Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem PGW Wody Polskie
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis

Jest koncepcja rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego

a+a-    Powrót       01 października 2019       Woda   

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w Lublinie były okazją do dyskusji nad przyszłością Zalewu Zemborzyckiego. Wykonawca koncepcji programowo-przestrzennej dotyczącej rewitalizacji i przebudowy zbiornika – firma WTU, zaprezentował rozwiązania wariantowe przebudowy czaszy i budowli hydrotechnicznych zbiornika z uwzględnieniem jego funkcji i obszaru oddziaływania.

Więcej o przeciwdziałaniu skutkom suszy w wywiadzie z dr Małgorzatą Stolarską, kierownikiem zespołu w projekcie dla PGW Wody Polskie „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy”.

Kluczowe funkcje zbiornika to zagwarantowanie w korycie rzeki Bystrzycy przepływu nienaruszalnego, rezerwuar (retencja) wody, zasilanie podziemnego zbiornika wody pitnej, pobór wody na potrzeby Elektrociepłowni Wrotków, zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miasta Lublina, miejsce rekreacyjno-sportowe, gospodarka rybacka.

Braki konstrukcyjne budowli

Aktualny stan zbiornika wskazuje na jego znaczną degradację – zarówno pod względem technicznym, jak i przyrodniczym i bez podjęcia określonych działań będzie ulegał dalszemu pogorszeniu. Największymi zagrożeniami są braki konstrukcyjne budowli, tym samym niezbędne do realizacji są prace w obrębie zapory czołowej oraz czaszy zbiornika. W celu umożliwienia migracji ryb zostanie wybudowana seminaturalna przepławka.

Znaczącym problemem Zalewu Zemborzyckiego jest wypłycanie zbiornika, znaczny dopływ biogenów ze źródeł rolniczych, w związku charakterem zagospodarowania zlewni bezpośredniej zbiornika, oraz sinicowe zakwity wód zbiornika, którym sprzyjają istniejące uwarunkowania termiczne i troficzne.

Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji i odbudowy zbiornika obejmuje działania naprawcze w formie wariantowej, których celem jest zwiększenie głębokości i objętości zbiornika, usunięcie osadów zbiornikowych, stanowiących jedno z potencjalnych źródeł biogenów, zmniejszenie ryzyka potencjalnych zakwitów sinicowych wód, poprawa bezpieczeństwa pracy zbiornika.

Działania edukacyjne

Długofalowym działaniem po wybraniu wariantu do realizacji i przeprowadzeniu rewitalizacji Zbiornika Zemborzyckiego będzie wspomaganie odbudowy biocenoz wodnych, w tym makrofitów oraz kształtowanie racjonalnej gospodarki wędkarskiej w zbiorniku, stałe monitorowanie i kontrolowania stanu ekologicznego zbiornika, zwłaszcza z uwzględnieniem tych zjawisk i procesów, które przyczyniły się do degradacji jego ekosystemu, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie przyczyn i konsekwencji powstawania sinicowych zakwitów wody, przygotowanie programu edukacyjnego, którego celem byłoby utworzenie strefy buforowej pomiędzy polami uprawnymi a rzeką Bystrzycą oraz prowadzenie upraw w układzie równoległym do rzeki.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd przyjął założenia do programu zwiększenia retencji w Polsce (11 września 2019)Budowa zbiornika retencyjnego Bzin wpisana do Programu Rozwoju Retencji (28 sierpnia 2019)Trwają konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (27 sierpnia 2019)Wrocławianie chętni do łapania deszczówki (26 sierpnia 2019)Kraków zachęca do zbierania deszczówki (12 sierpnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony