Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   Powrót       09 marca 2023       Planowanie przestrzenne   

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla całej gminy – planu ogólnego. Według informacji przekazanej PAP przez resort rozwoju i technologii, które odpowiada za opracowanie nowych rozwiązań, "będzie to akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy".

Czytaj: Brak krajowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego to poważny problem

Resort zapewnił, że chce uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach.

Jak wskazał minister rozwój i technologii Waldemar Buda w komunikacie przesłanym PAP, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpiony planem ogólnym gminy.

Minister dodał, że uproszczone będą procedury planistyczne, a zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy będą bardziej precyzyjne. - Udostępnimy darmowy i dostępny dla wszystkich elektroniczny Rejestr Urbanistyczny. Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone – zaznaczył.

Według Waldemara Budy "transparentne reguły inwestowania w planie ogólnym gminy oraz sprawne opracowanie nowych i zmiany istniejących planów miejscowych, w tym pod budownictwo mieszkaniowe, to szansa na niższe ceny mieszkań również w dużych miastach".

Projekt zakłada, że plan ogólny pozwoli określić m.in: "strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych; granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy; zasady lokalizacji nowej funkcji mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne, np. szkoła podstawowa, obszar zieleni publicznej".

Strategie rozwoju gminy

Według wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego, od 2026 r. każda gmina będzie zobowiązana stworzyć strategię rozwoju gminy zawierającą kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. - Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym gminy. Ustalenia planu ogólnego będą natomiast podstawą zarówno do uchwalania planów miejscowych, jak i wydawania decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnił.

MRiT zwróciło uwagę, że wprowadzone zostaną zmiany dotyczące procedury planistycznej polegające m.in. na ujednoliceniu przepisów dla różnych aktów planistycznych czy wprowadzeniu trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach. - Aby wzmocnić głos społeczeństwa w procedurach planistycznych, zmodyfikowano przepisy dotyczące partycypacji społecznej, wprowadzając między innymi możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji - dodano.

System planowania przestrzennego ma być uzupełniony o nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora. - W ten sposób będzie możliwe uchwalenie planu miejscowego oraz realizacja inwestycji przy współudziale inwestora - podkreślono.

Projekt zakłada, że uchwalenie takiego planu miejscowego będzie możliwe po podpisaniu umowy między gminą a inwestorami, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zobowiązania inwestora do realizacji inwestycji uzupełniającej.

Czytaj: Analiza przewietrzania przykładem dobrej praktyki w procesie inwestycyjnym

Rejestr Urbanistyczny

Według projektowanych przepisów w 2026 r. uruchomiony zostanie darmowy i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Znajdą się w nim m.in. takie informacje jak: raporty z konsultacji społecznych; decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym; rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Jak wskazało MRiT, nowe przepisy zaczną obowiązywać zasadniczo po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. - Opracowanie strategii rozwoju gminy będzie fakultatywne do 1 stycznia 2026 r., a po tym terminie będzie obowiązkowe - dodano.

Źródło: 

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przyszłość rozwoju OZE w świetle zmian technologicznych i prawnych (06 czerwca 2023)Pozyskiwanie decyzji środowiskowych - aspekty formalnoprawne i praktyczna wiedza (30 maja 2023)Kolejny krok do wielkiej reformy w planowaniu przestrzennym (29 maja 2023)Chaos przestrzenny w Polsce. Tylko 31,7 % kraju ma plany zagospodarowania (27 kwietnia 2023)Przyjęto Zieloną Wizję Warszawy (21 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony