Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Problem odpadów aerozolowych wciąż nierozwiązany

   Powrót       14 stycznia 2015       Odpady   

W Polsce proces selektywnej zbiórki odpadów aerozolowych nadal nie jest rozpowszechniony. W większości przypadków nie są one odzyskiwane ani poddawane recyklingowi, trafiają za to na składowiska, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Żeby opakowanie po aerozolu mogło być poddane recyklingowi, należałoby je całkowicie opróżnić. Zazwyczaj jednak aerozol nie jest zużywany do końca, więc trafia na składowisko jako odpad komunalny, gdzie z czasem ulega rozszczelnieniu, a zawartość przedostaje się do gleby oraz wód. Zależnie od zawartości może być on zatem odpadem niebezpiecznym - i to również dlatego, że puszka pozostawiona w nasłonecznionym miejscu po nagrzaniu do temperatury 50 st. C samoczynnie wybucha. Czas rozkładu puszki stalowej wynosi 10 lat, a coraz bardziej popularnych puszek aluminiowych - nawet 100 lat.

W Polsce tylko w nielicznych punktach odpady aerozolowe można segregować wraz z odpadami metalowymi. Inaczej jest np. w Wielkiej Brytanii, gdzie zagospodarowanie tego typu odpadów ma istotne znaczenie i jest propagowane przez instytucje państwowe i pozarządowe.

Jest pomysł, nie ma pieniędzy

W Słupsku (woj. pomorskie) zebrało się kilka osób, które postanowiły rozwiązać problem odpadów aerozolowych. Pierwotnie ich pomysł polegał na założeniu fundacji, która mogłaby się zająć edukacją społeczeństwa w zakresie recyklingu opakowań po aerozolach oraz zorganizować ogólnopolską zbiórkę tego typu odpadów. Puszki miałyby być w profesjonalny sposób opróżniane, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia i recyklingu wyspecjalizowanej firmie. Pomysł zakładał również wypracowanie standardów postępowania z opakowaniami po aerozolach.

Jak dotąd pomysłodawcom nie udało się zebrać środków potrzebnych do założenia fundacji (zbiórka przebiegała na zasadzie finansowania społecznościowego). Minimalna kwota potrzebna, by fundacja mogła zacząć działać, została wyznaczona na 4 tys. zł. Obecnie szukamy innych możliwości sfinansowania naszego projektu. Zachęcamy do wsparcia finansowego lub przyłączenia się do naszej inicjatywy - powiedział pomysłodawca akcji, Bartłomiej Berliński.

Według danych Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA) w 2011 r. Europa była największym producentem wyrobów aerozolowych, produkując ich ponad 5 miliardów sztuk. Szacuje się, iż taka ilość jest równa około 180 tys. ton stali oraz 60 tys. ton aluminium – a więc materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konsumujemy ponad możliwości regeneracyjne Ziemi (29 lipca 2021)Strach przed powstającymi odpadami poremediacyjnymi (28 lipca 2021)Lasy w pakiecie Fit for 55. Jak KE widzi przyszłość gospodarki leśnej? (20 lipca 2021)PE: niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych w Unii oznacza duże straty (20 lipca 2021)Kto jest realnym płatnikiem i beneficjentem systemu ROP? Apel organizacji branżowych w sprawie (15 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony