Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

1 mld zł na poprawę efektywności systemów ciepłowniczych

W połowie sierpnia ruszają nabory wniosków o preferencyjne pożyczki z NFOŚiGW na inwestycje związane z niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką. Tym razem z oferty Funduszu ma szansę skorzystać także sektor ciepłowniczy.

   Powrót       10 sierpnia 2016       Zrównoważony rozwój   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzbogacił program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” o dwie nowe części. Obok istniejącego już Ekologicznego Akumulatora dla Przemysłu dwie nowe części instrumentu finansowego przygotowano pod kątem beneficjentów I osi POIiŚ 2014-2020 oraz pod kątem sektora ciepłowniczego.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne. Został przyjęty i ogłoszony w 2015 r. Wówczas, w pierwszym naborze zostało złożonych 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 950 mln zł. Pozytywną ocenę uzyskało 13 wniosków (w sumie 650 mln zł dofinansowania), z czego sześć posiada już zawarte z NFOŚiGW umowy, a pozostałe są jeszcze kontraktowane.

Przedsięwzięcia zgłoszone do programu mają zróżnicowany charakter: dotyczą instalacji sektora energetycznego, hutniczego oraz meblowego. Jednym z ciekawszych przykładów projektów, które wspiera Fundusz, jest przedsięwzięcie polegające na budowie zamkniętego systemu chłodzenia wody z przeponową chłodnią wentylatorową. Projekt ten przyczyni się do oszczędności wody 963 m3/rok oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną o 8 125,34 MWh/rok.

2,5 mld zł na trzy części programu

Program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” składa się obecnie z trzech części:

Część 1) E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu dedykowana jest kompleksowemu wsparciu przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi oraz zmniejszać szkodliwe emisje do atmosfery. W ramach programu przewidziane jest wsparcie inwestycji z zakresu: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograniczenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz ograniczenia lub uniknięcia emisji pyłów.

Część 2) Współfinansowanie I osi POIiŚ 2014-2020 oferuje niezbędne współfinansowanie krajowych inwestycji wspieranych w ramach I osi POIiŚ 2014-2020.

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze adresowana jest przede wszystkim do tych, którzy chcieliby uzyskać wsparcie przedsięwzięć realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych - wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Chodzi o inwestycje mające na celu uczynienie systemu efektywnym (musi spełniać definicję efektywnego systemu ciepłowniczego).

Budżety tych trzech części wynoszą odpowiednio 1 mld zł, 500 mln zł i 1 mld zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 16 sierpnia br. i potrwa: do 16 grudnia 2016 r. dla części pierwszej i trzeciej oraz do 30 stycznia 2017 r. dla części drugiej.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”. MKiŚ wspiera dekarbonizację ciepłownictwa (10 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego (08 kwietnia 2024)Trzy poziomy zmian prawnych (04 kwietnia 2024)67 tys. nowych kotłów węglowych w latach 2021-2023. Raport o transformacji budynków w Polsce (29 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony