Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Pełna informacja o jakości powietrza na nowej stronie GIOŚ

   Powrót       10 grudnia 2015       Ryzyko środowiskowe   

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uruchomił właśnie nowy portal – www.powietrze.gios.gov.pl, na którym można znaleźć informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy. W serwisie są prezentowane dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Dane są prezentowane w postaci map, zestawień i wykresów. Przystępna forma graficzna pozwala z łatwością śledzić stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Informacje pochodzą ze stacji pomiarowych i są aktualizowane co godzinę. Przykładowo, najgorszą sytuację pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 możemy, co nikogo nie dziwi, obecnie zaobserwować w Krakowie. Stężenie szkodliwego ozonu troposferycznego jest natomiast największe w Karkonoskim Parku Narodowym. Te dwa miejsca wypadają też najgorzej pod kątem ogólnej jakości powietrza mierzonej polskim indeksem jakości powietrza (zbiorczy wskaźnik uwzględniający wszystkie główne zanieczyszczenia - PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu).

Efekt 15 lat obserwacji zanieczyszczeń

Dzięki utworzeniu na stronie banku danych pomiarowych, można prześledzić zanieczyszczenie powietrza w czasie. Uwzględniono tu zanieczyszczenie w poszczególnych regionach począwszy od roku 2000. Dane dotyczą nie tylko tlenków azotu, siarki czy benzo-a-pirenu, ale również stężeń metali ciężkich wchodzących w skład pyłu PM10.

Ponadto portal prezentuje m.in. prognozy krótko- i długoterminowe (warto wziąć je pod uwagę przy planowaniu świątecznego odpoczynku), informacje o stacjach pomiarowych oraz analizy i raporty z badań jakości powietrza przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Strona pozwala również śledzić ostrzeżenia GIOŚ o wysokich stężeniach zanieczyszczeń występujących na terenie Polski.

Pod koniec grudnia ruszy również aplikacja na urządzenia mobilne informująca o stanie powietrza w okolicy.

28,6 mln zł wydano na pozyskanie danych

W ciągu dwóch ostatnich lat GIOŚ zakupił i zainstalował ponad 630 nowych urządzeń pomiarowych, w tym analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (m.in. ozonu, tlenków azotu i dwutlenku siarki) i automatyczne mierniki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Ta inwestycja umożliwiła zwiększenie dokładności monitoringu powietrza. Wyposażyła również inspektoraty w urządzenia zastępcze, które będą wykorzystywane w razie awarii urządzeń podstawowych. Nowy sprzęt wraz z wykonaniem instalacji kosztował ponad 28,6 mln zł.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej (17 sierpnia 2022)Badania wody z Odry. Wysokie natlenienie pewne. Niemieckie media mówią o zanieczyszczeniu rtęcią (12 sierpnia 2022)Nowe wymogi w produkcji elektrosprzętu? Jeszcze nie teraz. Rozporządzenie wydłuża możliwość stosowania rtęci (09 sierpnia 2022)Zanieczyszczenia pyłem PM2,5. Które miasta spełniają normy WHO? (13 lipca 2022)Założenia zrównoważonego rozwoju przekładają się na działania funkcjonalne w 48% firm w Polsce (21 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony