Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   Powrót       09 marca 2023       Planowanie przestrzenne   

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla całej gminy – planu ogólnego. Według informacji przekazanej PAP przez resort rozwoju i technologii, które odpowiada za opracowanie nowych rozwiązań, "będzie to akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy".

Czytaj: Brak krajowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego to poważny problem

Resort zapewnił, że chce uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach.

Jak wskazał minister rozwój i technologii Waldemar Buda w komunikacie przesłanym PAP, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpiony planem ogólnym gminy.

Minister dodał, że uproszczone będą procedury planistyczne, a zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy będą bardziej precyzyjne. - Udostępnimy darmowy i dostępny dla wszystkich elektroniczny Rejestr Urbanistyczny. Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone – zaznaczył.

Według Waldemara Budy "transparentne reguły inwestowania w planie ogólnym gminy oraz sprawne opracowanie nowych i zmiany istniejących planów miejscowych, w tym pod budownictwo mieszkaniowe, to szansa na niższe ceny mieszkań również w dużych miastach".

Projekt zakłada, że plan ogólny pozwoli określić m.in: "strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych; granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy; zasady lokalizacji nowej funkcji mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne, np. szkoła podstawowa, obszar zieleni publicznej".

Strategie rozwoju gminy

Według wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego, od 2026 r. każda gmina będzie zobowiązana stworzyć strategię rozwoju gminy zawierającą kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. - Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym gminy. Ustalenia planu ogólnego będą natomiast podstawą zarówno do uchwalania planów miejscowych, jak i wydawania decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnił.

MRiT zwróciło uwagę, że wprowadzone zostaną zmiany dotyczące procedury planistycznej polegające m.in. na ujednoliceniu przepisów dla różnych aktów planistycznych czy wprowadzeniu trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach. - Aby wzmocnić głos społeczeństwa w procedurach planistycznych, zmodyfikowano przepisy dotyczące partycypacji społecznej, wprowadzając między innymi możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji - dodano.

System planowania przestrzennego ma być uzupełniony o nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora. - W ten sposób będzie możliwe uchwalenie planu miejscowego oraz realizacja inwestycji przy współudziale inwestora - podkreślono.

Projekt zakłada, że uchwalenie takiego planu miejscowego będzie możliwe po podpisaniu umowy między gminą a inwestorami, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zobowiązania inwestora do realizacji inwestycji uzupełniającej.

Czytaj: Analiza przewietrzania przykładem dobrej praktyki w procesie inwestycyjnym

Rejestr Urbanistyczny

Według projektowanych przepisów w 2026 r. uruchomiony zostanie darmowy i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Znajdą się w nim m.in. takie informacje jak: raporty z konsultacji społecznych; decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym; rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Jak wskazało MRiT, nowe przepisy zaczną obowiązywać zasadniczo po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. - Opracowanie strategii rozwoju gminy będzie fakultatywne do 1 stycznia 2026 r., a po tym terminie będzie obowiązkowe - dodano.

Źródło: 

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Będzie większa ochrona zieleni w miastach. MKiŚ zapowiada nowelizację ustawy o ochronie przyrody (10 marca 2023)Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (06 lutego 2023)Uzależnienie rozwoju wiatraków od MPZP to dopiero początek problemów (01 lutego 2023)W Sejmie fala ustaw odblokowujących wiatraki. Posłowie zostają z jedną (25 stycznia 2023)Integracja generacji rozproszonej opartej na OZE – wnioski z Projektu DRES2Market (24 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony