Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Podlaska "rewolucja energetyczna"

50 mln zł z UE jest do zdobycia w Podlaskiem w konkursie na inwestycje wykorzystujące OZE i zakładające sprzedaż uzyskanej w ten sposób energii. Mieszkańcy będą mogli dzięki temu produkować ją na miejscu i uniezależnić region od dostaw z zewnątrz.

   Powrót       04 listopada 2015       Energia   

Oprócz rolników, mikro, małych i średnich firm (nie zajmujących się produkcją energii) i samorządów o dotacje mogą się także ubiegać organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, ale też np. kościoły i związki wyznaniowe.

Wnioski będzie można składać do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku od 30 listopada do 30 grudnia. Konkurs ogłoszono już teraz, by zainteresowani zdobyciem dotacji mogli się do niego odpowiednio przygotować - poinformował we wtorek PAP urząd. Rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień 2016 r.

Tylko projekty zakładające sprzedaż energii odnawialnej

Pieniądze pochodzą z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotację można dostać m.in. na budowę nowych lub zwiększenie mocy już istniejących instalacji produkujących energię z biomasy, słońca, wiatru, wody czy też wykorzystujących do celów energetycznych biomasę lub energię geotermalną. Chodzi też o przyłącza tych instalacji do sieci energetycznej dystrybucyjnej i przesyłowej. Można też np. starać się o dotacje na produkcję biokomponentów i biopaliw z odpadów i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

- Należy jednak pamiętać, że do konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty zakładające sprzedaż energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Chodzi o to żeby, po pierwsze, zwiększyć wykorzystanie zielonej energii w naszym regionie, a po drugie, uniezależnić się od importu energii - podkreślił rzecznik marszałka województwa podlaskiego Paweł Staniurski.

Energia z biogazu i słońca, ale nie z roślin spożywczych

W konkursowych warunkach zapisano także m.in, że preferowane będą projekty, w których będzie wykorzystywany surowiec lokalny (odpady z upraw i hodowli) znajdujący się jak najbliżej miejsc, gdzie mają być lokowane inwestycje wykorzystujące energię odnawialną.

Preferowane mają być również mikroinstalacje do wytwarzania energii z biogazu i wykorzystujące energię słoneczną. Zapisano również, że wytwarzane biopaliwa trzeba będzie wykorzystać na własne potrzeby w produkcji rolniczej w gospodarstwie. Nie wchodzi w grę produkcja biopaliw z roślin spożywczych.

Podlaska „rewolucja energetyczna”

Władze województwa wielokrotnie wcześniej podkreślały, że chcą dofinansować inwestycje w tzw. zieloną energię, które będą realizować na miejscu mieszkańcy województwa, by to oni byli właścicielami tych źródeł energii, a nie np. zewnętrzni inwestorzy.

- Takie podejście, nazywane też „rewolucją energetyczną” ma przynieść korzyści całemu regionowi, a także samym Podlasianom, bo mamy szansę stać się właścicielami źródeł energii i na nich zarabiać. Energia odnawialna może być produkowana w małych, zdecentralizowanych wytwórniach prowadzonych przez osoby fizyczne czy podmioty prawne utworzone np. przez mieszkańców, samorządy - poinformował Staniurski.

W całym nowym RPO na odnawialne źródła energii w Podlaskiem jest przeznaczonych 760 mln zł - poinformował Staniurski. Przypomniał, że w latach 2007-2013 z poprzedniego RPO na alternatywne źródła energii przeznaczono ponad 177 mln zł. Powstały m.in. biogazownie w Siemiatyczach i Michałowie, a 34 gminy zainstalowały na swoim terenie na domach mieszkańców, ale i na budynkach użyteczności publicznej kolektory słoneczne.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony