Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Płock kończy porządkowanie gospodarki ściekowej

   Powrót       16 grudnia 2015       Woda   

Zakończył się jeden z istotnych etapów rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Płocku. Wodociągi Płockie oddały do użytku wartą 15,5 mln złotych netto oczyszczalnię wód opadowych przy ul. Jasnej.

Wybudowanie oczyszczalni było potrzebne, aby dokonać rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w centrum miasta. Jest ona kluczowym elementem systemu, który umożliwi oczyszczenie ścieków opadowych odprowadzanych głównie z obszaru Starego Miasta oraz Śródmieścia. Zanim powstała, wszystkie ścieki z tej części Płocka trafiały do przepompowni przy ulicy Jasnej.

Oczyszczalnia sięga 36 metrów w głąb ziemi

Pod względem inżynieryjnym realizacja budowy oczyszczalni była niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Problemem było stworzenie takiego rozwiązania, by nie zniszczyć płockiej skarpy zamieszkiwanej przez prawie 10 tys. osób. Cała konstrukcja sięga więc 36 metrów w głąb ziemi: głównym jej elementem jest wielka studnia sięgająca do podnóża skarpy, w niej mieści się kanał spiralny o głębokości 36 m i średnicy wewnętrznej 15 metrów. Ponadto oczyszczalnia jest wyposażona w piaskowniki wirowe, separatory substancji ropopochodnych oraz dodatkowy osadnik zaprojektowany w górnej części komory kanału spiralnego. Dzięki inwestycji znikną problemy związane z niekontrolowanym odprowadzaniem wód opadowych bez oczyszczenia do rzeki Brzeźnicy. Obiekt wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód rzeki Brzeźnicy oraz Wisły.

Inwestycje związane z rozbudową systemu kanalizacji trwają w Płocku od kilku lat i dalej trwają. Do tej pory zmodernizowano między innymi oczyszczalnię ścieków w Maszewie i wybudowano od nowa przepompownię na Podolszycach. Jeszcze w 2015 r. zakończy się przebudowa kolektora ściekowego "F" metodą bezwykopową, która pochłonie niecałe 15 mln zł. Jest to największy i najbardziej obciążony kolektor na terenie miasta.

Podsumowując, w grudniu 2015 r. Wodociągi Płockie zakończą realizację ostatniego z trzech projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt obejmował zadania z zakresu modernizacji i budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy infrastruktury odbioru i oczyszczania ścieków opadowych.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wprowadzanie ścieków do gruntu niedostatecznie kontrolowane. Wystarczyłaby weryfikacja jednego dokumentu (12 października 2023)Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Kontrola 427 oczyszczalni ścieków (06 lipca 2023)Mazowieckie: 4 mln zł dla gminy Warka na przebudowę dróg i oczyszczalni ścieków (29 czerwca 2023)Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Turku dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW (02 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony