Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Plany NIK na 2024 r. Będą kontrole w obszarze energetyki i ochrony środowiska

   Powrót       04 stycznia 2024       Zrównoważony rozwój   

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przedstawiła harmonogram prac kontrolnych w 2024 r. W planie jest przeprowadzenie 94 kontroli. Postępowania będą obejmować m.in. energetykę i ochronę środowiska.

NIK corocznie rozważa propozycje tematów kontroli zgłaszane do planu pracy przez Sejm RP, Senat RP, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2024 r. NIK przewiduje realizację 94 tematów kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa i kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej w 2023 r.  Pod lupą kontrolerów NIK znajdą się np. finanse Lasów Państwowych, Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Sprawiedliwości, NFZ, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ochrona środowiska i energetyka

NIK w 2024 r. skoncentruje się m.in. na aspektach środowiskowych, w tym w szczególności kwestiach niezależności i efektywności energetycznej, bezpieczeństwa ekologicznego oraz zrównoważonego transportu. Jak czytamy, w ramach tych obszarów badaniu poddane zostaną m.in. kwestie zapewnienia ciągłości działania i odtwarzania kluczowej infrastruktury energetycznej, realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, prawnych uwarunkowań lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych, ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz tworzenia i zarządzania obszarami Natura 2000.

Kontrolerzy przeprowadzą dokładnie kontrole pn. „Prawne uwarunkowania lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce”, „Gospodarcze wykorzystanie metanu kopalnianego”, „Wprowadzanie do rzek zasolonych wód z kopalń węgla kamiennego woj. Śląskiego”, „Wykorzystanie biogazu dla celów wytwarzania energii”, „Realizacja uchwał antysmogowych”, „Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego w elektroenergetyce”, „Tworzenie i zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce”, „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, „Badanie sprawozdania finansowego z realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, „Postępowanie z olejami odpadowymi” czy „Adaptacja gospodarki leśnej Lasów Państwowych do zmian klimatycznych”. Pełny harmonogram prac kontrolnych Izby w 2024 r. można znaleźć TUTAJ.

Patrycja Rapacka: Redaktor
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony