierdzić, że dzięki planowanym dotychczas działaniom zostanie zaoszczędzone około 6,1 GWh/rok energii. Ponadto planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych na poziomie 62,5 MW, z których produkcja energii ma być na poziomie 87,3 GWh/rok.

Przyszłość One Stop Shopów

- Koncepcja One Stop Shopów w odniesieniu do działań na rzecz efektywności energetycznej powinna być  rozpowszechniana, a dzięki przykładom One Stop Shopów powstających w krajach pilotażowych możliwa jest analiza możliwości takich działań.

Taki punkt kompleksowej obsługi może powstać w każdym regionie, w związku z możliwością stworzenia indywidualnego modelu biznesowego dla poszczególnych regionów lub gmin. Jest to dobry krok w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przy małym wysiłku ze strony mieszkańców, w związku z dostępem do wszystkich informacji w jednym miejscu - konkluduje Anna Piórkowska.

Artykuł powstał w ramach kampanii informacyjnej projektu Up Stairs. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego artykułu ponoszą jego autorzy. Treść ta odzwierciedla jedynie opinię autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

KapeArtykuł powstał we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)Niewykorzystywane źródło energii? Ciepło odpadowe (17 marca 2023)KE opublikowała wytyczne wydatkowania funduszy na REPowerEU. Dla Polski najwięcej środków (17 marca 2023)Nie ma zielonej transformacji? Nie ma kredytu! Ten mechanizm już działa (15 marca 2023)Świadectwa charakterystyki energetycznej – co się zmieni w kwietniu? (13 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony