Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Pełna informacja o jakości powietrza na nowej stronie GIOŚ

   Powrót       10 grudnia 2015       Ryzyko środowiskowe   

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uruchomił właśnie nowy portal – www.powietrze.gios.gov.pl, na którym można znaleźć informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy. W serwisie są prezentowane dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Dane są prezentowane w postaci map, zestawień i wykresów. Przystępna forma graficzna pozwala z łatwością śledzić stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Informacje pochodzą ze stacji pomiarowych i są aktualizowane co godzinę. Przykładowo, najgorszą sytuację pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 możemy, co nikogo nie dziwi, obecnie zaobserwować w Krakowie. Stężenie szkodliwego ozonu troposferycznego jest natomiast największe w Karkonoskim Parku Narodowym. Te dwa miejsca wypadają też najgorzej pod kątem ogólnej jakości powietrza mierzonej polskim indeksem jakości powietrza (zbiorczy wskaźnik uwzględniający wszystkie główne zanieczyszczenia - PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu).

Efekt 15 lat obserwacji zanieczyszczeń

Dzięki utworzeniu na stronie banku danych pomiarowych, można prześledzić zanieczyszczenie powietrza w czasie. Uwzględniono tu zanieczyszczenie w poszczególnych regionach począwszy od roku 2000. Dane dotyczą nie tylko tlenków azotu, siarki czy benzo-a-pirenu, ale również stężeń metali ciężkich wchodzących w skład pyłu PM10.

Ponadto portal prezentuje m.in. prognozy krótko- i długoterminowe (warto wziąć je pod uwagę przy planowaniu świątecznego odpoczynku), informacje o stacjach pomiarowych oraz analizy i raporty z badań jakości powietrza przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Strona pozwala również śledzić ostrzeżenia GIOŚ o wysokich stężeniach zanieczyszczeń występujących na terenie Polski.

Pod koniec grudnia ruszy również aplikacja na urządzenia mobilne informująca o stanie powietrza w okolicy.

28,6 mln zł wydano na pozyskanie danych

W ciągu dwóch ostatnich lat GIOŚ zakupił i zainstalował ponad 630 nowych urządzeń pomiarowych, w tym analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (m.in. ozonu, tlenków azotu i dwutlenku siarki) i automatyczne mierniki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Ta inwestycja umożliwiła zwiększenie dokładności monitoringu powietrza. Wyposażyła również inspektoraty w urządzenia zastępcze, które będą wykorzystywane w razie awarii urządzeń podstawowych. Nowy sprzęt wraz z wykonaniem instalacji kosztował ponad 28,6 mln zł.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)Zaostrzone przepisy o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich przyjęte przez Radę UE (14 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)Nowe przepisy PE ws. recyklingu opakowań, łagodzenia wpływu firm na środowisko i cel zerowego zanieczyszczenia (25 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony