Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Polsko-czeskie wody graniczne pod wspólną kontrolą

Polski i czeski minister środowiska uczestniczyli w konsultacjach dotyczących wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody i powietrza. Podczas praskiego spotkania podpisano też umowę o współpracy na wodach granicznych, która zastąpiła umowę z 1958 r.

   Powrót       21 kwietnia 2015       Woda   

W Pradze trwają międzyrządowe konsultacje pod przewodnictwem premierów Polski i Czech. W ramach konsultacji odbywają się także spotkania ministrów środowiska, w tym ministra Macieja Grabowskiego z czeskim ministrem Richardem Brabcem.

W rozmowach podjęto m.in.: temat ochrony wód, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody w Karkonoszach i jakości powietrza. Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie umowy dotyczącej współpracy na wodach granicznych.

Czechy i Polskę łączy wiele tematów związanych z ochroną środowiska takich, jak: jakość powietrza, współpraca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko inwestycji znajdujących się w strefie przygranicznej, ochrona przyrody i współpraca na wodach granicznych.

Ważna umowa graniczna

W trakcie konsultacji podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej. - Jestem bardzo zadowolony z faktu podpisania tej umowy­. Zapewni ona sprawniejsze funkcjonowanie administracji po obu stronach granicy, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców obu krajów - powiedział minister Grabowski. Umowa pomoże lepiej realizować współpracę polsko-czeską na wodach granicznych w takich aspektach, jak: ochrona przed powodzią w zlewni Odry, organizowanie skutecznego systemu zapobiegania nadzwyczajnym zanieczyszczeniom wód granicznych i ich zwalczaniu, ochrona granicznych zasobów wód podziemnych.

Dotychczasowa współpraca na wodach granicznych odbywała się na podstawie umowy podpisanej w 1958 r. przez rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Czechosłowackiej.

W zapisach nowej umowy ustalona została zasada konsultowania i uzgadniania wszelkich przedsięwzięć mogących mieć wpływ na wody graniczne lub związek z nimi. Ponadto umowa zobowiązała oba kraje do sukcesywnej poprawy jakości wód granicznych oraz do oszczędnego wykorzystywania ich zasobów. Umowa zapewnia ramy i ustala prowadzenie współpracy na wodach granicznych, a tym samym ustala sposoby wykorzystywania zasobów wód na potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mającą jakikolwiek związek z wodami granicznymi.

Wzorcowa współpraca w Karkonoszach

Innym tematem konsultacji była procedura oceny wpływu inwestycji na środowisko. Strona polska przedstawiła potrzebę wypracowania szczegółowych zasad postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko np. w postaci opisania procedur w umowie dwustronnej. - Usprawniłoby o proces inwestycyjny na polsko-czeskim pograniczu i przebieg postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – ocenił minister Grabowski.

Podczas konsultacji omówiono także działania na rzecz ochrony Karkonoszy. - Inicjatywy podejmowane przez Karkonoski Park Narodowy i Krkonošský Národní Park są wzorowym przykładem do naśladowania dla innych transgranicznych obszarów chronionych i pozytywnie wpływają na zacieśnienie współpracy między Polską a Czechami – uznał minister Grabowski. Współpraca między parkami jest realizowana w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, udostępnienia parków do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, a także w zakresie administracji, zarządzania i finansów. W ostatnich sześciu latach parki zrealizowały wspólnie dziewięć projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

W trakcie rozmów ministrów środowiska poruszono również kwestię ochrony powietrza. Ministrowie wymienili się informacjami dotyczącymi podejmowanych działań na terenach przygranicznych - w kraju morawsko-śląskim oraz w województwach śląskim i opolskim.

Częste spotkania

Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe organizowane są po raz trzeci. Pierwsze odbyły się w Pradze 15 lipca 2011 r. Ostatnie miały miejsce w Warszawie 13 maja 2013 r. Polska i Czechy współpracują ponadto w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Oba kraje przygotowują się do następujących po sobie prezydencji w Grupie. Czeskie przewodnictwo rozpocznie się w lipcu 2015 r., a polskie w lipcu 2016 roku.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Jak zaopiekować się wodą w mieście - strategia włodarzy polskich miast (13 kwietnia 2023)Wielostronne porozumienie dla budowy zbiornika Kotlarnia (07 lutego 2023)Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym (10 grudnia 2020)Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (19 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony