Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Parlament Europejski opowiada się za gospodarką o obiegu zamkniętym

Parlament Europejski przegłosował 17 czerwca ambitną strategię rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Dał tym samym sygnał, że UE zrobi wszystko, by uniknąć podejścia „business-as-usual” – komentuje Piotr Barczak z EEB.

   Powrót       17 czerwca 2015       Odpady   

W czerwcu 2014 roku Komisja Europejska przedstawiła pierwszą propozycję Planu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, będącej częścią szerszej strategii gospodarowania odpadami w Europie. Wg strategii, recyklingowi miałoby być poddawane 70 proc. miejskich odpadów stałych i 80 proc. odpadów opakowaniowych. Wprowadzała ona też zakaz składowania odpadów nadających się do odzysku.

Pomimo dużego poparcia dla planu ze strony Parlamentu Europejskiego oraz Rady Ministrów, w październiku 2014 Komisja Europejska w nowym składzie odrzuciła propozycję strategii, zobowiązując się do stworzenia nowej jej wersji do końca 2015 roku.

Jedyną „ocalałą” ze strategii częścią był właśnie plan gospodarki o obiegu zamkniętym. Postuluje się w nim 30-procentową efektywność surowców oraz bardziej surowe wymogi dotyczące projektowania przedmiotów tak, by można je było poddawać recyklingowi, naprawiać i dłużej używać. Strategia wzywa też do stworzenia systemu nadzoru europejskiego zużycia zasobów naturalnych. Miałby on na celu mierzenie wpływu gospodarki na glebę, wodę, zużycie materiałów oraz emisje CO2.

Za wprowadzeniem tejże strategii przechodzenia do gospodarki o obiegu zamkniętym opowiedziała się dziś większość posłów Parlamentu Europejskiego.

- Przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i obywatele widzą sens we wprowadzeniu w życie nowego modelu ekonomicznego, który troszczy się o zasoby i ogranicza produkcję odpadów. Wartość gospodarki opartej na wydajności surowcowej szacowana jest na 600 miliardów euro. Może ona dać pracę 2 milionom osób. Komisja musi potraktować poważnie tak olbrzymie korzyści płynące z tego modelu ekonomicznego – komentuje Piotr Barczak, odpowiedzialny z gospodarkę odpadami w Europejskim Biurze Środowiska (EEB). – Parlament Europejski podjął odważną decyzję. Stara się zmobilizować UE do uniknięcia podejścia „business-as-usual” – dodaje.

Marta Wojtkiewicz na podstawie EEB

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy zawartość recyklatu w opakowaniach będzie obowiązkowa? (27 września 2021)Rusza 5. edycja konkursu promującego ideę gospodarki obiegu zamkniętego (16 września 2021)Biała Księga Rozwoju Przemysłu: wyzwania dla firm to m.in. wymogi dot. odpadów, wdrażanie GOZ i ceny energii (11 marca 2021)Powstają demonstratory, które mają technologicznie zazielenić Polskę (12 lutego 2021)Wciąż jest szansa zostać tegorocznym Liderem GOZ 2021! Nowy termin zgłoszeń do Stena Circular Economy Award (03 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony