Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Populacja łosi w Polsce odbudowuje się

   Powrót       04 czerwca 2015       Zrównoważony rozwój   

Ocena procedury tegorocznej inwentaryzacji łosia, wyniki inwentaryzacji oraz zebranie opinii w zakresie podejścia do zarządzania populacją w przyszłości były głównymi tematami spotkania Piotra Otawskiego, podsekretarza stanu w MŚ i Głównego Konserwatora Przyrody, z przedstawicielami Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

Liczenie łosi odbywało się w tym roku na przełomie lutego i marca, na terenie sześciu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Warszawie, Toruniu i Gdańsku), w nadleśnictwach położonych na wschód od Wisły.

Operat losowania

Wzorem lat ubiegłych, wykorzystana została metoda pędzeń próbnych. Pędzenia prowadzono na stałych powierzchniach, z wyjątkiem obszaru RDLP w Lublinie, gdzie wyboru powierzchni do pędzeń dokonano losowo, bazując na opracowanym uprzednio operacie losowania. Wytyczne w tym zakresie ustalono na styczniowym spotkaniu w Ministerstwie Środowiska, zaś procedura wykonania operatu losowania wypracowana została przez powołany w tym celu zespół roboczy. Obszarem inwentaryzacji wykorzystującej losowanie powierzchni próbnych objęto RDLP w Lublinie łącznie z lasami prywatnymi znajdującymi się na jej terenie. Zebrani zgodzili się, że ustalenia podjęte w styczniu br. zostały zrealizowane.

Wyniki inwentaryzacji wskazują, że na terenie objętym badaniem żyje około 28 tys. łosi. Świadczy to o tym, że kilkunastoletnie moratorium przyniosło pożądane efekty w postaci odbudowania populacji.

W trakcie spotkania dyskutowano o metodzie i wynikach liczenia oraz rekomendacjach w zakresie potrzeb związanych z zarządzaniem populacją łosia oraz sposobu prowadzenia przyszłych inwentaryzacji. Minister Otawski, po wysłuchaniu opinii wyrażonych przez zgromadzonych, zapowiedział kontynuację dyskusji we wrześniu tego roku, na kiedy zaplanowano kolejne spotkanie zainteresowanych stron.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

100 podmiotów w obronie wilka – sprzeciw wobec planów Komisji Europejskiej (22 września 2023)Możliwe zmiany w zakresie ochrony wilka. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje (08 września 2023)NGO: Nie palmy drzew w elektrowniach. Dalszy ciąg kontrowersji wokół biomasy leśnej (06 września 2023)Międzynarodowa Noc Nietoperzy 2023 w ten weekend (25 sierpnia 2023)Po Fitfor55 nadchodzi nowy pakiet. KE uzupełnia kolejny filar Zielonego Ładu (06 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony