Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Poprawa jakości powietrza nadrzędnym celem Polkowic, elektromobilność najlepszym sposobem na jego osiągnięcie

O planach Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego, niełatwej decyzji o darmowej komunikacji miejskiej i planowaniu rozwoju w oparciu o realne potrzeby mieszkańców mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic, laureata 7. edycji konkursu Eco-Miasto.

   Powrót       22 października 2020       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   
Łukasz Puźniecki
Burmistrz Polkowic

Teraz Środowisko: W 7. edycji konkursu Eco-Miasto Polkowice zwyciężyły w kategorii mobilność zrównoważona (miasta pon. 100 tys. mieszkańców) m.in. dzięki zachęcaniu do korzystania z transportu zbiorowego. Ilu mieszkańców Polkowic korzysta z komunikacji miejskiej?

Łukasz Puźniecki: Na początek warto zwrócić uwagę na przemysłowy charakter naszej gminy. Musimy wziąć pod uwagę nie tylko 27 tys. mieszkańców gminy Polkowice, ale też ok. 15 tys. pracowników dojeżdżających do zlokalizowanych tutaj zakładów przemysłowych. Obecnie nie mamy połączenia kolejowego, więc środkiem transportu jest zazwyczaj samochód, co stanowi znaczne obciążenie dla infrastruktury drogowej i środowiska. Stąd potrzeba przestawienia kierowców na komunikację miejską lub różne formy mikromobilności. Inaczej samochody zablokowałyby miasto, pogarszając jakość powietrza i zajmując przestrzeń np. przez zamienianie terenów zielonych na parkingi.

Wskaźnik korzystania z komunikacji miejskiej to obecnie 20 proc., a dążymy do 50 proc.

Do tego dochodzą statystyki polkowickiego roweru miejskiego „Szprychy” – na 50 dostępnych rowerach w 2019 r. przejechano 47 tys. km. Z przeprowadzonych analiz ich ruchu wynika, że gros pojazdów poruszało się w kierunku zakładów pracy.

TŚ: Rower staje się więc pełnoprawnym środkiem transportu, a nie tylko sposobem na rekreację.

ŁP: Właśnie tak.

W bieżącym roku z powodu pandemii COVID-19 „Szprychy” nie wystartowały, ale planujemy w przyszłym roku powrót ze zdwojoną siłą, czyli bazą 100 rowerów. Rozpoczął za to prace zespół ds. rozplanowania dróg rowerowych, do którego zaprosiłem przede wszystkim mieszkańców. Przy jego udziale do końca kadencji ma powstać 50 km nowych ścieżek i szlaków rowerowych.

TŚ: Jakie działania przyczyniają się do zainteresowania transportem zbiorowym?

ŁP: Zniesienie opłat za przejazdy komunikacją miejską przynosi widoczny efekt. Pasażerowie są zadowoleni z prostoty rozwiązania, bo nie ma biletów, kontrolerów…

Ponadto zwiększamy zasięg na kolejne miejscowości, liczbę tras i ich długość, a także częstotliwość kursów(1). Istotne jest zintegrowanie różnych środków transportu. Przykładowo mieszkaniec Polkowic dojeżdża autobusem do najbliższej stacji kolejowej, która jest w Lubinie, i czeka kilka minut na pociąg do większego ośrodka miejskiego np. Wrocławia.

TŚ: Darmowa komunikacja miejska jest jednak kwestią dyskusyjną wśród samorządów…

ŁP: Są to oczywiście duże koszty dla budżetu gminy, co jest głównym argumentem przeciwko takiemu rozwiązaniu. Decyzja nie była łatwa, długo ją rozważaliśmy. Jeśli głównym celem jest natomiast przyspieszenie procesu przesiadania się na transport zbiorowy, to jest to skuteczna metoda. A zmiana nawyków mieszkańców jest najtrudniejsza i wymaga niekonwencjonalnych metod.

Dodam, że obecnie w darmowym systemie jest 8 gmin z 3 powiatów, więc na korzyść przyjętego rozwiązania zaczyna wpływać efekt skali - wzrost liczby pasażerów przyspiesza.

TŚ: Jury Eco-Miasto zwróciło też uwagę na przygotowywaną strategię rozwoju elektromobilności(2). Jak Pana zdaniem powinien wyglądać rozwój elektromobilności?

ŁP: Elektromobilność w mojej opinii nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do ochrony środowiska, a zwłaszcza poprawy jakości powietrza. Zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym powinna być częścią kompleksowego spojrzenia na mobilność w mieście (i nie tylko). Najlepiej, aby „kręgosłupem” systemu była kolej, uzupełniona komunikacją miejską i mikromobilnością.

Linii kolejowej niestety w Polkowicach jeszcze nie ma, ale wkrótce to się zmieni dzięki planowanej budowie Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. Powstać mają nie tylko nowe linie, ale też węzły przesiadkowe. I taki węzeł jest jednym z elementów naszej strategii.

W samym taborze komunikacji miejskiej w marcu 2021 r. autobusy elektryczne będą stanowić ponad połowę naszej floty, a to za sprawą podpisanej ostatnio umowy na 9 nowych pojazdów(3).

W rozwoju elektromobilności indywidualnej punktem wyjścia powinna być infrastruktura ładowania. Mieszkańcy podejmując decyzję o zakupie samochodu elektrycznego lub hybrydowego najpierw sprawdzą, czy będą mieli gdzie go naładować. Dlatego w Polkowicach powstała pierwsza stacja i snujemy dalsze plany, żeby tworzyć przyjazne warunki rozwoju elektromobilności.

TŚ: A rada dla gmin, które chciałyby przygotować taką strategię?

ŁP: Ważne są konsultacje społeczne i włączanie mieszkańców w tworzenie dokumentu. Nie może być on oderwany od rzeczywistości, ale musi odpowiadać na zapotrzebowanie na usługi transportowe.

TŚ: Wracając do „kręgosłupa”. Dlaczego budowa kolei aglomeracyjnej jest tak ważna?

ŁP: Zagłębie Miedziowe to obszar konglomeracyjny z ok. 0,5 mln mieszkańców, w którym brakuje spięcia całego systemu transportowego w postaci linii kolejowej. Generuje to zwiększanie się ruchu samochodowego, czego konsekwencją są już wymieniane korki, zanieczyszczenie powietrza czy zajęcie przestrzeni w miastach. Kolej jest zaś jednym z najbardziej przyjaznych środowisku sposobów podróżowania, a ponadto sprzyja rozwojowi gospodarczemu.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Teraz Środowisko jest wieloletnim patronem medialnym projektu.

Przypisy

1/ Zmiany w ZKM Polkowice. Liczba linii: kwiecień 2019 r. – 11, wrzesień 2020 r. – 19. Liczba autobusów: kwiecień 2019 r. – 9, wrzesień 2020 r. – 23. Liczba kursów: 2019 r. – 144, wrzesień 2020 r. – 238.2/ Gmina Polkowice opracowuje Strategię rozwoju elektromobilności w Gminie Polkowice na lata 220-2035. Środki na ten cel w wysokości 50 tys. zł pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,o,1369,strategia-rozwoju-elektromobilnosci.html
3/ Obecnie ZKM Polkowice posiada 2 autobusy elektryczne. Zakup 9 nowych umożliwiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 14,3 mln zł (całkowity koszt to 18,8 mln zł). W efekcie elektryczna flota będzie liczyła 11 pojazdów.
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/polkowice-elektromobilnosc-autobus-elektryczny-7206.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)Dlaczego biometan w Polsce nie rozwija się tak, jak na Zachodzie? (14 marca 2024)Tabor na tory (13 marca 2024)Uprawnienia do emisji już niedługo w sektorze budynków i transportu. ETS2 a efektywność energetyczna (23 lutego 2024)Suwerenność energetyczna to także wzmacnianie Polski. Zakończenie prac roboczych nad funduszem modernizacyjnym (22 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony