Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik Wydziału Kształtowania Zasobów Wodnych PGW Wody Polskie
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Jest koncepcja rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego

a+a-    Powrót       01 października 2019       Woda   

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w Lublinie były okazją do dyskusji nad przyszłością Zalewu Zemborzyckiego. Wykonawca koncepcji programowo-przestrzennej dotyczącej rewitalizacji i przebudowy zbiornika – firma WTU, zaprezentował rozwiązania wariantowe przebudowy czaszy i budowli hydrotechnicznych zbiornika z uwzględnieniem jego funkcji i obszaru oddziaływania.

Więcej o przeciwdziałaniu skutkom suszy w wywiadzie z dr Małgorzatą Stolarską, kierownikiem zespołu w projekcie dla PGW Wody Polskie „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy”.

Kluczowe funkcje zbiornika to zagwarantowanie w korycie rzeki Bystrzycy przepływu nienaruszalnego, rezerwuar (retencja) wody, zasilanie podziemnego zbiornika wody pitnej, pobór wody na potrzeby Elektrociepłowni Wrotków, zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miasta Lublina, miejsce rekreacyjno-sportowe, gospodarka rybacka.

Braki konstrukcyjne budowli

Aktualny stan zbiornika wskazuje na jego znaczną degradację – zarówno pod względem technicznym, jak i przyrodniczym i bez podjęcia określonych działań będzie ulegał dalszemu pogorszeniu. Największymi zagrożeniami są braki konstrukcyjne budowli, tym samym niezbędne do realizacji są prace w obrębie zapory czołowej oraz czaszy zbiornika. W celu umożliwienia migracji ryb zostanie wybudowana seminaturalna przepławka.

Znaczącym problemem Zalewu Zemborzyckiego jest wypłycanie zbiornika, znaczny dopływ biogenów ze źródeł rolniczych, w związku charakterem zagospodarowania zlewni bezpośredniej zbiornika, oraz sinicowe zakwity wód zbiornika, którym sprzyjają istniejące uwarunkowania termiczne i troficzne.

Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji i odbudowy zbiornika obejmuje działania naprawcze w formie wariantowej, których celem jest zwiększenie głębokości i objętości zbiornika, usunięcie osadów zbiornikowych, stanowiących jedno z potencjalnych źródeł biogenów, zmniejszenie ryzyka potencjalnych zakwitów sinicowych wód, poprawa bezpieczeństwa pracy zbiornika.

Działania edukacyjne

Długofalowym działaniem po wybraniu wariantu do realizacji i przeprowadzeniu rewitalizacji Zbiornika Zemborzyckiego będzie wspomaganie odbudowy biocenoz wodnych, w tym makrofitów oraz kształtowanie racjonalnej gospodarki wędkarskiej w zbiorniku, stałe monitorowanie i kontrolowania stanu ekologicznego zbiornika, zwłaszcza z uwzględnieniem tych zjawisk i procesów, które przyczyniły się do degradacji jego ekosystemu, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie przyczyn i konsekwencji powstawania sinicowych zakwitów wody, przygotowanie programu edukacyjnego, którego celem byłoby utworzenie strefy buforowej pomiędzy polami uprawnymi a rzeką Bystrzycą oraz prowadzenie upraw w układzie równoległym do rzeki.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Śląskie samorządy: „Złap wodę! I podaj dalej” (27 lipca 2020)Retencja na wsi z budżetem 50 mln zł (22 lipca 2020)OPOS apeluje do rządu w sprawie kryzysu wodnego (21 lipca 2020)Poznań: W sierpniu ruszy modernizacja brzegów Warty (13 lipca 2020)Program Moja Woda: Czy beneficjent może korzystać z dotacji samorządowych na retencję? (10 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony